Háttérkép

Testületi ülés 2020. - I. félév

2020. június 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Tájékoztató az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda és a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda intézményvezetőinek ismételt vezetői megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodák 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a helyi adóhatóság 2019. évben végzett tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat behajthatatlan követelések nyilvántartásból történő kivezetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az önkormányzat 2019. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat köznevelési intézmények vonatkozásában a vagyonkezelői jogok ingatlan-nyilvántartásban történő rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Rendelettervezet a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

13.    Rendelettervezet a Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

14.    Döntés a Nyergesújfalu 0206, 0208, 0225 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételével kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Gazdasági Program elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   Polgármester költségtérítés megállapításáról szóló 204/2019. (X.24.) Ny.Kt. határozata módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

18.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. II. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet takarítói álláshelyére helyettes közalkalmazott kinevezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. június 23. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    „Bottyán utca útfelújítás és vízvezetékcsere kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az óvodák nyári zárva tartásáról szóló 7/2020. (I.28.) Ny.Kt. határozata módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének határozatai:

Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 1/2020. (III.18.) számú határozata:   1_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 2/2020. (III.18.) számú határozata:   2_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 3/2020. (III.18.) számú határozata:   3_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 4/2020. (III.18.) számú határozata:   4_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 5/2020. (III.18.) számú határozata:   5_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 6/2020. (III.18.) számú határozata:   6_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 7/2020. (III.18.) számú határozata:   7_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 8/2020. (III.24.) számú határozata:   8_2020_III_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 9/2020. (III.18.) számú határozata:   9_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 10/2020. (III.18.) számú határozata:  10_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 11/2020. (III.18.) számú határozata:  11_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 12/2020. (III.18.) számú határozata:  12_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 13/2020. (III.18.) számú határozata:  13_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 14/2020. (III.18.) számú határozata:  14_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 15/2020. (III.18.) számú határozata:  15_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 16/2020. (III.18.) számú határozata:  16_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 17/2020. (III.18.) számú határozata:  17_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 18/2020. (III.18.) számú határozata:  18_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 19/2020. (III.31.) számú határozata:  19_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 20/2020. (III.31.) számú határozata:  20_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 21/2020. (III.31.) számú határozata:  21_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 22/2020. (III.31.) számú határozata:  22_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 23/2020. (III.31.) számú határozata:  23_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 24/2020. (III.31.) számú határozata:  24_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 25/2020. (III.31.) számú határozata:  25_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 26/2020. (III.31.) számú határozata:  26_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 27/2020. (IV. 9.) számú határozata:  27_2020_IV_9
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 28/2020. (IV. 16.) számú határozata:  28_2020_IV_16
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 29/2020. (IV. 16.) számú határozata:  29_2020_IV_16
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 30/2020. (IV. 24.) számú határozata:  30_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 31/2020. (IV. 24.) számú határozata:  31_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 32/2020. (IV. 24.) számú határozata:  32_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 33/2020. (IV. 24.) számú határozata:  33_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 34/2020. (IV. 24.) számú határozata:  34_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 35/2020. (IV. 24.) számú határozata:  35_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 36/2020. (IV. 24.) számú határozata:  36_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 37/2020. (IV. 24.) számú határozata:  37_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 38/2020. (IV. 24.) számú határozata:  38_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 39/2020. (IV. 28.) számú határozata:  39_2020_IV_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 40/2020. (V. 11.) számú határozata:  40_2020_V_11
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 41/2020. (V. 12.) számú határozata:  41_2020_V_12
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 42/2020. (V. 25.) számú határozata:  42_2020_V_25
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 43/2020. (V. 26.) számú határozata:  43_2020_V_26
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 44/2020. (V. 26.) számú határozata:  44_2020_V_26
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 45/2020. (V. 28.) számú határozata:  45_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 46/2020. (V. 28.) számú határozata:  46_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 47/2020. (V. 28.) számú határozata:  47_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 48/2020. (V. 28.) számú határozata:  48_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 49/2020. (V. 28.) számú határozata:  49_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 50/2020. (V. 28.) számú határozata:  50_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 51/2020. (V. 28.) számú határozata:  51_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 52/2020. (VI. 4.) számú határozata:   52_2020_VI_4
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 53/2020. (VI. 4.) számú határozata:   53_2020_VI_4
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 54/2020. (VI. 9.) számú határozata:   54_2020_VI_9
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 55/2020. (VI. 12.) számú határozata:  55_2020_VI_12
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 56/2020. (VI. 12.) számú határozata:  56_2020_VI_12
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 57/2020. (VI. 17.) számú határozata:  57_2020_VI_17

2020. március 12. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. február 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására (Kölyök Kft ismételt kérelmének megvitatása)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2020. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2020. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde kis (Nyuszi) csoport maximális csoportlétszámának húsz százalékkal történő átlépésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

8.    Beszámoló a Kulturális Köznevelési és Sport Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Dániel elnök

9.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Bodnár Mihály Ervin elnök

10.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Khéner Gyula elnök

11.    Többletkapacitás befogadás kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Belépés a Németvölgyi Pince és Bor Barátok Egyesületébe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nyergesújfalu 320/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében kisajátítási eljárás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Árvízvédelmi beruházás megvalósítása érdekében a Nyergesújfalu 04/4 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adása és a Nyergesújfalu 03/8, 02/2 és a 04/29 hrsz-ú ingatlanok belterületbe sorolása  
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

17.    Helyettesítési szerződés a II. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Polgármester 2020. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. február 13.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2020. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    „Ipari park C jelű bekötőút és csomópont építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Dr Tábori Lajos Rendelőintézet helyiség bérleti díj mértékének megállapítása
 Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. január 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Döntés az ipari parki telkek értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Belépés a Szénásvölgyi Pincegazdák Egyesületébe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Rendeletalkotási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

8.    „Energetikai korszerűsítés Nyergesújfalun” című projekttel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Subi Transz Kft. (019/25 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu, Kossuth utcai északi oldali járda Tó utca és Béke tér közötti szakasz felújítása kapcsán felmerült pótmunka igény megvizsgálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2021. szeptember 24., péntek, Gellért és Mercédesz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

ugrás a lap tetejére