Háttérkép

Testületi ülés 2011. - I. félév

 

 

 

 

 

 

 

2011. június 28.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Napirend:
1.) Az AVE Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről a városban
Előadó:Molnár Lászlóné vezérigazgató
2.) Beszámoló a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről és terveiről
Előadó:Szauter Tamás ügyvezető
3.) Rendelettervezet a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról melléklet a rendelet szöveges része Tájékoztató kimutatás
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
4.) Munkaterv módosítás
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
5.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
6.) Beszámoló a Kernstok Károly Általános Iskola tevékenységéről, a társulás tapasztalatairól, az átvilágítás eredményeiről és a 2011-2012-es tanév előkészületeiről
Előadó:Szlávik József igazgató
7.) Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak elbírálása
Előadó:Nagy Sándor intézményi referens
8.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
10./ Egyebek:
a.) Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Előadó:dr. Molnár Lívia aljegyző
b.) Külterületi ingatlan (Német-völgy) fekvésének zárt kertre történő megváltoztatása
Előadó:dr. Hatos Ágnes építéshatósági és településfejlesztési referens
c.) Sebák Andrea kérelme
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
d.) Hídmérleg értékesítése
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
e.) Gyüép Kft. áthajtási és hozzájárulási kérelme
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
f.) Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
g.) Kernstok-villa felújításával kapcsolatos döntéshozás
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
h.) Az önkormányzat által működtetett, finanszírozott médiák helyzete
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
i.) Ister-Granum kezességvállalás
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
j.) Alapító okiratok módosítása 2.
Előadó:Nagy Sándor intézményi referens
k.) Szalézi-Irinyi Középiskola területhasználati igénye
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
l.) Kerékpárút vagyonátadási megállapodás
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
m.)Belső ellenőri munkaterv módosítás
Előadó:Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
n.) Személyi ügy (zárt ülés)
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
o.) Kitüntetési javaslatok (zárt ülés)
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester

 


 

2011. június 02. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Napirend:
1.) Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
2.) Rendelettervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2008.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető

 


 

2011. május 26.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Napirend:
1.) Beszámoló a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Előadó: dr. Molnár Lívia aljegyző Deák Istvánné és Budavári László gyámhivatali ügyintézők Szalai Béláné gyámügyi ügyintéző Csillag Erika intézményvezető
2.) Beszámoló a Hétforrás Kft. gazdálkodási tevékenységéről és terveiről
Előadó: Sütő Péter ügyvezető
3.) Munkaterv módosítás
Előadó: dr. Molnár Lívia aljegyző Nagy Sándor intézményi referens
4.) Javaslat a 2011. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására
Előadó: Nagy Sándor intézményi referens
5.) Rendelettervezet az állattartásról
Előadó:dr. Molnár Lívia aljegyző
6.) A „KIVÁLÓ DIÁK” kitüntetések adományozása (zárt ülés)
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
7.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
8.) Egyebek:
a.) A Dor-Ing 2008. Ingatlanforgalmazó Kft. telekvásárlási kérelme
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
b.) Intézményi átszervezések
Előadó:Nagy Sándor intézményi referens

 


 2011. május 16. rendkívüli ülés
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Napirend:
1.) Tűzoltó gépjármű értékesítése
Előadó:Barsiné Czéh Katalin vagyonkezelő
2.) Városi közétkeztetés közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozás
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
3.) Iskolai eszközbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozatal
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
4.) Előirányzat biztosítása a Hírmondó kiadási költségeihez
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester

 


 2011. április 26.
Meghívó testületi ülésre

Testületi ülés jegyzőkönyve
Napirend:
1.) Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
működésének 2010. II. félévi tapasztalatairól

Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
2.) Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) Rendelet Rendelet mellékelet
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
3.) Beszámoló a belső ellenőr által 2010. évben végzett vizsgálatokról
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
4.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi lakásgazdálkodásáról
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
5.) Javaslat a 2011. évi civil szervezeti támogatási keret elosztására
Előadó: Nagy Sándor intézményi referens
6.) Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Molnár Lívia aljegyző
7.) Javaslat „Nyergesújfalu Ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előadó: Nagy Sándor intézményi referens
8.) Munkaterv módosítás
Előadó: Nagy Sándor intézményi referens
9.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
10.) Egyebek:
a.) Rendelettervezet a „lakásrendelet” módosításáról
Előadó: Szalai Béláné vezető-főtanácsos
b.) Az 1. számú gyermek háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetése
Előadó: Hernádi Lászlóné vezető-főtanácsos
c.) A Közbeszerzési Bizottság tagjaira javaslattétel
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
d.) Az Esztergomi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
e.) Beszámoló a 2011. január 1. és 2011. február 15. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
f.) Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos aktuális döntések
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
g.) Belterületi vízrendezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
h.) Eternit szennyvíztisztító telep kiváltására pályázat
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
i.) Ister-Granum tagdíjra pénzügyi forrás biztosítása
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

 


2011. április 14. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
1.) Folyószámla hitelkeret megnyitása
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

 

 


 

2011. március 31.
Meghívó testületi ülésre
Jegyzőkönyv
Napirend:

1.) Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programja
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
2.) Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde működésének tapasztalatairól
Előadó:Magyaráné Kaiser Zsuzsanna intézményvezető
3.) Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről, a közművelődés helyzetéről Nyergesújfalun
Előadó:Kákonyi Gellért intézményvezető
4.) A nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok számának meghatározása
Előadó:Nagy Sándor intézményi referens
5.) Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről, valamint a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó:Hernádi Lászlóné vezető főtanácsos
6.) Munkaterv módosítás
Előadó:dr. Molnár Lívia aljegyző
7.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
8.)Egyebek:
a) 1. számú fogorvosi szolgálat fogorvosi asszisztensi állására beérkezett pályázat elbírálása
Előadó:Hernádi Lászlóné vezető főtanácsos
b) Dr. Tárkányi Éva kérelme
Előadó:Mihelik Magdolna polgármester
c) TÁMOP pályázat megvalósításához előirányzat biztosítása
Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
d) Bóbita Óvoda és a Bajóti Tagintézménye infrastrukturális fejlesztési pályázata
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
e) Közbeszerzési Terv jóváhagyása
Előadó:Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
f) Óvodai és iskolai beíratás
Előadó:Nagy Sándor intézményi referens

 


 

2011. március 10.
Meghívó testületi ülésre

Jegyzőkönyv
Napirend:
1.) Rendelettervezet a „hulladék” rendelet módosításáról
Előadó: dr. Molnár Lívia aljegyző
2.) Iskolai eszközbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
3.) Döntés az új Széchenyi Terv energiahatékonysági pályázatán való indulásról
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
4.) Tájékoztató a Zoltek Zrt. helyzetéről, tevékenységéről
Előadó: Horváth Sándor ügyvezető vezérigazgató
5.) Gyárlátogatás a Zoltek Zrt.-ben
Előadó: Horváth Sándor ügyvezető vezérigazgató

 


 

2011. február 24.
Meghívó testületi ülésre
Tájékoztató kimutatás
Jegyzőkönyv

Napirend:
1.) Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Sturcz Viktória rendőralezredes, mb. kapitányságvezető
2.) Tájékoztató az ISTER-GRANUM EGTC tevékenységéről
Előadó: Dr. Ferencsik István igazgató
3.) Rendelettervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról Rendelettervezet     Melléklet a rendelettervezethez
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
4.) Óvodák nyári zárva tartása
Előadó: Nagy Sándor intézményi referens
5.) Civil szervezetek támogatásának pályázati kiírása a 2011. évre
Előadó: Nagy Sándor intézményi referens
6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
7.) A Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program keretében a HappyBett
& Bike aktív turisztikai szolgáltató hálózat létrehozása

Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

 


 

2011. február 15.
Meghívó testületi ülésre
Jegyzőkönyv
Napirend:
1.) Munkaterv módosítása
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
2.) Rendelettervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Rendelettervezet Melléklet a rendelettervezethez
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

 


 2011. február 03.
Meghívó testületi ülésre
Jegyzőkönyv
Napirend:

1.) Gyermekjóléti szolgálat többletköltségeivel kapcsolatos döntés
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető


 

2011. január 31. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Jegyzőkönyv
Napirend:
1.) A „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesült Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport működési költségeinek ó áthidaló hitellel történő finanszírozására
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester
2.) Kernstok Károly Általános Iskola kivitelezés befejezési határidő módosítása (szóbeli)
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető

 


 

2011. január 27.
Meghívó testületi ülésre
Jegyzőkönyv

Előterjesztés

 


 

2011. január 06. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

1. Kernstok Károly Általános Iskola eszközbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás
2. Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

 


 

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére