Háttérkép

Testületi ülés 2019. - I. félév

2019. június 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Tájékoztató az ÉDV Zrt. 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Településfejlesztési Koncepció (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Milánkovics Viktor Kuratórium elnöke

4.    Rendelettervezet a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

6.    Javaslat a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői szolgálat körzeteinek megállapításáról szóló 3/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. II. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Kosztka Gáborné megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Gulyásné Szendrei Etelka közalkalmazotti kinevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Az I. számú fogorvosi körzetben helyettesítési szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dr. Arató József Géza szakorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    10. számú főút járda és kerékpárút létesítéshez jogszerű terület-igénybevételre vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Vadkörtefa utca melletti lakóterületek név nélküli 2396, 2426 és 2453 hrsz-ú közutak elnevezése

16.    Vis maior pályázaton (059/4 hrsz-ú kerékpárút melletti partfal két szakasz leomlásának helyreállítása) való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Állásfoglalás kérése a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. június 18. Rendkívüli

Meghívó Jegyzőkönyv

1.  Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről szóló 115/2019. (V.30.) Ny. Kt határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. június 5. Rendkívüli

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A név nélküli 04/25, 05/2 hrsz-ú ingatlanok elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a TORAY – Central Europe Expansion BSF-1 (CEB-1 Projekt) kapcsán
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Nyergesújfalu Városi Sportegyesület (Teke Szakosztály) támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. május 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az óvodák 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az adóhatóság 2018. évben végzett munkájáról, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2018. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés a 04/4 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Nyergesújfalu, 320/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.  Az üresen álló önkormányzati lakásokkal kapcsolatban korábban született képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata és döntés az Idom u. 10. számú lakásokról Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

11.    Vadkörtefa utcai új lakóterületek közművesítésére közbeszerzési eljárás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Reményi Károly 088/5 hrsz-ú és az önkormányzati tulajdonú 087 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. április 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló a Distherm Kft. 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

7.    Zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

8.    Beszámoló az önkormányzat 2018. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek haszonbérbeadására kiírt pályázat lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Gépjármű üzemeltetési szabályzat újraalkotása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Közbeszerzési értékhatárt el nem érő szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

12.    Vadkörtefa utcai új lakóterületek közművesítésére közbeszerzési eljárás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Bali Art Kft. tulajdonosi hozzájárulása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 04/4 és a 04/8 hrsz.-ú ingatlanokra szolgalmi jog alapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Dr. Végh Róbert fogorvos kérelme a 29/2019.(III.28.) NyKt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet II. számú körzetben területi védőnői álláshelyre vonatkozó pályázat újbóli kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat beruházási célterületek értékesítésére
            Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Dr. Jónás László szakorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Javaslat a „Nyergesújfalu ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Március 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervének módosítására és a Distherm Kft. székhely változtatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Az önkormányzati költségvetésből támogatott sportegyesületek tájékoztatója a támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 27/2003. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek haszonbérbeadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés telekvásárlási kérelemmel kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés az ipari parki telkek értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A civil szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítására és a gondozási díj meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Gáz- és villamosenergia beszerzésekkel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó önkormányzati gázfogyasztó helyekre szolgáltatási ajánlat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A név nélküli 437/3, 439/36, 918/8, 1556, 1566  hrsz-ú ingatlanok elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Bali Art Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti módosított kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal a Tarján-Héreg-Mogyorósbánya-Tát-(Esztergom) kerékpárút megvalósítására kötendő együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A köztisztviselők 2019. évi teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározásáról szóló 289/2018. (XII.13.) Ny.Kt határozat visszavonása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    A 267/2018. (XI.29.) Ny.Kt. határozat 1/d pontjának (116 hrsz-ú ingatlan Batthyány Lajos utca elnevezésének) megváltoztatására érkezett kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben Heklerné Jóna Júlia fogászati asszisztensi közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Fogászati asszisztensi pályázat elbírálása a II. számú fogászati körzetben (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Március 19. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet takarítói álláshelyére közalkalmazott kinevezése  (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a nyergesújfalui 1015 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a 2536 Nyergesújfalu, Rózsa utca 1. 1/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2019. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a 2019. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 2019. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A név nélküli 087 hrsz-ú ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

11.Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

12.Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

13.Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

14.Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

15.Polgármester 2019. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.Feladatellátási szerződés elfogadása az 1. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17. Fogászati asszisztensi feladatok helyettesítéssel történő ellátása és a fogászati asszisztens pályázat kiírása a 2. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19. Reményi Károly 088/5 hrsz-ú ingatlanát érintő bejelentése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20. Selmeczi-Láris Nikolett közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben takarító munkakörben közalkalmazott kinevezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 14.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2019. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Cafetéria juttatásról szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző
 
5.    Bali Art Kft tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 7.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra címmel kiírt pályázaton való részvételről szóló 2/2019. (I.24.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Január 31.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Distherm Kft. taggyűlési határozatainak előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Air Metric Hungary Zrt. ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (hivatal átszervezése, étkezési díjbeszedési feladat hivatalhoz történő átcsoportosítása)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Rendeletalkotási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Salánkiné Simics Magdolna közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 04/4 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Január 24. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra címmel kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére