Háttérkép

Testületi ülés 2010. - II. félév

 

2010. december 16. /rendkívüli/

Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve

Rendelettervezet a HÉSZ módosításáról Kernstok Iskola eszközbeszerzésről döntéshozás Kernstok Iskola kiegészítő munkákról döntéshozás Kernstok-villa ajánlattételi felhívás jóváhagyása Zoltek Se. kérelme Átcsoportosítás képviselői alapból

 


 

2010. december 14.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
a.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2010. I-III. negyedévi helyzetéről
b.) A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása
Rendelettervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Javaslat a képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Egyebek
Távhőrendelet elfogadása Distherm Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Rendelettervezet a HÉSZ módosításáról
Természeti katasztrófa károsultjának lakásvásárlási támogatása
Kernstok Iskola eszközbeszerzésről döntéshozás
Kernstok Iskola kiegészítő munkákról döntéshozás
Kernstok-Villa ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Nyergesújfalui Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kötött támogatási megállapodás módosítása
Átcsoportosítás egészségügyi gép- és eszközbeszerzésre
A Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekarának támogatás biztosítása
Zoltek Se. Teke Szakosztály kérelme
Pénzeszköz adomány Kolontár Önkormányzata részére

 


 

 

2010. november 25.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Munkaterv módosítás
Tájékoztató a Szent Mihály Idősek Otthona által ellátott kötelező önkormányzati szociális tevékenységről
Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól (2010. I. félév)
Beszámoló az adóhatóság 2010. I-X. havi tevékenységéről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
6. Egyebek
Rendelettervezet a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására
Nyergesújfalu Jókai utca 955 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
2011. évi belső ellenőrzési munkaterv
Együttműködési megállapodás a Német és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatokkal
Distherm Kft. üzemeltetési szerződés jóváhagyása
2010. évi út- és járdafelújítással kapcsolatos pótmunkák
I. számú fogászati körzetbe pályázat kiírása

 


 

2010. november 17. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
A Kernstok Károly Általános Iskola pótmunkákkal kapcsolatos ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Distherm Kft Felügyelő Bizottágába delegálás
Hétforrás Kft taggyűlésébe delegálás
Alapító okiratok módosítása
Közalkalmazottak részére bérmaradvány kifizetése

 


 

2010. október 28.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Rendelettervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Beszámoló a települési Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáró
l A Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
5. Egyebek
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
Nyergesújfalui Hírmondó időszaki lap megjelentetéséhez többletorrás biztosítása
A polgármester részére cafetéria megállapítása
Jutalom megállapítása az előző polgármester részére
Alapító okiratok módosítása
Kernstok Károly Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047. azonosítószámú projekt megvalósításához forrás biztosítása
Belterületi vízrendezés közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Kernstok Károly Általános Iskolánál parkolók kialakítása
Adomány a vörösiszap-tragédia károsultjainak számára
Bajóti tagóvoda nyitva tartása
Maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

 


 

2010. október 12.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Az új képviselő-testület megalakulása (szóbeli)
Az alpolgármesterek megválasztása, tiszteletdíjuk meghatározása (szóbeli)
A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása

 


 

2010. szeptember 22.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Belterületi vízrendezéssel kapcsolatos döntéshozás módosítása

 


 

2010. szeptember 16.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
A Szabolcsi Bence Zeneiskola beszámolója tevékenységéről
Beszámoló a 2008 - 2010. év közötti gazdasági program végrehajtásáról
Beszámoló a 2009 - 2010. években végzett helyi iparűzési adó ellenőrzésekről
Szelektív hulladékgyűjtés a Polgármesteri Hivatal udvarán
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
6. Egyebek
A nyergesújfalui 44 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítése
Területi védőnői állásra érkezett pályázat elbírálása
Fogorvosi asszisztensi állásra beérkezett pályázatok elbírálása
Főnővéri állásra beérkezett pályázatok elbírálása
Rendelőintézeti működési költségtérítés általány megállapítása
A Napsugár Óvoda, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Kernstok Károly Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
Miskolczi József polgármester munkájának értékelése
Kernstok Károly Általános Iskola pót- és többlet munkái
Kernstok Károly Általános Iskola eszközbeszerzés ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Kernstok-villával kapcsolatos többlet-forrás biztosítása
Belterületi vízrendezés közbeszerzési eljárás döntéshozás
Támogatási kérelmek

 


 

2010. augusztus 26.
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Rendelettervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Beszámoló a képviselő-testület elmúlt 4 évi munkájáró
l Az óvodai nevelési programok módosítása
A Bóbita Óvoda és Bölcsöde működési dokumentumainak módosítása
Az intézményi minőségirányítási programok értékelése - 2009/2010-es tanév
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
8. Egyebek

Tájékoztató az Ady Endre Művelődés Központ és Könyvtár ötletpályázat eredményének értékeléséről
Önkormányzati garázsok értékesítése
Az ultrahang, a sebészeti és az ortopédiai szakrendelés vállalkozói formában történő működtetése
Pályázat kiírása a Rendelőintézetben fogorvosi asszisztens és főnövéri állásra
A polgármester cafetéria keret összegének meghatározása

Természeti katasztrófában károsultak pályázati alapjához hozzájárulás
Distherm Kft. Felügyelő Bizottságával kapcsolatos 153/2010.(VII.26.) számú önkormányzati határozat módosítása
Szúnyoggyérítési munkák végzésére javaslat
Kernstok Károly Általános Iskola pót- és többletmunkái
Ipari parki csapadékvizes pályázat
Rendelettervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Támogatási kérelmek
Belterületi vízrendezés - döntéshozás
A Németvölgy-i pincegazdák kérelme
Csatlakozás a "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
Munkaterv módosítás

 


 

2010. augusztus 11. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Sportház közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás

 

 


 

2010. július 29. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Rendelőintézet eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntéshozás

 


 

2010. július 26. /rendkívüli/
Meghívó testületi ülésre
Testületi ülés jegyzőkönyve
Vis maior határozat kiegészítése
Tompa M. utca - Szabadság domb útfelújításhoz többletfedezet biztosítás
Distherm Kft. működésével kapcsolatos határozatok meghozatala
Helyi Választási Bizottság megválasztása

 


 

2010. július 7. /rendkívüli/
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
Árvizi vis maiorral kapcsolatos döntéshozás

 


 

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére