Háttérkép

Testületi ülés 2020. - I. félév

Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének határozatai:

Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 1/2020. (III.18.) számú határozata:  1_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 2/2020. (III.18.) számú határozata:  2_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 3/2020. (III.18.) számú határozata:  3_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 4/2020. (III.18.) számú határozata:  4_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 5/2020. (III.18.) számú határozata:  5_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 6/2020. (III.18.) számú határozata:  6_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 7/2020. (III.18.) számú határozata:  7_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 9/2020. (III.18.) számú határozata: 9_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 10/2020. (III.18.) számú határozata: 10_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 11/2020. (III.18.) számú határozata: 11_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 12/2020. (III.18.) számú határozata: 12_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 13/2020. (III.18.) számú határozata: 13_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 14/2020. (III.18.) számú határozata: 14_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 15/2020. (III.18.) számú határozata: 15_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 16/2020. (III.18.) számú határozata: 16_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 17/2020. (III.18.) számú határozata: 17_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 18/2020. (III.18.) számú határozata: 18_2020_III_18

2020. március 12. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. február 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására (Kölyök Kft ismételt kérelmének megvitatása)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2020. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2020. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde kis (Nyuszi) csoport maximális csoportlétszámának húsz százalékkal történő átlépésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

8.    Beszámoló a Kulturális Köznevelési és Sport Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Dániel elnök

9.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Bodnár Mihály Ervin elnök

10.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Khéner Gyula elnök

11.    Többletkapacitás befogadás kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Belépés a Németvölgyi Pince és Bor Barátok Egyesületébe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nyergesújfalu 320/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében kisajátítási eljárás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Árvízvédelmi beruházás megvalósítása érdekében a Nyergesújfalu 04/4 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adása és a Nyergesújfalu 03/8, 02/2 és a 04/29 hrsz-ú ingatlanok belterületbe sorolása  
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

17.    Helyettesítési szerződés a II. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Polgármester 2020. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. február 13.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2020. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    „Ipari park C jelű bekötőút és csomópont építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Dr Tábori Lajos Rendelőintézet helyiség bérleti díj mértékének megállapítása
 Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. január 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Döntés az ipari parki telkek értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Belépés a Szénásvölgyi Pincegazdák Egyesületébe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Rendeletalkotási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

8.    „Energetikai korszerűsítés Nyergesújfalun” című projekttel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Subi Transz Kft. (019/25 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu, Kossuth utcai északi oldali járda Tó utca és Béke tér közötti szakasz felújítása kapcsán felmerült pótmunka igény megvizsgálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2020. április 05., vasárnap, Vince napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Vilmos és Bíborka napja lesz.

ugrás a lap tetejére