Háttérkép

Testületi ülés 2016. - I. félév

2016. I. félév

2016. augusztus 11. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat Dorog és Térsége Turizmus Egyesületbe való belépésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A 152/2016. (VII.14.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. július 14. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A 10-es úti kapubehajtók kialakításával kapcsolatos fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyergesújfalu, Ady Endre utca járda és parkoló kialakításhoz többletforrás biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra való pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Napfény Alapítvány együttműködési megállapodásra vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Pincesorok vízellátásával kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Tájékoztató és állásfoglalás a Duna-Limes turisztikai tervezési programmal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Nyergesújfalu város 002. számú szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

8.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. június 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában levő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Tájékoztató az ÉDV Zrt. 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2015. II. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A nyergesújfalui 019/9. hrsz.-ú ipari parki terület-alakítási ügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Döntés a Május 1. tér 6. 2. lph. 1/1. szám alatti önkormányzati lakás további hasznosításáról és a fennálló közüzemi díjhátralék kifizetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a nyergesújfalui 0104/2. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Döntés a Hétforrás Kft. v.a. végelszámolójától érkezett levéllel kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A Nyergesújfalu SE használatában lévő Sportcentrum elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a Nyergesújfalu SE támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói joga gyakorlásának kijelölésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.   A Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola aktualizált Pedagógiai Programjának tudomásulvétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    A Zene Mindenkié Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Javaslat közalkalmazott továbbtanulásának támogatására  
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíjemelési kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    A Zoltek Zrt.-vel kötendő telekcserével kapcsolatos megállapodás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Gyarmati Dávid vállalkozási szerződéséhez fedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Javaslat a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Burgermeiszter Judit munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

24.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

25.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. június 9.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    A 10-es út melletti parkolók és buszöblök burkolat felújításához szükséges fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. május 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos jogok gyakorlásáról szóló 29/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a középtávú Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató a Vertikál Nonprofit Zrt. településünkön végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Hulladékkezelési Társulás működéséről, a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt aktuális állásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 240/2015. (XI.26.) Ny.Kt. határozatának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda csoportszám bővítéssel kapcsolatos átszervezéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak jóváhagyására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Döntés a Hétforrás Kft. V.A. végelszámolójának kérésével kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Heklerné Jóna Júlia munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Komeiner Blanka munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Védőnői helyettesítések, és pályázat kiírása a 2. számú védőnői körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal egyes közszolgálati szabályainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

17.    Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-ában meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2016. II-IV. hónapokban megvalósult gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Kernstok Iskola Tanulóiért Alapítvány részére támogatás nyújtása tábori programok megvalósítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Nyergesújfalu Város Önkormányzat területén vadászterület határainak kialakítása, módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    A 10-es út melletti szegélyépítéshez és parkoló kialakításhoz fedezetbiztosítás (szóbeli)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. május 3.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Hozzájárulás az Ipari Park B/2 jelű út pályaszerkezetének módosításához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat ipari parki területek megvásárlására (szóbeli)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. április 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a 2015. évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a belső ellenőr által 2015. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

3.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló az adóhatóság 2015. évben végzett munkájáról, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 289/4, 289/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az önkormányzat 2015. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal egyes közszolgálati szabályainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

10.    A 218/2015. (X.29.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Horváth Zoltánné munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Az 1. számú fogorvosi körzetben helyettesítési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Hétforrás Kft. végelszámolása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrs kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A 10-es út útburkolat felújításával kapcsolatos közműakna fedlapok cseréjéhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Fogászati ügyeleti feladatellátáshoz való hozzájárulás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Nyergesújfalu, 11334 jelű, vasútállomáshoz vezető (Beloiannisz) utca burkolat-felújítási munkáihoz forrás átcsoportosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Javaslat a „Nyergesújfalu ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2016. március 31.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a Distherm Kft. 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Szent Mihály Plébánia részvételének támogatása a „TOP-4.2.1.-15 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázaton
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az 1. számú háziorvosi álláshelyre pályázat elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár székhely épületében vendéglátó egység céljára bérleti szerződés kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a civil szervezetek 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Pótelőirányzatok
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. február 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat építési telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat Idom utcai lakások cseréjére, megvásárlására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 240/2015. (XI.26.) Ny.Kt. határozatának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2016. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Javaslat a 2016. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Javaslat a 2016. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

12.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

13.    Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

14.   Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

15.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

16.    „Nyergesújfalu optikai hírközlési hálózat” tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   A Distherm Kft. társasági szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirat módosítás elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna

19.    Polgármester 2016. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása (zárt ülés)
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

20.   A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben üres fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Javaslat a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények között kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Kis Istvánné közalkalmazott munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2016. február 11.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Rendelettervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2016. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Váci Mihály utca déli oldalán lévő ingatlanok kisajátításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Ambrus Tibor munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2016. január 29.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Tájékoztató az Életút Egyesület által fenntartott Mécses Segítőház 15 éves tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a nyergesújfalui 475/A/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására, valamint a fenntartói nyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Distherm Kft. taggyűlési határozatok előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos helyettesítési szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben üres felnőtt háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Tischné Major Krisztina étkezési díjbeszedő munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    HÉSZ módosítással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Ingatlan adás-vételekkel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Vandlikné Tóth Zsuzsanna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére