Háttérkép

Testületi ülés 2014. - II. félév

2014. II. félév

 

2014. december 23.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat „Art” mozik digitális fejlesztésével kapcsolatos támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. december 18.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatára és módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, és a KÖZTISZTVISELŐI ARANYGYŰRŰ kitüntetés adományozásáról szóló 13/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Zoltek Kajak-Kenu Nyergesújfalu SE támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapdokumentumainak módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Tájékoztatás az önkormányzat által 2014. évben beadott pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Döntés Felcsút Község csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Közterületek nevének megváltoztatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat Nyergesújfalu Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2014. évi felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

13.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.   Közalkalmazott munkaügye
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Javaslat képviselő delegálására a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Fedezet biztosítása az Ifjúsági Fúvószenekar támogatásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. november 27.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Közoktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjára javaslattétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Rendelettervezet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

7.    Közüzemi- és lakbérhátralékok alakulása az önkormányzati lakások bérlőinél, valamint tájékoztatás a lakásgazdálkodás területén felmerülő aktuális kérdésekről és a hasznosításról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A Dalkia Energia Zrt. levele az önkormányzati lakások bérlőinek távhődíj tartozásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Javaslat önkormányzati lakások értékesítésére történő pályázat kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Fedezetbiztosítás önkormányzati fejlesztésekhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.   Pótelőirányzat biztosítása a zöldfelület kezeléshez és karbantartáshoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Tagi képviselők megválasztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Fellebbezés közgyógyellátási ügyben (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat részvételre a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


Közmeghallgatás

Meghívó

2014. november 10-én (hétfő) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskola eterniti telephelye
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Jegyzőkönyv

2014. november 11-én (kedd) 17 óra
 Tömegszervezeti székház
(2536 Nyergesújfalu,Bartók Béla utca)

Jegyzőkönyv


2014. november 5.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Eskütétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Dr. Biró Violetta Lilla szakorvos (1. sz. fogorvosi rendelő) rendelési idejének megváltoztatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A nyergesújfalui 3800 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   A nyergesújfalui 3121 és 3122 hrsz-ú ingatlanok önkormányzat részére történő felajánlásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Előirányzat biztosítása sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsődében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Pályázat kiírása védőnő helyettesítésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos pótelőirányzat elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. október 23.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Képviselő-testületi tagok eskütétele
       Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

2.    Polgármester eskütétele
       Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző
 
3.    Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos, vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
 
4.    A szavazatszámláló bizottság létrehozása (szóbeli)
       Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása (szóbeli)
       Előterjesztő: polgármester
 
6.     Bizottságok tagjainak eskütétele
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.     Az alpolgármester megválasztása
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.     Alpolgármester eskütétele
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.     A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
        Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

10.    Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
         Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A gazdasági program kidolgozására megbízás (szóbeli)
        Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Egyebek  
         Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

 

testulet

 

2014. október 10.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tetőfelújítás építés kivitelezési munkáihoz többlet fedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. szeptember 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváthné Károly Anikó intézményvezető

3.    Tájékoztató a Kernstok Károly Általános Iskola 2011 és 2014 közötti oktatási és nevelési tevékenységéről
Előterjesztő: Zara Melinda igazgató

4.    Tájékoztató az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Stolczenberger Tibor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

5.   Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Előirányzat biztosítása a Kernstok Károly Általános Iskola közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott esetében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Az Erste Ingatlan Kft. ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevő tanulók további támogatására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat a „Nyergesújfalu díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. szeptember 16.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló a Képviselő-testület elmúlt négy évi munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat eszközbeszerzésre a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az egészségügyi feladatellátás előirányzatai közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” c. pályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat a Zoltek Kajak-Kenu Nyergesújfalu SE támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Oncsa-telep régi szennyvízhálózat tömedékeléséhez fedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. szeptember 5.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:
1.    Városi vízvezeték rekonstrukcióval kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester 


2014. augusztus 28.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Döntés a 3800. hrsz-ú zártkert értékesítéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a 690/19. hrsz-ú közút elbirtoklásához kapcsolódó nyilatkozat elfogadásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben a rendelőhelyiségek használatának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Betegelégedettségi kérdőív értékelése a Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Nyergesújfalu Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Előirányzat biztosítása a Kernstok Károly Általános Iskola közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak esetében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   A Szavazatszámláló Bizottságok Tagjainak megválasztásáról szóló 47/2014. (III.6.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

11.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. augusztus 14. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Döntés mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe adásáról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. Nyergesújfalu város Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása
    Előterjesztő: Tóthné Dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

4. Döntés közvilágítási pályázatról
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Döntés településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Javaslat "Nyergesújfalu Díszpolgára" cím adományozására (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére