Háttérkép

Hagyatéki eljárás

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

Hatáskörrel rendelkezik:

jegyző

Ügyintéző:

Elérhetősége:

Ügyfélfogadás:

Szalai Béláné igazgatási ügyintéző I.

 

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106., 104. iroda

Telefon: (33) 514-320/107 mellék  

Fax: (33) 514-321

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő       13.00 – 17.30

szerda       8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek       8.00 – 12.00

Ügyleírás:

Általános információ:

A hagyatéki eljárás során az örökösök jogi úton jutnak hozzá minden olyan ingó- vagy ingatlan vagyontárgyhoz, ami halála napján az örökhagyó tulajdonát képezte. Az eljárás végén az örökösök olyan közokiratot kapnak kézhez, amely hitelt érdemlően magába foglalja mindazt a tényt, egyezséget, megállapodást, amely az örökösök, vagy az örökségbe más módon érdekeltek között létrejött. Ezt a közokiratot az örökhagyó utolsó állandó lakóhelyén Közjegyzői Kamara által hivatalból kijelölt közjegyző készíti el.

Ügymenet leírása:

- A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt személy adott időpontra megkapja az idézést.

- A hagyatéki leltárban felvett adatokat, tényeket a rendelkezésre álló dokumentumok becsatolásával vagy tanúk megnevezésével a hagyatéki leltárban igazoltatni kell.

- A hagyatéki leltárban felvett ingatlan/ok/ forgalmi értékének megállapítása (hivatalból történik.)

- A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatáskörébe tartozik.

- Kötelező ingó leltárt felvenni, ha az örökösök között méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlenhelyen távollévő személy érdekelt, továbbá nincs ismert örökös.

- Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy (ingóságok forgalmi értéke a 300.000,- Ft-ot nem haladja meg) nem maradt, a megjelenés akkor is kötelező az eljárás lezárása végett. Ebben az esetben ügyfél írásban ad nemleges nyilatkozatot, mely szerint kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt az örökhagyó után.

- Póthagyatéki eljárásra kerül sor, ha az alaphagyaték felsorolásánál valamely vagyontárgy kimaradt.

 

Az eljárás megindítása:

- A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, az elhunyt utolsó állandó lakcíme szerinti önkormányzatnál, de indulhat az ügyfél kérelmére is, akinek a hagyatéki eljáráshoz jogi érdeke fűződik.

A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 8. napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett.

- A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó.

A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi, a hagyatéki leltár felvétele céljából.

- A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról.

- Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre.

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

A hagyatéki leltár felvétel nem illeték,- és nem díjköteles.

 

Szükséges iratok:

- Az ingatlanra vonatkozó okiratok, adatok

- halotti anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata,

- a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök adatai (születési helye, ideje, anyja neve, pontos lakcím vagy tartózkodási hely, egyéb elérhetősége),

- végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,

- vagyoni értéket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,

- gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke stb., - engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) okiratai,

- fel nem vett utolsó havi Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,

- kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő törvényes képviselőjének adatai,

- hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, a hagyatéki vagyontárgyakra ki milyen jogcímen jelent be igényt,

- temetési számlák

- személyazonosító igazolvány

A fent felsorolt iratok csak a leggyakrabban előforduló esetekre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek. Amennyiben más vagyontárgy is a hagyaték tárgyát képezi, úgy arra vonatkozóan is be kell szerezni az azonosításhoz szükséges dokumentumokat. A hagyatéki iratok csak akkor készíthetők el, ha minden adat rendelkezésre áll.

 

Jogszabályi háttér:

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény., valamint a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet

 

 ma: 2020. október 27., kedd, Szabina napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Simon és Szimonetta napja lesz.

ugrás a lap tetejére