Háttérkép

Lakás pályázat

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Polgármestere Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet rendeltetésszerű használatra alkalmas lakás piaci bérbeadására.

1. A bérbeadásra kijelölt lakás adatai
    
    Lakás címe: 2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 10. 8/32.
    Alapterülete: 53 m2
    Helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, wc, előszoba
    Komfortfokozata: összkomfortos
    Fűtési módja: távfűtés
    Megállapított havi minimum lakbére: 60.420 Ft/hó
    Bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idő
    Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: előzetes egyeztetés alapján
    (tel.:514-320/117)  
    
2. Pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar

3. Pályázati feltételek
a) a pályázó a bérleti jogviszony időtartamára vállalja a 60.420 Ft/hó minimum lakbér megfizetését, licittárgyalás esetén a pályázó által vállalt lakbér mértékének megfizetését,
b) a pályázó a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy amennyiben a lakbért, lakáshasználati díjat vagy a lakáshoz kapcsolódó egyéb közüzemi  szolgáltatás díját nem fizeti meg, és emiatt az önkormányzat felmondja bérleti szerződést, a bérleti jogviszony utolsó napján önként elhagyja a lakást és önként megfizeti a lakás elhagyásáig felhalmozott, bérlőt terhelő tartozásokat. A közjegyzői eljárás költsége a bérbeadót terheli,
c) a bérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles a lakástörvény  3. § (2) bekezdésben foglaltak szerint életvitelszerűen a lakásban tartózkodni,
d) a pályázónak és vele együtt költöző személyeknek Nyergesújfalu Város Önkormányzata felé helyi adótartozása nincs,
e) amennyiben a pályázó vagy vele együtt költöző személy önkormányzati lakás bérlője vagy használója és vállalja, hogy a lakást a bérbeadó rendelkezésére bocsájtja, és a lakásra vonatkozóan nem rendelkezik lakbér, lakáshasználati díj, közüzemi díj hátralékkal.

4. Több pályázó esetén licittárgyalás tartása kötelező          
A pályázat nyertese a legmagasabb havi lakbér megfizetését vállaló pályázó.

5. A licittárgyalás (amennyiben több pályázat került benyújtásra)
ideje: 2019. május 28. (kedd) 15:00 óra
helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106. emeleti kis tanácsterme
licitlépcső: 5.000 Ft

6. A pályázat meghirdetésének közhiteles időpontja: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés kezdő napja: 2019. május 2.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal 110. sz. irodájában vagy letölthető a www.nyergesujfalu.hu honlapon.

A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a 2. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott valamennyi feltételnek.

A pályázatot valamennyi mellékletével együtt a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. sz. alatti címére postai úton vagy személyesen kell benyújtani 1 eredeti példányban.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. május 24. 12:00 óra.

A polgármester a pályázat nyertesét a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 napon belül bérlőnek jelöli ki.

A bérlőnek kijelölt személlyel a polgármester a bérleti szerződést a kijelölés kézhezvételétől számított 15 napon belül köti meg.

Pályázati adatlap (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Nyergesújfalu, 2019. április 30.
    
Mihelik Magdolna
polgármester

 ma: 2019. máj. 25., szombat, Orbán napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Fülöp és Evelin napja lesz.

ugrás a lap tetejére