Háttérkép

Testületi ülés 2013. - I. félév

 testulet

 2013. I. félév


 

 

2013. augusztus 05. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Javaslat az árvízi vis maior pályázat benyújtására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Kitüntetési javaslat (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. június 27.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2009. (I.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendéről szóló 7/2009. (III.6.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a helyi természeti értékek védelméről szóló 1/2005. (II.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Javaslat a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Társulásokkal kapcsolatos további döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Közalkalmazottak munkaügye(zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2013. május 30.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Beszámoló a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a köztisztviselők részére megállapított juttatásokról szóló 4/2007. (II.28.) rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Tájékoztató a városi temetők üzemeltetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 27/2007. (XII.10.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Csatlakozás az Európai Autómentes Nap – „Autó nélkül a városban” rendezvényhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az önkormányzati tulajdonban lévő közutak állapotáról, az útüzemeltetési és útfenntartási tevékenységről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Társulásokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló a 2013. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Szabadfoglalkozású egészségügyi asszisztensi tevékenység ellátása a sebészeti járóbeteg szakellátáson (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2013. május 16.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Nyergesújfalu Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve I. forduló
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Fedezetbiztosítás szúnyoggyérítésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Molnár Péter támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   A Bóbita Óvoda Felszabadulás tér 3. szám alatti telephelyének fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Döntés a Nemzeti Tehetség Program által kiírt NTP-OTM-12-P pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztés: Mihelik Magdolna polgármester
2013. május 9.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásához kapcsolódó intézményi átszervezés véleményezésére
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. április 25.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a belső ellenőr által 2012. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a közterületek használatáról szóló 12/2004. (VII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 26/2005. (VII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A nyergesújfalui, 1527 és 1555/1 hrsz. ingatlanok határrendezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben fizetendő működési költségtérítés összegének meghatározása, valamint egyes rendelőhelyiségek használata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok támogatása (Belügyminiszter levele)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Beszámoló az önkormányzat 2012. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A civil szervezetek 2013. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének 2012. II. félévi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Javaslat Nyergesújfalu Város sportkoncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Ridly István Attila önkormányzati képviselő

16.    A városi turisztikai koncepció megvalósítási lehetőségei a 2013. évben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   Tájékoztatás az önkormányzat likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tárgyjutalom Rendőr Napra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Döntés munkáltatói kölcsön iránti kérelemről (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Robotka Adrienn munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Javaslat a „Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Pázmándiné Györke Gyöngyi képviselő, a Közoktatási és Kulturális  Bizottság elnöke


2013. április 04. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.      Pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. március 28.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Az Esztergomi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítására és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A civil szervezetek támogatásának 2013. évre vonatkozó pályázati kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Javaslat Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású önállóan működő intézmények között kötendő megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Beszámoló az állam által átvett köznevelési intézmények, a Kernstok Károly Általános Iskola, a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi gazdálkodásáról, vagyonátadásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. március 21.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    ZOLTEK Nyergesújfalu Sportegyesület támogatási kérelme
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben főnővéri feladatok ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása (zárt ülés)
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. március 07.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat a Kernstok-villa állagmegóvásával kapcsolatos pályázat benyújtására (szóbeli)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. február 28.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Döntés lakásügyi kérelemmel kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Hegedűs Andrea munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2013. február 14.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve       
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester   

3.    A nyergesújfalui 439/4/A/7 és a 439/2/A/10 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos pályázati kiírás                 
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2013. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra               
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a 2013. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat a 2013. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos további döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester     

8.    A Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 89. (100 hrsz.) alatti „tanuszoda” bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Döntés a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1-je utáni működtetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. február 6. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   „Közvilágítás korszerűsítése Nyergesújfalun” című pályázat beadásával kapcsolatos döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben a főnővéri feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. január 31.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programjának felülvizsgálatára
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. és 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

3.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2011. és 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: Szlávik József elnök

4.    Beszámoló a Közoktatási és Kulturális Bizottság 2011. és 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: Pázmándiné Györke Gyöngyi elnök

5.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2011. és 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: Szlávik József elnök

6.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. és 2012. évi munkájáról
    Előterjesztő: Hermann Szilveszter elnök

7.   Az „Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása tárgyú 268/2012. (XII.14.) Ny. Kt. határozat módosítása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben fizetendő működési költségtérítés összegének meghatározása, valamint egyes rendelő helyiségek használatáról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   A „Nyergesújfalui Ipari Park fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban hozott bírósági ítélet ellen benyújtott fellebbezés jóváhagyása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosításra
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány támogatási kérelme
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a Gerecse-Pilis Vízi Társulat új küldöttjének jelölésére
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Javaslat a Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat az óvodai és iskolai körzethatárok meghatározásáról szóló 186/2007. (VIII.30.) számú határozat visszavonására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között együttműködési megállapodások felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Fedezet biztosítása belső ellenőri feladatok ellátásához
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.   Tájékoztató az önkormányzat likviditási helyzetéről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2013. január 24.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 6/2008. (III.3.) rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos további döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott pályázattal kapcsolatos fenntartói támogatás
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére