Háttérkép

Testületi ülés 2015. - I. félév

2015. I. félév

2015. június 25.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 12/2013. (V.31.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Tájékoztató az ÉDV Zrt. egy éves működési tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Nyergesújfalui Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Fogorvosi pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    1100097602-es számú védőnői körzetben a helyettesítést ellátó védőnő megbízási szerződésének módosítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Közalkalmazotti munkaügy (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” kitüntetés és „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő Mihelik Magdolna polgármester

10.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Döntés önkormányzati bérlakások esetében fennálló távhőszolgáltatási díjtartozás kifizetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárral módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a Magyar Szervátültetettek Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Vaszary Kolos Kórház Esztergom műszerbeszerzésre támogatás kérése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Elnöki figyelemfelhívás a Distherm Kft. ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentéshez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   Telekvásárlással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Vételi ajánlat a nyergesújfalui 4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Hivatali gépjárművekbe GPS beszerelésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Mapex-Bau Kft-vel kötött útfelújítási szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2014. II. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Közterületek nevének megváltoztatása IV.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.   Javaslat a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

24.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. május 28.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Jókai utcai építési telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Döntés lakásértékesítési pályázatok elbírálásával kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat gépjárművásárláshoz fedezet biztosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató a Duna Vértes Köze Hulladékkezelési Társulás működéséről, a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt aktuális állásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az óvodák 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Köztisztviselői létszámbővítés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Hivatali gépjárművekbe GPS beszerelésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   A Jobbik Magyarországért Mozgalom Nyergesújfalui Alapszervezete kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    A 2015. évi városi rendezvényterv módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Beszámoló a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2014. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A dr. Tábori Lajos Rendelőintézet megüresedett fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ridly István Attila a Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottság elnöke


2015. május 14. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Csatlakozási lehetőség Tatabánya MJV Önkormányzatának fogászati ügyeletéhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   A nyergesújfalui 3123 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   A nyergesújfalui Tekepálya pályarekonstrukciójával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Közalkalmazotti munkaügyek (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. április 30.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a 2014. évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Beszámoló a belső ellenőr által 2014. évben végzett vizsgálatokról
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

3.    Belső Ellenőrzési kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló az önkormányzat 2014. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Lakáskoncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   A Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Döntés intézményi átszervezésről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a Zoltek Kajak-Kenu Nyergesújfalu SE támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Javaslat a Nyergesújfalu SE támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Beszámoló az adóhatóság 2014. évben végzett munkájáról, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

11.   Beszámoló a 2015. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A Kiadóautó Kft. kérelme közterület használattal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A Rendelőintézet gyermekrendelőjének átalakításával kapcsolatos költségek elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A termelői piac helyszínkialakításával kapcsolatos költségek elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Az Oncsa-telep újfelújítással kapcsolatos többletköltségek
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Javaslat a „Nyergesújfalu ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ridly István Attila képviselő


2015. április 22. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az Oncsa-telep színes járdaburkolattal kapcsolatos többletköltségei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Pénzjutalom a Rendőr- és Tűzoltónap alkalmából
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Pénzjutalom a Rendőrnap alkalmából
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. április 16. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    A Cembrit Kft. kérelme tisztított szennyvíz elvezetésével kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az ONCSA telep kialakítandó új útburkolatával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. március 26.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:
1.    Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Distherm Kft. beszámolója a 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítására és a gondozási díj meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Farkas-Kőnig Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Csatlakozási lehetőség Tatabánya MJV Önkormányzatának fogászati ügyeletéhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat önkormányzati lakások értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A nyergesújfalui 3800 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Igazgatási szünet nyári idejének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    A 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   A civil szervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztatás az önkormányzati településfejlesztési források megteremtéséhez szükséges pályázati tevékenység intézményi hátteréről és az aktuális pályázatokról
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

16.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2015. március 5.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Rendelettervezet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Az Önkormányzat és intézményei jutalomkeretének meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. A 42/2015. (II.26.) Ny.Kt. határozat kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. február 26.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása, véleményezési szakaszának lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló rendeletének megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2015. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2015. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a 2015. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Közalkalmazotti munkaügy (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2015. február 12.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2015. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Közterületek nevének megváltoztatása III.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde átszervezésére vonatkozó szándék kifejezésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2015. január 29.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Dr. Biró Violetta Lilla szakorvos (1. sz. fogorvosi körzet) feladat-ellátási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Vaszary Kolos Kórház (Esztergom) gyermekgyógyászat ügyelet fenntartása  
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester    

3.    Javaslat gépjárművek tulajdonosi viszonyának rendezésére   
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde átszervezésére vonatkozó szándék kifejezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester   

6.    Tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester  

7.    Önrész biztosítása a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0300 jelű pályázathoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Distherm Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Közterületek nevének megváltoztatása II.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Tájékoztató a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2014. évről szóló beszámolójáról, 2015. évi költségvetéséről és feladat ellátási tervéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Közalkalmazott munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére