Háttérkép

Testületi ülés 2017. - I. félév

2017. I. félév

2017. Június 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Tájékoztató az ÉDV ZRt. 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2015-2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Együttműködési megállapodás megkötése a Nyergesújfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ki-, és belépési szándékok tagönkormányzati jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Zoltek Kajak-Kenu Nyergesújfalu Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a MEDICOPTER Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Szalai Zoltán „Önarckép” című festményének megvásárlása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos helyettesítési szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Pótelőirányzat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Az Ipari Park kisvállalkozói övezet területeinek humusz letermelésével kapcsolatos költségek biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Javaslat világörökségi pályázattal kapcsolatos területvásárlásra és konzorciumi megállapodás aláírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Turisztikai szakember megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Az 1724/6 és az 1724/7 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Szennyvíztisztítóval kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. Június 8. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos helyettesítési szerződés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az ÉDV ZRt. közgyűlés tartása nélküli határozathozatalaival kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Az Ipari Park kisvállalkozói övezet területeinek humusz letermelésével kapcsolatos költségek biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. május 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló a belső ellenőr által 2016. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Belső ellenőrzési Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Horváthné Károly Anikó intézményvezető

6.    Javaslat a Nyergesújfalui óvodák 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Tájékoztató a Vertikál Nonprofit Zrt. településünkön végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Tájékoztató a Duna Vértes Köze Hulladékkezelési Társulás 2016. évi működéséről, a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt aktuális állásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


9.    Javaslat a Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 89. szám alatti intézményben helyiségbérleti díj megállapítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Döntés a nyergesújfalui 019/23 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat a Jókai utcai 1015 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Energiamegtakarítási Intézkedési Terv-hez keretösszeg biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti ismételt kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Distherm Kft. taggyűlési határozatának előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Kosztka Gáborné megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Vandlikné Tóth Zsuzsanna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Beruházásokhoz pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    1732 helyrajzi számú ingatlan adásvételével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    EFOP-2.2.19-17. kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázati programon való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Javaslat Nyergesújfalu Város Sportkoncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Nyergesi János tér felújításával kapcsolatos fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    „Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca melletti járda felújítása, északi oldal” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

24.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. április 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a Distherm Kft. 2016. évi működéséről, és a Distherm Kft. taggyűlési határozatainak előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda aktualizált pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének tudomásulvétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Vaszary Kolos Kórház eszköztámogatási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló az adóhatóság 2016. évben végzett munkájáról, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Beszámoló az önkormányzat 2016. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Döntés haszonbérleti szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés a 789/14 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben az orvosok által fizetendő működési költségtérítés módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Beszámoló a 2017. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    TOP foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Iskolákkal kapcsolatos pénzigény
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Településképi arculati kézikönyv és a településkép védelmi rendelet megalkotásával összefüggő képviselő-testületi feladatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Kossuth Lajos utca járda felújítás északi oldal közbeszerzésének indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Az 1734 és az 1736 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Javaslat a „Nyergesújfalu ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

24.    Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatásának felülvizsgálata (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Esztergomi Kórház igazgatójának tájékoztatója a kórház tevékenységéről és a kórház helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének a normatív alapon adható támogatásokról szóló 8/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés az önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonértékeléséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a nyergesújfalui 789/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a Nyergesújfalui Kick-Box Sportegyesülettel kötendő helyiséghasználati szerződésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Döntés a Nyergesújfalu Városi Sportegyesület székhelyhasználatának bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés a nyergesújfalui 019/24 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Javaslat a nyergesújfalui 019/23 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Javaslat sporttámogatások megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat az Esőemberekért Egyesület támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A Sándor patak melletti terület árvízvédelmi tervezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Csatlakozás az EFOP 1.5.2-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Lucart Kft.-vel kötendő szerződések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 28. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Döntés a nyergesújfalui külterületi 019/2 helyrajzi számú ingatlan telekosztási határozatával kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos helyettesítési szerződés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. március 16. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben üres fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nyergesújfalui 789/14 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat sporttámogatások megosztására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. február 23.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Rendelettervezet Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2017. évi programokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2017. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2017. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

7.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2015-2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

8.    Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

9.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

10.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

11.    Polgármester 2017. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

12.    Közterület-felügyelet felállításának személyi-, tárgyi-, pénzügyi feltételei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Villamos- és gázenergia beszerzésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   A Lucart Kft. telekvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerződés és előszerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. február 15.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat köznevelési intézményekben helyiséghasználatra vonatkozó megállapodásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti ismételt kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat civil szervezetek támogatásának 2017. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A LUCART Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. január 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Rendelettervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 15/2005.(IV.28.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Rendelettervezet a közterület-felügyeletről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 439/11/A/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Testvér-települési kapcsolat kialakítása Muzsla Községgel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Önerő biztosítása a Hajnal Tamás Sportcentrum fejlesztéséhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Döntés UNIMOG gépjármű vásárlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Hulladékudvar ingatlanával kapcsolatos földhasználati szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Polgármester illetménye és juttatásai
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

16.    Alpolgármester tiszteletdíja és juttatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2017. január 12. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Ipari terület értékesítésével kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Nyergesújfalu Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósítására, valamint a KÖFOPÖ-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak szerinti támogatási kérelem (pályázat) benyújtása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Közalkalmazotti munkaügy
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére