Háttérkép

Lakás pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Polgármestere Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet rendeltetésszerű használatra alkalmas bérlakás bérbeadására.

I. Pályázó személyi köre
A pályázó nagykorú magyar állampolgár, aki Nyergesújfalu közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, aki Nyergesújfalun érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

II. A pályázó jogos lakásigényének mértéke
    A megpályázott lakás nagysága nem haladhatja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:
    - 1 személy esetén 1 lakószoba
    - 2-4 személy esetén 2 lakószoba
    - 5-6 személy esetén 3 lakószoba,
    amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.
    
    
III. A bérbeadásra kijelölt lakások adatai
    Lakás címe: 2536 Nyergesújfalu, Munkás u. 7. A. épület 2/2.
    Alapterülete: 64 m2
    Helyiségei: 1 nappali szoba, 1,5 fél szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, wc, előszoba,
    Komfortfokozata: összkomfortos
    Fűtési módja: távfűtés
    Megállapított lakbére: 22.080 Ft/hó
    Várható átlagos fenntartási költség: 80.000 Ft/hó
    Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
    Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: előzetes egyeztetés alapján (tel.:514-320/117)  

IV. A bérbeadásra vonatkozó szabályok
A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:
- a pályázó és a lakásba vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó  jövedelme
    eléri a mindenkor legkisebb nyugdíjminimum 150 %-át (42.750 Ft), de nem haladja meg   
    annak 300 %- át (85.500 Ft). Hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő –
    kivéve, ha élettársa van – pályázó esetén – a havi nettó jövedelme eléri  a mindenkor
    legkisebb nyugdíjminimum  200 %-át (57.000Ft), de nem haladja meg annak 500 %-át  
     (142.800 Ft)
- a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
- a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó (2) bekezdés szerinti jogos
   lakásigénye mértékét,
- amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője vagy használója, lakbér vagy
    közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
- a pályázó vagy vele együtt költöző személy lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkezhet,  
    kivéve, ha lakástulajdonát haszonélvezeti joggal terhelten szerezte
- a pályázónak és vele együtt költöző családtagjának Nyergesújfalu Város Önkormányzata
   felé helyi adótartozása nincs,
- a pályázó Nyergesújfalu város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,
- a pályázó és vele együtt költöző személyek a 6. § (2) bekezdésében meghatározott
   lakásigényük mértékét meg nem haladó lakáshoz jutnának.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal földszint 104-es irodájában vagy letölthető a www.nyergesujfalu.hu honlapon.
A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, (mellékleteivel együtt) a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott valamennyi feltételnek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 28.
A pályázatot valamennyi mellékletével együtt Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) titkárságán, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. március 31.

A beérkezett pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester.

Nyergesújfalu, 2021. január 15.

Mihelik Magdolna
polgármester

Adatlap (letöltés)

 

 ma: 2021. február 25., csütörtök, Géza napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Edina napja lesz.

ugrás a lap tetejére