Háttérkép

Testületi ülés 2012. - II. félév

 


testulet

 2012. II. félév


 

2012. december 20.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2009. (I.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Javaslat a 439/2/A/38 és 439/2/A/44 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendeltetésének megváltoztatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Javaslat Nyergesújfalu Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának 2012. évi felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Tájékoztatás az önkormányzat által 2011. és 2012. évben beadott pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2011-2012. évi munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna

8. Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-XI. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2012. december 17.  rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. „Közszolgáltatási szerződés, települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítás helyére történő elszállítására, kezelésére Nyergesújfalu Város közigazgatási területén szolgáltatási koncesszió keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2012. december 14. 

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. A járási hivatalok felállításával kapcsolatos további megállapodások megkötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. A nyergesújfalui 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2012. november 29. 

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Javaslat a város fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Javaslat a városi kitüntetések alapításával és adományozásával kapcsolatos rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Javaslat a helyi adókról szóló 24/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Beszámoló az adóhatóság 2011-2012. évben végzett tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző

8. Közüzemi- és lakbérhátralékok alakulása az önkormányzati lakások bérlőinél, valamint tájékoztatás a lakásgazdálkodás területén felmerülő aktuális kérdésekről és a helyiségek hasznosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9. A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben fizetendő működési költségtérítés összegének meghatározása, valamint egyes rendelőhelyiségek használatáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 89. (100 hrsz.) alatti „tanuszoda” bérleti díjának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11. Javaslat a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12. Fedezet biztosítása a Nyergesújfalui Hírmondó 2013. évi kiadásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13. Fedezet biztosítása egyes köztisztviselői álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos kifizetésekhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14. Sportszervezetekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-X. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18. Distherm Kft. taggyűlési határozatok előkészítése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester 


2012. november 19. Közmeghallgatás (hétfő, 17:00)

Helyszín: Térségi Közösségi Ház (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 26.)

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Tájékoztató a közigazgatás átszervezéséről, a járási hivatalok kialakításáról, a járási hivatalban ellátandó feladatokról
Előadó: Török Ádám, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal főigazgatója

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről, a 2012. évi gazdálkodásról
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

3. Tájékoztató a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

4. Lakossági kérdések, észrevételek
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

2012. november 19. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Épületfeltüntetési és földhasználati szerződéssel, valamint tulajdonjogi megállapodással kapcsolatos döntések
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

2. Átcsoportosítás az önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladathoz
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester


2012. november 8. rendkívüli ülés (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésével, ártalmatlanítás helyére történő elszállításával, kezelésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Csatlakozás a Gerecse Natúrparkhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. Döntés a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia támogatási kérelméről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2012. október 25. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Beszámoló a Benedek Elek Óvoda – megszűnt intézmény – gazdálkodásáról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a Napsugár Óvoda – megszűnt intézmény – gazdálkodásáról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló új rendelet megalkotására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2003. (X.15.) számú rendeletének módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
    Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző

8.   Ellátási terület módosítása tárgyában benyújtandó kérelem a csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, valamint infektológiai fekvőbeteg-ellátás vonatkozásában
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Döntés az önkormányzati fenntartásban köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetéséről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Fedezet biztosítása helyi műsorszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos megbízáshoz
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   A járási hivatalok felállításával kapcsolatos döntés I.
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A járási hivatalok felállításával kapcsolatos döntés II. (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2012. október 11. (csütörtök) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2011. (V.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Fedezetbiztosítás a Gerecse–Pilis Vízi Társulatnak fizetendő tagi hozzájáruláshoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2012. szeptember 27. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Tájékoztató a Zoltek Zrt. környezetvédelmi és beruházási tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató a Merantin Kft. környezetvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Tájékoztató Nyergesújfalu város lakosságának egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló Nyergesújfalu környezeti állapotáról, a városfenntartási tevékenységről, a park- és közterület-fenntartásról, a játszóterek állapotáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Ütemterv kidolgozása az elfogadott Települési Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célok megvalósítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Gerecse – Pilis Vízi Társulattal új üzemeltetési szerződés megkötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Döntés az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. bérleti szerződéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-VIII. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Beszámoló a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásra kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a városi kitüntetések adományozásával kapcsolatos koncepció elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Javaslat a Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   Javaslat az önkormányzati fenntartásban köznevelési feladatokat ellátó intézmények működtetését érintő szándéknyilatkozat elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Javaslat a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Fogorvosi pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben történő fogorvosi helyettesítési feladatellátással kapcsolatos működési költségtérítés meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A TÁMOP 3.1.5-09/A2010-0349 számú pályázathoz kapcsolódó kifizetésekhez előirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. szeptember 13. (csütörtök) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a szőlő, gyümölcs- és egyéb fák, valamint bokrok telepítési távolságáról szóló új rendelet megalkotására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2010. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására I.
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására II.
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetéről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 89. (100 hrsz.) szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos további döntések
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Javaslat a Nyergesújfalu-Bajót Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   A Kernstok Károly Általános Iskolában történő létszámcsökkentéssel kapcsolatos további döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Fogorvosi ellátással kapcsolatos szerződés jóváhagyása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2012. augusztus 30. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv Videó

Napirend:
1.    A Nyergesi Attila telekvásárlási kérelmével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Nyergesújfalu 3067/6 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A nyergesújfalui 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Csatlakozás az Európai Autómentes Nap – „Autó nélkül a városban” rendezvényhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 89. (100 hrsz.) szám alatti ingatlan 2012. évi bérleti díjának megállapítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az „Állami Számvevőszék Nyergesújfalu Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentése alapján összeállított intézkedési tervről” tárgyú 108/2012. (V.31.) Ny. Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-VI. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   A Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Javaslat „a Kernstok Károly Általános Iskola 2012/2013-as tanévben indítható osztályai, csoportjai számának meghatározásáról” tárgyú 121/2012. (V.31.) Ny. Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11. A Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2011/2012-es tanév munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12. Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2007-2012. közötti időszakban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13. Beszámoló Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15. Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. augusztus 2. (csütörtök) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban történő létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés módosítása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben megüresedett fogorvosi álláshelyekre pályázat kiírása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Az Ipari Park infrastruktúra-fejlesztés gázberuházásával kapcsolatos elosztói csatlakozási szerződés felmondása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Fedezet biztosítása a helyi iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzésére
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevő tanuló támogatására (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Állattartási ügyben állampolgári fellebbezés (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Kitüntetési javaslatok (szóbeli, zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. július 18. (szerda) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Holcim Hungária Zrt-nek visszafizetendő összegekre fedezet biztosítása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2012. július 13. (péntek) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    A „Völgyválasz” nevű kiemelt városi rendezvénnyel kapcsolatos költségek biztosítása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a 144/2012. (VI.28.) Ny. Kt. határozat módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének módosítására
      Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére