Háttérkép

Testületi ülés 2014. - I. félév

 testulet

 2014. I. félév

 

2014. július 17.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosítására, a szerbiai árvízkárok enyhítésére juttatott adomány érdekében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés a Frankel Leó utcai önkormányzati bérlakás értékesítési induló áráról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a Lumbago Bt. fióktelep cím bejegyzéséhez történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a 2014. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tetőfelújítás építés kivitelezési munkáihoz többlet fedezet biztosítása
      melléklet
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés napelemes rendszerek telepítésével kapcsolatos KEOP pályázat beadásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Ellátási terület módosítása tárgyában benyújtandó kérelem a csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, valamint infektológiai fekvőbeteg-ellátás vonatkozásában
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A Vaszary Kolos Kórház Esztergom gyermekgyógyászati ügyelet ellátása fenntartásának kérdései
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Szerződéskötés pályázati feladatokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Állásfoglalás termelői piac létrehozása tárgyában
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   Kérelem kopjafa állítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Rovásírásos helységnévtábla felállításának kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása, általános szavazatszámláló bizottság póttagjának pótlása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

14.    A 60/2014. (III.27.) Ny.Kt. és a 61/2014. (III.27.) Ny.Kt. határozatok visszavonása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2014. június 26.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 39/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés önkormányzati bérlakások és légópincék hasznosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   A 10. számú főút forgalmi rendjének megváltoztatásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Az Ady Endre Művelődési Központ tetőfelújítással kapcsolatos pótmunkái
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A Hétforrás Kft.-vel kapcsolatos aktuális döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Ipari Park „A” jelű út kivitelezési munkáihoz többlet fedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. június 10. (zárt ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a „Nyergesújfalu Művésze Díj” odaítélésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. május 29.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:


1.    Beszámoló Nyergesújfalu Város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a városi kitüntetések alapításával és adományozásával kapcsolatos rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Védőnői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a Nyergesújfalu-Bajót Óvodai és Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás megszűnésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Csatlakozás az Európai Autómentes Nap – „A mi utcánk – a mi jövőnk” rendezvényhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek hasznosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat a „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2014. május 15.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    A „Belterületi utak felújítása 2014” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Fedezetbiztosítás önkormányzati fejlesztésekhez
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a Nyergesújfalu-Bajót Óvodai és Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben fizetendő működési költségtérítés összegének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Közalkalmazott munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2014. április 24.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1. Beszámoló Nyergesújfalu Város közbiztonsági helyzetéről
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3. Beszámoló a belső ellenör által 2013. évben végzett vizsgálatokról
   Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

4. Átfogó értékelés Nyergesújfalu Város 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Javaslat a Hétforrás Kft.-vel történő engedményezési megállapodás megkötésére
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi lakásgazdálkodásáról
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Beszámoló az adóhatóság 2013. évben végzett tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8. Pályázat kiírása védőnő helyettesítésére
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9. Tájékozató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
   Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Javaslat a „Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért" kitüntetés adományozására (zárt ülés)
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. április. 3.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány részére támogatás biztosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   „Belterületi utak felújítása 2014” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal személyi kiadásainak módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. március. 27.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Beszámoló a Distherm Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Tájékoztató a sportegyesületi szakosztályok tevékenységéről és terveikről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a bölcsődei szolgáltatási önköltség megállapítására és a gondozási díj meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A nyergesújfalui 289/3, 289/4 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A civil szervezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


8.    Javaslat Nyergesújfalu Város Sportkoncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Rildy István Attila önkormányzati képviselő

9.   Javaslat nyári napközi indítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Pénzjutalom a Rendőrség Napja alkalmából
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítás elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 2014. évi belterületi útfelújításokkal kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Közalkalmazott munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester2014.március. 6.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Rendelettervezet az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Piszkenet Kft. kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Önkormányzati energia-beszerzésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodására tett törvényességi észrevétellel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 


2014. március 3-4. 17 óra Közmeghallgatás

Meghívó Jegyzőkönyv márc. 3.  Jegyzőkönyv márc. 4.

Napirend:

1.   Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
     Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Egyebek


 

2014. február. 27.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 19/2013. (IX.11.) rendelete módosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2014. évi programokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat a 2014. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a 2014. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Munkaterv módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Beszámoló az önkormányzat civil szervezetekkel való kapcsolatairól és együttműködéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.   Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Az önkormányzat tulajdonában álló 0130/4 és a 0120/8 hrsz.-ú mezőgazdasági rendeltetésű földek hasznosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Nyergesújfalui 289/3, 289/4, 289/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Az 1. számú fogorvosi szolgálat (ÁNTSZ Kód: 110096064/001242377) vállalkozási formában történő működtetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. február. 13.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    „Ady Endre Művelődési Ház tetőfelújítása” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Bóbita Óvoda Felszabadulás tér 3. szám alatti telephelyének fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos pályázat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Sportházzal kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslattétel 2014. évi fejlesztésekre, beruházásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. február. 5.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2014. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2014. január. 30.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) számú rendelet módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, és a KÖZTISZTVISELŐI ARANYGYŰRŰ kitüntetés adományozásáról szóló 13/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.     Javaslat a Nyergesújfalu-Bajót Óvodai és Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás megszűnésével kapcsolatos teendőkre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.     Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.     Pályázat kiírása védőnő helyettesítésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.     Beszámoló a Közoktatási és Kulturális Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Pázmándiné Györke Gyöngyi elnök

10.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

11.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Szlávik József elnök

12.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. évi munkájáról
    Előterjesztő: Hermann Szilveszter elnök

13.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Szlávik József elnök

14.   Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2014. január. 27.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.   Javaslat közalkalmazotti létszámbővítésre a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsődében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Hétforrás Kft.-vel történő tartozás-elismerő nyilatkozat megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Distherm Kft. taggyűlési határozatok előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére