Háttérkép

Testületi ülés 2017. - I. félév

2017. I. félév

2017. április 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a Distherm Kft. 2016. évi működéséről, és a Distherm Kft. taggyűlési határozatainak előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda aktualizált pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének tudomásulvétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Vaszary Kolos Kórház eszköztámogatási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló az adóhatóság 2016. évben végzett munkájáról, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Beszámoló az önkormányzat 2016. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Döntés haszonbérleti szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés a 789/14 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben az orvosok által fizetendő működési költségtérítés módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Beszámoló a 2017. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    TOP foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Iskolákkal kapcsolatos pénzigény
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Településképi arculati kézikönyv és a településkép védelmi rendelet megalkotásával összefüggő képviselő-testületi feladatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Kossuth Lajos utca járda felújítás északi oldal közbeszerzésének indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Az 1734 és az 1736 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Javaslat a „Nyergesújfalu ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

24.    Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatásának felülvizsgálata (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Esztergomi Kórház igazgatójának tájékoztatója a kórház tevékenységéről és a kórház helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a normatív alapon adható támogatásokról szóló 8/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés az önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonértékeléséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a nyergesújfalui 789/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a Nyergesújfalui Kick-Box Sportegyesülettel kötendő helyiséghasználati szerződésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Döntés a Nyergesújfalu Városi Sportegyesület székhelyhasználatának bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés a nyergesújfalui 019/24 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Javaslat a nyergesújfalui 019/23 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Javaslat sporttámogatások megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat az Esőemberekért Egyesület támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A Sándor patak melletti terület árvízvédelmi tervezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Csatlakozás az EFOP 1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Lucart Kft.-vel kötendő szerződések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 28. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Döntés a nyergesújfalui külterületi 019/2 helyrajzi számú ingatlan telekosztási határozatával kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos helyettesítési szerződés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 16. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben üres fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nyergesújfalui 789/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat sporttámogatások megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. február 23.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Rendelettervezet Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2017. évi programokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2017. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2017. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

7.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2015-2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

8.    Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

9.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

10.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

11.    Polgármester 2017. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

12.    Közterület-felügyelet felállításának személyi-, tárgyi-, pénzügyi feltételei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Villamos- és gázenergia beszerzésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   A Lucart Kft. telekvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerződés és előszerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. február 15.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat köznevelési intézményekben helyiséghasználatra vonatkozó megállapodásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti ismételt kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat civil szervezetek támogatásának 2017. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A LUCART Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. január 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Rendelettervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 15/2005.(IV.28.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Rendelettervezet a közterület-felügyeletről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 439/11/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Testvér-települési kapcsolat kialakítása Muzsla Községgel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Önerő biztosítása a Hajnal Tamás Sportcentrum fejlesztéséhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Döntés UNIMOG gépjármű vásárlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Hulladékudvar ingatlanával kapcsolatos földhasználati szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Polgármester illetménye és juttatásai
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

16.    Alpolgármester tiszteletdíja és juttatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. január 12. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Ipari terület értékesítésével kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Nyergesújfalu Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósítására, valamint a KÖFOPÖ-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak szerinti támogatási kérelem (pályázat) benyújtása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Közalkalmazotti munkaügy
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2017. április 24., hétfő, György napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Márk napja lesz.

ugrás a lap tetejére