Háttérkép

Testületi ülés 2011. - II. félév

 

2011. december 23. (péntek) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a Holcim Hungária Zrt.-vel kötött támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. december 15. (csütörtök)

Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 12/1994.(VII.1.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
3.   Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
4.    Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
5.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
6.   Javaslat az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
7.    Javaslat a „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” megnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
8.   A Zene Mindenkié Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
9.    Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
10.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. december 8. (csütörtök) rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre

Napirend:

1. Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2011. november 29. rendkívüli ülés

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 20/2008. (VII.1.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2.    Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
3.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
4.    A „Kernstok-villa felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
5.    „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban” – TIOP-1.1.1-11/1 – pályázat pályázatírási költségéhez fedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
6.    Javaslat a helyi lakástámogatási pályázat jóváhagyására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. november 24.

 

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ által ellátott kötelező önkormányzati szociális tevékenységekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2.    Beszámoló a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány 2010. és 2011. évi tevékenységéről, működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
3.    Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
4.    A 148/2011. (VIII.25.) Ny. Kt. határozattal létrehozott Ideiglenes Bizottság beszámolójával kapcsolatos további döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
5.    Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
6.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. november 14-15. közmeghallgatás

Meghívó

Közmeghallgatás jegyzőkönyve nov 14.

Közmeghallgatás jegyzőkönyve nov 15.

Napirend:


1. Tájékoztató az aktuális feladatokról.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2011. november 14.

 

Helyszín: a Kernstok Károly Általános Iskola eterniti telephelyének földszinti F.V. földrajz-biológia tantermébe (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.)

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző
2.    Döntés az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár dologi előirányzatának megemeléséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
3.    Önállóan működő intézmények jutalomkeretéhez előirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
4.    Nyergesújfalu belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák közbeszerzési eljárás döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. október 27.

 

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Melléklet
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladatán belüli átcsoportosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok  működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Az iskola-egészségügyi feladatok vállalkozási formában történő működtetése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A 2011. januári földrengés megyei károsultjainak biztosított támogatásról szóló 154/2011. (VIII.25.) Ny. Kt. határozat visszavonása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    A Képviselő-testület 148/2011. (VIII.25.) Ny. Kt. határozatával létrehozott Ideiglenes Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Ridly István Attila, az Ideiglenes Bizottság elnöke

11.    Beszámoló a helyi adóhatóság 2011. I-IX. havi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szolnoki Imre jegyző

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Döntés önkormányzati lakás bérbeadásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. október 20.

 

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1.    Javaslat a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 13/2006. (IV.28.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat pályázat benyújtására az Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban TIOP-l.1.1-11/1 pályázati kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Döntés határon átnyúló pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére működési célú pénzeszköz biztosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Fedezet biztosítása testvérvárosba történő kiutazáshoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2011. szeptember 29.

 

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1. Distherm Kft. taggyűlési határozatok előkészítése (zárt ülés)
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
2. Kalmárné Hunyadvári Györgyi védőnő kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
3. Beszámoló a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanév munkájáról
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
4. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
5. Beszámoló a Zoltek Sportegyesület 2010. és 2011. évi tevékenységéről és a 2010. évi elszámolásáról
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
6. Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
7. Beszámoló a belső ellenőr 2011. I. félévben végzett ellenőrzései alapján készült intézkedési tervek megvalósításáról
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
8. Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
9. A dr. Tábori Lajos Rendelőintézet működési költségtérítés átalányának megállapítása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
10. Felszabadulás tér forgalmi rend változása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
11. Nyergesújfalu, Rákóczi Ferenc utca (176 hrsz.) ingatlan-nyilvántartási átvezetése
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
12. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
13. Emléktábla elhelyezése az új temetőben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester

 


 

2011. szeptember 22. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

Javaslat „az Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására pályázat benyújtásáról döntéshozás” tárgyú 90/2011. (IV.26.) Ny. Kt. határozat módosítására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
Multifunkciós sportpálya kialakítás
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester

 


 

2011. szeptember 12.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1. Az 1. számú gyermek háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésével kapcsolatos 156/2011. (VIII.25.) Ny. Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2. A Kernstok-villa felújítása tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslatot követő döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


 

2011. augusztus 25.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirendi pontok:
1. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
3. Javaslat a Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2003. (X.15.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
4. Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2011. (V.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
5. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
6. A Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának jóváhagyása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
7. Padányi Lajos kérelme
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
8. Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
9. Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
10. Az Ister-Granum EGTC kérelme
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
11. Javaslat a „Sebák Andrea kérelmének napirendről történő levételéről” tárgyú 123/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozat módosítására
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
12. Az „Ifjúsági és Sport” Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
13. A 2011. januári földrengés megyei károsultjainak támogatása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
14. Belső ellenőrzési megbízási szerződés jóváhagyása és módosítása Melléklet
Előterjesztő: Dr. Szolnoki Imre jegyző
15. „Az 1. számú gyermek háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésének hozzájárulásáról” tárgyú 85/2011. (IV.26.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
16. Beszámoló Nyergesújfalu város civil szervezeteinek közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
17. Beszámoló a nyári napközi szervezésének tapasztalatairól
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester
19. A Gyermekjótéti és Családsegítő Szolgálat építése pótmunkáinak és az informatikai és távközlési rendszer kiépítésének finanszírozása
Előterjesztő:Mihelik Magdolna polgármester

 


 

2011. július 28.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
1.) Duna-menti kerékpárút fejlesztés projekttel kapcsolatos döntések
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
2.) A 139/2011. (VII.6.) NY.K.T. önkormányzati határozat visszavonása
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
3.) Alapító okiratok módosítása
Előadó:Nagy Sándor intézményi referens

 


 

2011. július 06. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Napirend:
1.) Duna-Vértes Köze Társulás, közbeszerzési bíráló bizottsági tagok megválasztása
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
2.) Kernstok Iskola bútorbeszerzés (szóbeli)
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
3.) Megbízás a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
4.) Jegyzői pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester

 

 

 

 

 

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére