Háttérkép

Testületi ülés 2013. - II. félév

 testulet

 2013. II. félév

 

2013. december 19.

 

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Javaslat a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 12/2013. (V.31.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A távhőrendelet módosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Javaslat a filmforgatási célú közterület-használatról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Javaslat az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Pótelőirányzat biztosítás önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.   Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

10.   Barátság Kör Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat pótelőirányzatra a Kernstok Károly Általános Iskolával kapcsolatos fénymásoló szolgáltatás kifizetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat pótelőirányzatra a Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Döntés előirányzat biztosításáról a Kossuth Lajos utca 109. szám alatti lakóépület helyreállításához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Parkfenntartáshoz, építményüzemeltetéshez pótelőirányzat biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Döntés a dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben munkaügyről (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Javaslat kitüntetésekre (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2013. december 12. rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.   A Hétforrás Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés felmondása és az ÉDV Zrt.-vel megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Szabolcsi Bence Zeneiskola felújításához pótelőirányzat biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat pótelőirányzatra a Kernstok Károly Általános Iskolával kapcsolatos fénymásoló szolgáltatás kifizetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Fedezet biztosítása az Ifjúsági Fúvószenekar fennállásának 25. jubileumához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2013. november 28.

 

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Beszámoló a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Iskola állami fenntartásba vételét követő működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Közüzemi- és lakbérhátralékok alakulása az önkormányzati lakások bérlőinél, valamint tájékoztatás a lakásgazdálkodás területén felmerülő aktuális kérdésekről és a hasznosításról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2014. évi költségvetési koncepció meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.   Beszámoló az adóhatóság 2013. évben végzett tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Átcsoportosítások az egészségügyben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására tárgyi eszköz beszerzése céljából
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Az Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek jutalomkeretének meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású önállóan működő intézmények között kötendő megállapodás módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.   Javaslat a Nyergesújfalu-Bajót Óvodai és Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. november 18. Közmeghallgatás

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Beszámoló a 2013. évi feladatok teljesítéséről
Előadó: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Egyebek

 


2013. november 14.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. október 31.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Beszámoló Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Molnár Lívia aljegyző

3.    Beszámoló a Kernstok Károly Általános Iskola állami fenntartásba vételét követő működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól (2013. I. félév)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben fizetendő működési költségtérítés összegének meghatározása, valamint egyes rendelőhelyiségek használata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Tájékoztató az Önkormányzat egyes szervezetekben lévő tagságáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Pályázat kiírása védőnő helyettesítésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. október 17.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat a nyergesújfalui 447/2/A/2 és a 439/4/A/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.   Iskolai intézményi tanácsokba delegált önkormányzati képviselőkre vonatkozó javaslattétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsődével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.   Javaslat pótelőirányzatra a Kernstok Károly Általános Iskolával kapcsolatos fénymásoló szolgáltatás kifizetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Ady Endre Művelődési Ház tetőfelújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Víziközmű törzsvagyon vagyonértékelésére vonatkozó ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A 2. számú fogorvosi szolgálat, 2. számú fogorvosi körzet fogászati asszisztens álláshelyének betöltése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Sebész szakorvosi tevékenység ellátása a sebészeti járóbeteg szakellátáson
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester (zárt ülés)2013. szeptember 26.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:


1.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Munkaterv módosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Fedezetbiztosítás lakásépítés és vásárlás helyi támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Fogorvosi pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Tájékoztatás az önkormányzat által 2013. évben beadott pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.   Előirányzat átcsoportosítás a Sportház TAO pályázat könyvvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Belkó Mária telekvásárlási kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Fedezet biztosítása egyesületi tagdíjakhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány részére támogatás biztosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Sebész szakorvosi tevékenység ellátása a sebészeti járóbeteg szakellátáson (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevő tanulók további támogatására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Közalkalmazott munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. szeptember 10.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Tulajdonszerzési lehetőség az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Folyószámla-költségtérítés munkáltató általi megfizetéséhez előirányzat biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Tájékoztató a Villa7 és Völgyválasz rendezvényekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2013. augusztus 29.

Meghívó Jegyzőkönyv 

Napirend:

1.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-VI. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   Javaslat a Magyar Vöröskereszttel együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
    Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


MEGHÍVÓ Jegyzőkönyv

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének

ünnepi rendkívüli ülését

2013. augusztus 28-án (szerda) 17.00 órára,

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal, emeleti nagy tanácstermébe (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.), a következő napirendi pont tárgyalására összehívom.

1. Díszpolgári cím átadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére