Háttérkép

Testületi ülés 2017. - II. félév

2017. II. félév

Közmeghallgatás

2017. november 6-á (hétfő) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájába (Eternit)
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Meghívó Jegyzőkönyv

2017. november 7-én (kedd) 17 óra
a Kernstok Károly Általános Iskolába
(2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. A)

Meghívó Jegyzőkönyv


2017. Október 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatója az Esztergomi Járás, különösen Nyergesújfalu lakosságának egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló a nyergesújfalui védőnők 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a „Civilek háza” épületben iroda helyiségbérleti díj megállapítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Döntés közterület jellegről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Tatabányai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Nyergesújfalu Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Tájékoztatás a 2016-2017. években beadott pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Vaszary Kolos Bíboros Kórházalapító Emlékezetére Közhasznú Alapítvány műszer-beszerzési támogatási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 13.§-ban meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2017. szeptember és október. hónapban megvalósult gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2017. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben megüresedő fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Az Ipari Park B3 jelű út és közvilágítás kiépítési munkákhoz pótelőirányzat biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Döntés a világörökségi pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Az 1724/6 és 1724/7 hrsz.-ú számú ingatlanok kisajátításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Szeptember 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Gördulő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az 500/A/9 hrsz.-ú egyéb helyiség értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat köznevelési intézményekben helyiségbérletre vonatkozó szerződések megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Nyergesújfalu Város Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Feladat-ellátási szerződés felmondása a 2. számú fogorvosi körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Kossuth Lajos utca járda- és kerékpárút felújítással kapcsolatos többletmunkái
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Kossuth Lajos utca növényesítésével kapcsolatos költségek
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Az 1724/6 és az 1724/7 helyrajzi számú ingatlan adásvételével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Döntés a világörökségi pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Az ipari Park kisvállalkozói övezet területeinek humusz letermelésével kapcsolatok költségek biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Szeptember 5. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A BC91 Invest Kft. kérelmének ismételt tárgyalása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A TOP 5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázat megalapozó tanulmányának elkészítéséhez szükséges előirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    „Zöld város” projekt tervezésére előirányzat biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Előirányzat átcsoportosítás Vadkörtefa lakópark közműtervezési munkálataira
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Bóbita Óvoda Eterniti tagintézménye felújításának tervezéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Nyilatkozat a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00023 számú „Energetikai korszerűsítés Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Augusztus 30. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A BC91 Invest Kft. kérelme a nyergesújfalui 789/14 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatosan adásvételi szerződés átruházás megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés ingatlanvagyon forgalomképességének, rendeltetésének megváltoztatásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tulajdonosi hozzájárulás Kormányablak kialakításához a Polgármesteri Hivatal épületében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Egyezségi megállapodás peres ügyben (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Augusztus 29. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A BC91 Invest Kft. kérelme a nyergesújfalui 789/14 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatosan adásvételi szerződés átruházás megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés ingatlanvagyon forgalomképességének, rendeltetésének megváltoztatásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A TOP 5.3.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázat megalapozó tanulmányának elkészítéséhez szükséges előirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    „Zöld város” projekt tervezésére előirányzat biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Előirányzat átcsoportosítás Vadkörtefa lakópark közműtervezési munkálataira
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Bóbita Óvoda Eterniti tagintézménye felújításának tervezéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Tulajdonosi hozzájárulás Kormányablak kialakításához a Polgármesteri Hivatal épületében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Nyilatkozat a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00023 számú „Energetikai korszerűsítés Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Egyezségi megállapodás peres ügyben (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Augusztus 19. (ünnepi ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Muzsla község és Nyergesújfalu város közötti testvértelepülési kapcsolat megkötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Augusztus 9. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalui sportegyesületek támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Bóbita Óvoda Eterniti tagintézménye felújításának tervezéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Előirányzat átcsoportosítás Vadkörtefa lakópark közműtervezési munkálataira
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    „Zöld város” projekt tervezésére előirányzat biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Az 1724/6 és az 1724/7 helyrajzi számú ingatlan adásvételével kapcsolatos döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Csatlakozás a „TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázathoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés peren kívüli egyezségről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

 ma: 2017. október 21., szombat, Orsolya napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Előd napja lesz.

ugrás a lap tetejére