Háttérkép

Testületi ülés 2010 - I. félév

2010. június 24.
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról
 2. A Szablocsi Bence Zeneiskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
 3. A Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
 4. Javaslat a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervére
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Egyebek
 1. A nyergesújfalui 439/35 hrsz.-ú közterület megosztása
 2. Fogorvosi pályázatok elbírálása
 3. Nyergesújfalu Felszabadulás téri út pályázat maradványról történő lemondás
 4. A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása
 5. Belterületi vízrendezéssel érintett utak felújításának tervezéséhez fedezet biztosítása
 6. Támogatási kérelmek
 7. Szúnyoggyérítés plusz költségei
 8. Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
 9. Kitüntetési javaslat

 


 

2010. május 27.
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. TOYO Seat tájékoztatója a gyár tevékenységéről
 2. Beszámoló a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
 3. Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól
 4. A "KIVÁLÓ DIÁK" kitüntetések adományozása /zárt ülés/
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Beruházási terület értékesítése az Ipari Parkban
 2. Nyergesújfalu 3067/5, 3067/6 hrsz-ú belterületi ingatlan (kert) értékesítése
 3. Holcim Hungária Otthon Alapítvány önkormányzatok bérlakás állományának növelésére kiírt pályázata
 4. Támogatási kérelmek
 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz pénzeszköz biztosítása
 6. Belterületi vízrendezés közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása
 7. Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
 8. Intézményi terület használati díja
 9. Sörfesztivál megrendezéséhez pénzeszköz biztosítása
 10. Nyergesújfalu eterniti városrészen lévő belterületi utak átvétele
 11. Kitüntetési javaslatok /zárt ülés/

 


 

2010. május 13. /rendkívüli/
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Döntés a Kernstok Károly Általános Iskola és Pedagógia Szakszolgálat átszervezéséről
 2. Tűzoltósági önrész biztosítsa
 3. Közérdekű elhelyezés
 4. Átcsoportosítás
 5. A hulladéklerakó II-es rekultivációjával kapcsolatos döntéshozás

 


 

2010. április 29.
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
 2. Munkaterv módosítás
 3. Beszámoló a belső ellenőr által 2009. évben végzett vizsgálatokról
 4. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi lakásgazdálkodásáról
 5. Javaslatok a 2010. évi civil szervezeti támogatási keret elosztására
 6. Javaslat a "Nyergesújfalu Ifjúságának kiemelkedő neveléséért" kitütetés adományozására (zárt ülés)
 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
8. Egyebek
 1. "Távhő" rendelet és üzemeltetési szerződés elfogadása
 2. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és környezete felújítása-átalakítása ötletpályázat
 3. Teniszcentrummal kapcsolatos bérleti szerződés
 4. Felújított rendelő elnevezése
 5. II. számú fogorvosi körzet üres álláshelyére pályázat kiírása
 6. Útfelújításokkal kapcsolatos fedezet biztosítása
 7. Rendelőintézet eszközbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás
 8. Kistérségi közterület-felügyeleti hatósági igazgatási társulásban való részvétel
 9. Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Rendszer rekultivációs pályázatával kapcsolatos döntések
 10. Sportház közbeszerzési felhívás jóváhagyása
 11. Tűzoltósági önrész biztosítása
 12. Kitüntetéshez pénzjutalom biztosítása
 13. Támogatási kérelmek
 14. ÁFA visszafizetési kötelezettség

 


 

2010. április 15. /rendkívüli/
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. A HÉSZ módosításának kezdeményezése
 2. Telek-kialakítás bejegyzése
 3. Az Ipari Park infrastruktúta fejlesztési pályázat beadásával kapcsolatos döntéshozás
 4. A Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújításával, bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás döntéshozás
 5. Sportház beruházás finanszírozása
 6. Teke szakosztály kérelme
 7. Csapatzászló-átadási ünnepség megrendezése
 8. Sörfesztivál megrendezése
 9. Crumerum Fesztivál megrendezése
 10. Kernstok szobor állíttatása
 11. Támogatási kérelem

 


 

2010. március 25.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Tájékoztató a Szalézi-Irinyi Középiskola működéséről és az ott folyó diákéletről
 2. Az IPOSZ Helyi Szervezetének tájékoztatója a vállalkozások alakulásáról Nyergesújfalun
 3. A nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítható csoportok számának meghatározása
 4. Rendelettervezet a helyi "zajrendelet" módosításáról
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Rendelettervezet a "távfűtési" rendelet módosításáról
 2. Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról
 3. "Zorb" pálya kialakításával kapcsolatos kérelem
 4. Teniszpálya hasznosítása bérbeadás útján
 5. Birtokhasznosítási bizottságba delegálás megerősítése
 6. Közbeszerzési terv jóváhagyása
 7. Támogatási kérelem
 8. Óvodai és iskolai beiratás
 9. Miskolczi józsef polgármester munkájának értékelése
 10. Kerékpárút átminősítése
 11. KEOP pályázattal kapcsolatos döntés
 12. Állampolgári fellebbezés (zárt ülés)

 


 

2010. február 25.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Beszámoló Nyergesújfalu Város közbiztonsági helyzetéről
 2. Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról
 3. Pályázat kiírása a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére
 4. Pályázat kiírása a Szabolcsi Bence Zeneiskola igazgatói álláshelyére
 5. Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata
 6. Civil szervezetek támogatásának pályázati kiírása a 2010. évre
 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
8. Egyebek
 1. Rendelettervezet a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról
 2. Nyergesújfalui társasházakban található légó besorolású helyiségek megvásárlása
 3. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
 4. A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározása
 5. Igazgatási szünet elrendelése
 6. Tűzoltóparancsnokság részére gépjármű fecskendő beszerzéséhez önrész biztosítása
 7. A nyergesújfalui hulladékudvar helyszínének kiválasztása

 


2010. február 11.

 


Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
 2. Nyergesújfalu, Szabadság domb 35. szám alatti ingatlan vételi ajánlata
3. Egyebek
 1. Nyergesújfalu, Bóbita Óvoda infrastruktúrális fejlesztéséhez pályázati önrész biztosítása

 


 

2010. február 03. /rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. A Kernstok Károly Általános Iskola „A” épületének felújításával kapcsolatos KEOP pályázat és megvalósíthatósági tanulmány költségeivel kapcsolatos javaslat

 


 

2010. január 28.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Javaslat a 2010. évi városi rendezvények tervére
 2. Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2010. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
 3. Óvodák nyári zárva tartása
 4. A Kernstok Károly Általános Iskola fennállásának 100 éves évfordulója megünneplésének előkészületei
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelet időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Rendelettervezet a "temetőrendelet" módosításáról
 2. Helyi kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
 3. Rendelettervezet a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján a köztisztviselők részére megállapított egyéb juttatásokról szóló 4/2007(II.20.)sz. rendelet módosításáról
 4. Rendelettervezet a "gyermekvédelmi" rendelet módodsításáról
 5. Átszervezési lehetőségek a közoktatásban
 6. A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv jóváhagyása
 7. Fogorvosi pályázat elbírálása
 8. A nyergesújfalui 320/5 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelenné nyilvánításával kapcsolatos döntéshozás
 9. A Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújításával kapcsolatos KEOP pályázat és megvalósíthatósági tanulmány költségei


2010. január 21. /rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Munkaterv módosítás
 2. A Kernstok Károly Általános Iskola felújításával, bővítésével kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása
3. Egyebek

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére