Háttérkép
2017-01-10

Testületi ülés 2017. - I. félév

2017. I. félév

2017. március 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Esztergomi Kórház igazgatójának tájékoztatója a kórház tevékenységéről és a kórház helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a normatív alapon adható támogatásokról szóló 8/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés az önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonértékeléséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a nyergesújfalui 789/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a Nyergesújfalui Kick-Box Sportegyesülettel kötendő helyiséghasználati szerződésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Döntés a Nyergesújfalu Városi Sportegyesület székhelyhasználatának bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés a nyergesújfalui 019/24 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Javaslat a nyergesújfalui 019/23 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Javaslat sporttámogatások megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat az Esőemberekért Egyesület támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A Sándor patak melletti terület árvízvédelmi tervezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Csatlakozás az EFOP 1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Lucart Kft.-vel kötendő szerződések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 28. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Döntés a nyergesújfalui külterületi 019/2 helyrajzi számú ingatlan telekosztási határozatával kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos helyettesítési szerződés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 16. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben üres fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nyergesújfalui 789/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat sporttámogatások megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. február 23.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Rendelettervezet Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2017. évi programokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2017. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2017. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

7.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2015-2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

8.    Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

9.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

10.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

11.    Polgármester 2017. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

12.    Közterület-felügyelet felállításának személyi-, tárgyi-, pénzügyi feltételei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Villamos- és gázenergia beszerzésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   A Lucart Kft. telekvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerződés és előszerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. február 15.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat köznevelési intézményekben helyiséghasználatra vonatkozó megállapodásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti ismételt kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat civil szervezetek támogatásának 2017. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A LUCART Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. január 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Rendelettervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 15/2005.(IV.28.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Rendelettervezet a közterület-felügyeletről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 439/11/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Testvér-települési kapcsolat kialakítása Muzsla Községgel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Önerő biztosítása a Hajnal Tamás Sportcentrum fejlesztéséhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Döntés UNIMOG gépjármű vásárlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Hulladékudvar ingatlanával kapcsolatos földhasználati szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Polgármester illetménye és juttatásai
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

16.    Alpolgármester tiszteletdíja és juttatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. január 12. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Ipari terület értékesítésével kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Nyergesújfalu Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósítására, valamint a KÖFOPÖ-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak szerinti támogatási kérelem (pályázat) benyújtása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Közalkalmazotti munkaügy
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016-09-15

Népszavazás 2016

Tisztelt Nyergesújfalui Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

Hasznos linkek:

Kényszerbetelepítés elleni népszavazás - Jegyzői tájékoztató levél (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Nemzeti Választási Iroda: www.valasztas.hu (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Szavazókör kereső alkalmazás (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Letölthető nyomtatványok, dokumentumok:

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Mozgóurna iránti kérelem (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történő szavazáshoz (a letöltéshez kattintson a szövegre)

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus formátumban (Ügyfélkapu nélkül, Ügyfélkapuval)

 

 


2016-04-02

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülései 2016.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.12.13. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.11.22. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.10.25. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.09.27. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.07.27. (szerda); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


 

Az ülés pontos ideje: 2016.07.14. (csütörtök); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.06.28. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.05.26. (csütörtök); du. 16:30 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.05.24. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.04.26. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.04.18. (hétfő); du. 17:15 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


 

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.04.04. (hétfő); du. 17:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.03.29. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.03.07. (hétfő); du. 17:30 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.02.23. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.02.09. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.01.26. (kedd); du. 16:00 órakor
Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Letölthető napirend; jegyzőkönyv

2016-05-30

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat

2016-04-01

Pénzügyi Bizottság ülései 2016.

Pénzügyi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.12.14. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.11.23. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.10.26. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.09.27. (kedd) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.06.29. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.05.25. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Pénzügyi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.04.27. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Pénzügyi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.03.30. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Pénzügyi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.02.24. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Pénzügyi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.02.11. (csütörtök) 16:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Az ülés pontos ideje: 2016.02.10. (szerda) 17:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv


Pénzügyi Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

Az ülés pontos ideje: 2016.01.29. (péntek) 15:00 órakor

Az ülés pontos helye: Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem

Letölthető meghívó; jegyzőkönyv

 ma: 2017. március 28., kedd, Gedeon és Johanna napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Auguszta napja lesz.

ugrás a lap tetejére