Háttérkép

Testületi ülés 2016. - II. félév

2016. II. félév

2016. december 15.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A köznevelési intézmények működtetésének átadásával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Önkormányzati rendeleteink hatályosulása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

4.    Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés székhelyhasználat bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok 2017. évi működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a Zoltek Zrt.-vel kötött csereszerződés módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 13.§-ban meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2016. XI. és XII. hónapban megvalósult gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Döntés Esztergom Város csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A 0123/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos földvédelmi járulék és földvédelmi bírság megfizetésének ügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

15.    A Nyergesújfalu, 4242 helyrajzi számú közút elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Versenytárgyalási felhívás elfogadása ipari terület értékesítésére
Versenytárgyalási felhívás elfogadása ipari terület értékesítéséreElőterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 számú pályázattal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Javaslat a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Solymosi Attila megbízási szerződése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. november 24.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés a nyergesújfalui 439/4/A/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 439/11/A/2 hrsz-ú nyergesújfalui ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Nyergesújfalu Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Vaszary Kolos Kórház (Esztergom) műszer-beszerzésre támogatás kérése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015/2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

8.    Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 13.§-ban meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2016. X. hónapban megvalósult gyakorlásáról

9.    Járda és kerékpárút építéssel, útfelújításokkal kapcsolatos többletköltségekhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    A Nyergesújfalu, 456, 470, 633, 641, 583 hrsz-ú ingatlan-nyilvántartási átvezetése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Kosztka Gáborné megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanuló támogatására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Közalkalmazottak munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. november 07-én (hétfő) 17.00 órára
a Kernstok Károly Általános Iskola eterniti telephelye
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Meghívó Jegyzőkönyv

2015. november 08-án (kedd) 17 órára
a Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete
(2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.)

Meghívó Jegyzőkönyv


2016. október 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Zoltek Zrt. környezetvédelmi tájékoztatója
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Nyergesújfalu turisztikai fejlesztése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a nyergesújfalui 3076 hrsz-ú zártkert értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2016. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat testvér-települési kapcsolat kialakítására Muzsla Községgel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az önkormányzat költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-ban meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2016. VII-IX. hónapokban megvalósított gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Varga Zsolt telekcserével kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Kernstok-villa kertjében lévő platánfa fakivágási ügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Szolgálati autó beszerzése a Polgárőrség részére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Heklerné Jóna Júlia munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. október 13. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Aktuális döntések a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv folyamatban lévő módosításával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. október 6. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Egészségüggyel kapcsolatos szerződések elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. szeptember 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváthné Károly Anikó intézményvezető

5.    A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Esztergomi Tagintézményének tájékoztatója a nyergesújfalui köznevelési intézményekben folyó feladatellátásról
Előterjesztő: Galba Katalin igazgató

6.    Javaslat a 439/4/A/13. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Döntés a 4363, 4364, 4365, 4366, 4370, 4373 hrsz. mezőgazdasági földterületek haszonbérleti szerződésének felmondásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Lábatlan – Nyergesújfalu Bajót települések szennyvízelvezetése és -tisztítása elnevezésű projekt előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Distherm Kft. taggyűlési határozata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Szabó Imréné munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. szeptember 8. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Kosztka Gáborné megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Nyergesújfalu város szavazatszámláló bizottságai részére póttagok választása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

4.    Teherkomp létesítésével kapcsolatos konzorciumi szerződés aláírása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

 


2016. augusztus 11. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat Dorog és Térsége Turizmus Egyesületbe való belépésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A 152/2016. (VII.14.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. július 14. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A 10-es úti kapubehajtók kialakításával kapcsolatos fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyergesújfalu, Ady Endre utca járda és parkoló kialakításhoz többletforrás biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra való pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Napfény Alapítvány együttműködési megállapodásra vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Pincesorok vízellátásával kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Tájékoztató és állásfoglalás a Duna-Limes turisztikai tervezési programmal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Nyergesújfalu város 002. számú szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

8.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

  1. Egészségüggyel kapcsolatos szerződések elfogadása

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére