Háttérkép

Lakás pályázat

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Polgármestere Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet rendeltetésszerű használatra alkalmas lakások bérbeadására.

I. Pályázók személyi köre

A pályázó nagykorú magyar állampolgár, aki Nyergesújfalu város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik.

II. A bérbeadásra kijelölt lakások adatai
    
1/  Lakás címe: 2536 Nyergesújfalu, Idom u. 6. fsz. 1.
    Alapterülete: 42 m2
    Helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba - wc, előszoba, kamra
    Komfortfokozata: komfortos
    Fűtési módja: szilárd tüzelésű
    Megállapított havi lakbére: 8.820 Ft/hó
    Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
    Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: előzetes egyeztetés alapján
                                            (tel.:514-320/117)  
    
2/ Lakás címe: 2536 Nyergesújfalu, Idom u. 6. 2/9.
    Alapterülete: 42 m2
    Helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba - wc, előszoba, kamra
    Komfortfokozata: komfortos
    Fűtési módja: szilárd tüzelésű
    Megállapított havi lakbére: 8.820 Ft/hó
    Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
    Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: előzetes egyeztetés alapján
                                                (tel.:514-320/117)  
III. A bérbeadásra vonatkozó szabályok

Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogra azok a nagykorú, cselekvőképes természetes személyek - házastársak bérlőtársi jogviszonyban - pályázhatnak, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

-    a pályázó és a lakásba vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri a mindenkor legkisebb nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át. Hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő – kivéve, ha élettársa van - pályázó esetén - a havi nettó jövedelme eléri a mindenkor legkisebb nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja meg annak 500 %-át (jelenlegi nyugdíjminimum 28.500 Ft),
-    a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
-    amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője vagy használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
-    a pályázó vagy vele együtt költöző személy lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkezhet, kivéve, ha lakástulajdonát haszonélvezeti joggal terhelten szerezte,
-    a pályázónak és vele együtt költöző családtagjának Nyergesújfalu Város Önkormányzata felé helyi adótartozása nincs,
-    a pályázó Nyergesújfalu város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik
-    a pályázó és vele együtt költöző személyek lakásigényük mértékét meg nem haladó lakáshoz jutnának.

II. A pályázó jogos lakásigényének mértéke
    
A megpályázott lakás nagysága nem haladhatja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:
    - 1 személy esetén 1 lakószoba
    - 2-4 személy esetén 2 lakószoba
    - 5-6 személy esetén 3 lakószoba,
      amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal portáján vagy letölthető a www.nyergesujfalu.hu honlapon.

Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani.

A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott valamennyi feltételnek.

A pályázatot valamennyi mellékletével együtt a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. sz. alatti címére postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázat benyújtási napjának a postabélyegzőn levő dátumot kell figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. szeptember 15.

A beérkezett pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.

Pályázati adatlap (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Nyergesújfalu, 2018. július 16.
    
    Mihelik Magdolna
    polgármester

 ma: 2018. július 21., szombat, Dániel és Daniella napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Magdolna napja lesz.

ugrás a lap tetejére