Háttérkép

Testületi ülés 2019. - II. félév

2019. október 7. Renkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Szavazatszámláló Bizottságokba a kieső tagok, póttagok helyére új tagok illetve póttagok választása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. szeptember 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-IV. havi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Rendelet-tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az elmúlt öt év munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a 2019. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Dr. Trexler Ilona szakorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Pótelőirányzat biztosítása a parkfenntartási feladatokhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Településfejlesztési Koncepció (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Dr Tábori Lajos rendelőintézet túlfeszültség védelmének javítására és szerver helyiségének klimatizálására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Önkormányzati lakások felújítására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Javaslat a 0111/37 hrsz.-ú mezőgazdasági földterület haszonbérbe adására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Utak, járdák felújítására érkezett egyedi kérelmek teljesítésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány tulajdonában lévő játszótéri eszközök használatára megállapodás kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8. A Nyergesújfalu 320/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat tétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Dr. Arató József Géza szakorvossal kötött közreműködői szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Kosztka Gáborné megbízási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Holler Zoltánné megbízási szerződése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dúsné Molnár Csilla felmentéséhez pénzügyi forrás biztosítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 26. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. július 30. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az eterniti óvodaépület vagyonvédelmi rendszeréhez fedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Pótelőirányzat közalkalmazott továbbtanulásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Sándorné Kis Gabriella megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Salánkiné Simics Magdolna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. július 15. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terve módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

 ma: 2019. október 21., hétfő, Orsolya napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Előd napja lesz.

ugrás a lap tetejére