Háttérkép

Pályázat - bérlakás

lPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyergesújfalu Város Polgármestere Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet rendeltetésszerű használatra alkalmas bérlakások bérbeadására.

I. Pályázó személyi köre

A pályázó nagykorú magyar állampolgár, aki Nyergesújfalu közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, aki Nyergesújfalun érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

II. A pályázó jogos lakásigényének mértéke
    
    A megpályázott lakás nagysága nem haladhatja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:
    
    - 1 személy esetén 1 lakószoba
    - 2-4 személy esetén 2 lakószoba
    - 5-6 személy esetén 3 lakószoba,
    amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.
   
III. A bérbeadásra kijelölt lakások adatai
    
    Lakás címe: 2536 Nyergesújfalu, Munkás u. 7. A. épület 3/1.
    Alapterülete: 20 m2
    Helyiségei: 1 szoba - konyha, fürdőszoba, wc, előszoba,
    Komfortfokozata: összkomfortos
    Fűtési módja: távfűtés
    Megállapított lakbére: 5.500 Ft/hó
    Várható átlagos fenntartási költség: 20.000 Ft/hó
    Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
    Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: előzetes egyeztetés alapján (tel.:514-320/117)  

IV. A bérbeadásra vonatkozó szabályok

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a)    a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja,
b)    a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét és a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére – egyedül költöző személy esetén legalább 20.000  Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000 Ft-tal meghaladja,
c)    a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,
d)    a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó II. pont szerinti jogos lakásigénye mértékét,
e)    amennyiben a pályázó önkormányzati lakás bérlője vagy használója, a pályázat benyújtásakor lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik,
f)    a pályázó vagy vele együttköltöző személy lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkezhet, kivéve, ha lakástulajdonát haszonélvezeti joggal terhelten szerezte.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatal földszint 104-es irodájában vagy letölthető a www. nyergesujfalu.hu honlapon.
A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott valamennyi feltételnek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 15.
A pályázatot valamennyi mellékletével együtt Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal ( 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.) titkárságán, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti példányban.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2017. július 15.

A beérkezett pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.

Mellékletek:    
        - pályázati adatlap

Nyergesújfalu, 2017. május 22.
    
    Mihelik Magdolna
          polgármester

 ma: 2017. június 23., péntek, Zoltán napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Iván napja lesz.

ugrás a lap tetejére