Háttérkép

Testületi ülés 2015. - II. félév

2015. II. félév

 

2015. december 17.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Tájékoztató a Kormányablakokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a közterületek használatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Kernstok Károly Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója (szóbeli)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat munkaterv módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok 2016. évi működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 439/11/A/32 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

10.    Cembrit Kft. telekalakításával kapcsolatos kérelmének jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Zöldfelület gondozással kapcsolatos pótelőirányzat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Budai Gyula HÉSZ módosítással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A Zene Mindenkié Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. november 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011 (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a 475/A/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Tájékoztató a lakásgazdálkodás területén 2015. évben tett intézkedésekről és eredményekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   ÁROP-1.A3-2014-2014-0003 „Területi együttműködési program az Esztergomi járásban” című projekt alapján – együttműködési szándék kinyilvánítása az esélyegyenlőség jegyében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Javaslat Nyergesújfalu Város Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. §-ában meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2015. októberben megvalósult gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014/2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

14.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzata egészségügyi szak- és más feladat ellátó közalkalmazottai adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester 

15.    Javaslat a Védőnői Szolgálat és más egészségügyi feladatot ellátó munkavállaló, az egészségügyi ellátásban részesülőkre vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A 218/2015. (X.29.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Vandlikné Tóth Zsuzsanna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. november 09-én (hétfő) 17.00 órára
a Kernstok Károly Általános Iskola eterniti telephelye
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Jegyzőkönyv

2015. november 10-én (kedd) 17 órára
a Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete
(2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.)

Meghívó Jegyzőkönyv


Napirend:
1.    A 2014-2019-es önkormányzati ciklus első évének összefoglalója
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának előkészítéséről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Egyebek


2015. november 3. kihelyezett ülés (Zoltek Zrt. irodaháza, 2536 Nyergesújfalu, Varga József tér 1.)

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Zoltek Zrt. tájékoztatója tevékenységéről gyárlátogatással összekötve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat a BelserDent Kft. fióktelep cím bejegyzéshez történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Heklerné Jóna Júlia munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. október 29.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Nyergesújfalu Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti kérelme – szerződésmódosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Beszámoló a nyergesújfalui védőnők 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Közalkalmazotti munkaügyek a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének 2015. I. félévi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda, a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Óvodavezetők vezetői pótlékának megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézkedési tervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   Hozzájárulás a Lábatlani Intézményfenntartó Társulás személyautó vásárlásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2015. szeptemberben megvalósult gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.   Tájékoztató a „Völgyválasz” rendezvényről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   Javaslat az Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs épületének felújításával kapcsolatos támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben üres felnőtt háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő:  Mihelik Magdolna polgármester

21.    Csepregi László Gyuláné munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. szeptember 24.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Vaszary Kolos Kórház (Esztergom) műszer-beszerzésre támogatás kérése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a nyergesújfalui 1544/A/18 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a fogorvosi feladatellátáshoz biztosított bérleti szerződések megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A 2. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos feladat ellátási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A nyergesújfalui, 456, 470, 633, 641, 583 hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    A „Völgyválasz” önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Útépítések műszaki ellenőrzéséhez többletfedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. szeptember 15.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    A víziközmű hálózattal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Útépítések műszaki ellenőrzéséhez többletfedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési intézmény magasabb vezetői megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az 1. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntések (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. augusztus 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Döntés ingatlanok hasznosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Kölyök Kft. szolgáltatási díj emelés iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott polgármesterre ruházott hatáskör 2015. júliusban megvalósult gyakorlásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Csatlakozás az Európai Mobilitási Nap rendezvényhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Aknafedlap felcsapódás miatti kártérítés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   A 2-es számú fogorvosi körzettel kapcsolatos szerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Akácfa utcai villanyoszlopok kiváltásával kapcsolatos fedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   A Nyergesújfalu SE szerződésmódosítási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A BM adósságkonszolidációs pályázatával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Előirányzat biztosítása a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott esetében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 1100097602 számú védőnői körzetben a helyettesítést ellátó védőnő megbízási szerződésének módosítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére