Háttérkép

Testületi ülés 2018. - I. félév

2018. Június 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
    
2.    Javaslat a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató az ÉDV Zrt. 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2017. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés az ipari parki telkek értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Önerő biztosítása a Hajnal Tamás Sportcentrum védelmi rendszeréhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Június 14. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Önerő biztosítása a Hajnal Tamás Sportcentrum védelmi rendszeréhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Eternit Óvoda felújítása közbeszerzési eljárás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat Vecsési Sándor posztumusz kitüntetésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Június 5. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A nyergesújfalui, 019/32 hrsz-ú ingatlan területmegosztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nyergesújfalui 1439/5, 1539/6 és az 1576 hrsz.-ú ingatlanok megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Limes építési engedélyek fellebbezési jogról lemondás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Tanácsadói szolgáltatás igénybe vétele a helyi klímastratégiára vonatkozó pályázathoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Május 29. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A 90/2018. (IV.26.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Május 24.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló az önkormányzat 2017. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodák 2018/2019-as nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a belső ellenőr által 2017. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: dr. Molnár Lívia aljegyző

7.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Horváthné Károly Anikó intézményvezető

8.   Beszámoló az adóhatóság 2017. évben végzett munkájáról, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: dr. Molnár Lívia aljegyző

9.    Döntés a nyergesújfalui 1724/8, 1724/9 és az 1793/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására történő állampolgári felajánlásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Tájékoztató a Duna Vértes Köze Hulladékkezelési Társulás 2017. évi működéséről, a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt aktuális állásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    A Nyergesújfalu, 4737 helyrajzi számú közút elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Önerő biztosítása a Hajnal Tamás Sportcentrum védelmi rendszeréhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Kosztka Gáborné megbízási szerződése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Május 17. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A nyergesújfalui 1439/5, 1439/6 és az 1576 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási engedély fellebbezési jogról lemondás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Földterületek vásárlásához pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A TORAY Industries Hungary Kft.-vel kötendő adásvételi előszerződés elfogadása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Május 10. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Út- és mélyépítési közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések meghozatala
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Pótelőirányzat biztosítása a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránt indított perekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Döntés az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos zártkörű versenytárgyalás eredményéről (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2018. Április 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló a Distherm Kft. 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Napsugár Óvoda és a Benedek Elek Óvoda ötéves középtávú továbbképzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Esztergomi Vaszary Kolos Kórház kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a 2018. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Eternit Óvoda felújítás közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat a „Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Április 23. Rendkívüli

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos zártkörű versenytárgyalás indítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Április 12.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Út- és mélyépítési közbeszerzési eljárások indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyilatkozat a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos zártkörű versenytárgyalás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés ügyvédi megbízásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Március 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Javaslat a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzertéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda ellátotti létszámának bővítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   A turisztikai stratégia megvalósításával kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Döntés székhelyhasználat bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Döntés a nyergesújfalui 3524, 3525, 3526, 3527 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Döntés az 1807/3 és az 1807/5 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok megvásárlására vonatkozó kérelemről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2018. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra    
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.  A civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.  Javaslat a bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítására és a gondozási díj meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.  Változásokkal kapcsolatos döntések a fül-orr-gégegyógyászat szakellátásban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.  Külterületi út kialakítással kapcsolatos telekrendezés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.  A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.  Sacra-Velo települési megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.  Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde ötéves középtávú továbbképzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.  Magyaráné Kaiser Zsuzsanna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Február 28. (rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1. Beruházási célterülettel kapcsolatos előszerződés feltételrendszerének elfogadása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Február 22.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2018. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2018. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2018. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 019/25 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

8.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

9.    Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

10.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

11.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

12.    Nyilatkozat a TOP-2.1.2. „Szabadidőpark Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Polgármester 2018. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Február 15.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2018. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Nyilatkozat a TOP-2.1.2. „Szabadidőpark Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Nyergesújfalu Város Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

6.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Január 29. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a 019/25 hrsz-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírására.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2018. Január 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a 019/25 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a nyergesújfalui 3524, 3525, 3526, 3527 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Balogh Szig-Bád Kft.-vel kötött lakásbérleti szerződés felmondására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Lucart Kft. vételi joggal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár (Kálmán Imre tér) felújításának tervmódosításához fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Fogorvosi helyettesítés a 2. számú fogorvosi körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Tiltakozás a felső korlát nélküli betelepítési kvóta ellen
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Heklerné Jóna Júlia munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére