Háttérkép

Testületi ülés 2012. - I. félév

 

testulet

 

2012. I. félév

 

2012. június 28. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv  Video

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításra
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a szőlő, gyümölcs- és egyéb fa, valamint bokor telepítési távolságáról szóló 4/1996. (III.12.) számú rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Döntés a nyergesújfalui hulladéklerakóval kapcsolatban keletkező pénzügyi kötelezettségek megosztásával kapcsolatos megállapodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Állásfoglalás a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a „Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja pályázat keretében 12x24 (14x26) m nagyságú műfüves sportpálya kialakításáról” tárgyú 124/2012. (V.31.) Ny.Kt. sz. határozat visszavonására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester  

6.   Döntés a nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia támogatási kérelméről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Fedezet biztosítása a helyi iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzésére
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző

8.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-V. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Döntés a Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 89. (100 hrsz.) szám alatti ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Kernstok Károly Általános Iskola módosított pedagógiai programjának jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzatának közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Bóbita Óvoda és Bölcsődében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó szakorvosok szerződéseinek jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A Nyergesújfalui Hírmondó kiadásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   Javaslat a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Döntés a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvánnyal kapcsolatban (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Javaslat „PRO URBE EMLÉKÉREM” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Javaslat a „Nyergesújfalu díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. június 19. (kedd) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre    Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat egyes szociális alapellátások biztosítására ellátási szerződés megkötésére
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat „A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
    Előterjesztő: Pázmándiné Györke Gyöngyi, a Közoktatási és Kulturális Bizottság elnöke


2012. május 31. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv  Video

Napirend:

1.   Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2006.(III.6.) rendelet felülvizsgálatára
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a helyi adókról szóló 24/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a 2012. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat előirányzat-átcsoportosításra
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Az Állami Számvevőszék Nyergesújfalu Város Önkormányzata ellenőrzéséről készült jelentése alapján összeállított intézkedési terv
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadása
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Igazgatási szünet elrendelése
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Tájékoztató az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért és a Mécses Segítőház működéséről, tevékenységéről
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Beszámoló a Benedek Elek Óvoda működésének tapasztalatairól
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Döntés intézményi átszervezésekről
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    A nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Nyergesújfalu Város Idegenforgalmi (Turisztikai) Koncepciójának elfogadása
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2012. május 21. (hétfő) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   1. Folyószámlahitellel kapcsolatosan hozott döntés módosítása, kiegészítése
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 


2012. május 15. (kedd) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Az Ipari Park infrastruktúra-fejlesztés gázberuházásával kapcsolatos elosztói csatlakozási szerződés elfogadása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. május 10. (csütörtök) rendkívüli

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a Holcim Hungária Zrt-vel megkötött támogatási megállapodás módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A 2012. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    „Nyergesújfalu Ipari Park infrastruktúra fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos elvi döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány támogatásának biztosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés intézményi pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézet egyes álláshelyeivel kapcsolatos döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. április 26. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv videó

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 16/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések és további rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a belső ellenőr által 2011. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Beszámoló az önkormányzat 2011. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A civil szervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Döntés a nyergesújfalui hulladéklerakó használatával összefüggésben keletkezett pénzeszköz felosztásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó szakorvosok szerződéseinek jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés Boros Gyuláné kérelméről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu város 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Az Ady Endre Művelődési Központban és Könyvtárban történő létszámcsökkentéssel kapcsolatos további döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Döntés a dr. Tábori Lajos Rendelőintézet területi védőnői álláshelyére beérkezett pályázatokról (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Javaslat a „NYERGESÚJFALU IFJÚSÁGÁNAK KIEMELKEDŐ NEVELÉSÉÉRT” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. április 17. (kedd)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

 

1.   A „Nyergesújfalui Ipari Park fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban hozott döntés bírósági felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Sportházzal kapcsolatos döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Folyószámlahitellel kapcsolatos döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Ajánlás a Vályi István Díj adományozására (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. április 03. (kedd) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Javaslat a Holcim Hungária Zrt.-vel megkötött támogatási megállapodás módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. március 29. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv Videó

Napirend:

1.    Javaslat a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői szolgálat körzeteinek megállapításáról szóló 15/2005. (IV.28.) számú rendelet módosítására
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a szociális ellátásokról szóló 15/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
      Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat szociális térkép készítésére
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó TÁLTOS-MED Egészségügyi Ellátó és Gazdasági Szolgáltató Bt. működési költségtérítésének felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítására, a gondozási intézményi térítési díj meghatározására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A civil szervezetek támogatásának 2012. évre vonatkozó pályázati kiírása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés egyes támogatások ügyében
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat „a helyiségbérleti díjak megállapításáról” tárgyú 3/2012. (I.26.) Ny. Kt. határozat módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Döntés egyes helyiségek bérbe adásáról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Javaslat a 439/2/A/45 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendeltetésének megváltoztatására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A Nyergesújfalu, Idom utca (1527 hrsz.) ingatlan-nyilvántartási átvezetése
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Sportházzal kapcsolatos döntés
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Önkormányzati intézmények energia-felhasználásának áttekintése, javaslat a racionalizálásra
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Környezetvédelmi Program egyeztetése
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Hulladékkezeléssel kapcsolatos tájékoztató
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.   Javaslat nyári napközi indítására
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. március 26. (hétfő) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

1. Javaslat a "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" tárgyú pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. március 06. (kedd) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés intézményi átszervezésekről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. február 29. (szerda) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre

Napirend:

1.    Döntés a dr. Tábori Lajos Rendelőintézet takarítói álláshelyének betöltéséről
    (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. február 23. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2.    Döntés a Napsugár Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
3.    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására, továbbá a 2012. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalára
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
4.    A Kernstok Károly Általános Iskola új tagozatainak indítási lehetőségei
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
5.    Javaslat az általános iskolai és óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
6.    Döntés a dr. Tábori Lajos Rendelőintézet egyes álláshelyeinek betöltéséről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
7.    Sportház, öltözők kialakítása
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
8.    „Nyergesújfalu Kernstok-villa felújítás kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
9.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 2012. február 16. (kedd) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.   Javaslat a Holcim Hungária Zrt.-vel megkötendő támogatási megállapodás elfogadására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2010. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2012. február 09. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására, továbbá a 2012. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalára
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2010. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 21/2010. (XII.21.) számú rendelet módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az Önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 12/1994.(VII.1.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Javaslat a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. február 09. (csütörtök) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a Holcim Hungária Zrt.-vel megkötendő támogatási megállapodás elfogadására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. január 31. (kedd) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a nyergesújfalui 075 és 087 hrsz.-ú külterületi utak felújításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   „Nyergesújfalu Ipari Park infrastruktúrafejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a fizikoterápiával és gyógytornával kapcsolatos feladatellátás módjának megváltoztatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2012. január 26. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2010.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a helyi adókról szóló 24/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a közterületek használatáról szóló 12/2004. (VII.1.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Önkormányzata gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2008.(IV.10.) rendelete módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a „NYERGESÚJFALU IJFÚSÁGÁNAK KIEMELKEDŐ NEVELÉSÉÉRT” kitüntetésről szóló 11/2005. (IV.26.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat a „A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetés alapításáról szóló 14/2005. (IV.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a KIVÁLÓ DIÁK kitüntetés alapításáról szóló 14/2007. (IV.2.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Javaslat a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Döntés az ebrendészeti hozzájárulásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzata új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a 2012. évi helyiségbérleti díjak megállapítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Döntés az önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzés ellátásának módjáról
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző

14.    Döntés a nyergesújfalui hulladéklerakó telep rekultivációjára elkülönített pénzeszköz felhasználásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó TÁLTOS-MED Egészségügyi Ellátó és Gazdasági Szolgáltató Bt. és a Gym-IT Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság működésének költségtérítésének felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó szakorvosok működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.   Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2012. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Javaslat a 2012. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Javaslat a 2012. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Döntés a polgármester hivatalos célú gépkocsihasználatával kapcsolatban
Előterjesztő: Balázs István alpolgármester

24.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

25.    Tájékoztató a 2011. évben benyújtásra került pályázatokról
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző

26.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére