Testületi ülés 2008

 
 
2008. december 11.
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
 2. Tájékoztató a Lakossági Ellenőrző Csoportok tevékenységéről
 3. Javaslat a képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervére
 4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
5 . Egyebek
 1. Tiba Józsefné közérdekű elhelyezése
 2. Rendelettervezet a „víz-csatorna” rendelet módosításáról
 3. Vagyonkezelési szerződés-tervezet
 4. KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása
 5. AVE Zrt. bérleti szerződése
 6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárások
 7. Ipari park tereprendezéssel kapcsolatos költségek
 8. KEMÖ Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény Fúvós-zenekarának támogatás biztosítása
 9. Pályázati részvétel a Tudásdepó Express című pályázat második fordulóján
 10. Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 11. Holcim Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítása és lezárása
 12. Támogatási kérelem
 13. Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási megállapodásának módosítása

 


 

 

2008. november 27.
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. a) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi helyzetéről
  b) A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása
 2. Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár elmúlt évi munkájáról
 3. Munkaterv módosítás
 4. Intézményi esélyegyenlőségi tervek kiegészítése, éves felülvizsgálata
 5. A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendelet módosításához kapcsolódó tájékoztató
 6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
7. Egyebek
 1. Tájékoztató a Zoltek SE önkormányzati támogatás felhasználásáról
 2. A Nyergesújfali Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolása
 3. Rendelettervezet a települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 41/2003. (XII.30.)sz. rendelet módosításáról
 4. „Vagyonrendelet” módosítása
 5. Felújítási előirányzatok módosítása
 6. Testvérvárosi találkozóra benyújtandó pályázat
 7. Támogatási kérelmek
 8. Ipari park földvédelmi járulékhoz forrás biztosítás
 9. Sportház beruházás kiadásaihoz hozzájárulás

 


2008. október 30.

 

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 2. Tájékoztató a Szent Mihály Idősek Otthona által ellátott kötelező önkormányzati szociális tevékenységről
 3. Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolása
 4. Munkaterv módosítás
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
 6. Tájékoztató a Védőnői Szolgálat tevékenységéről
7. Egyebek
 1. Rendelettervezet a „távhő” rendelet módosításáról, tájékoztató a Distherm Kft.-vel és a Dalkia Energia Zrt.-vel történő megállapodásról
 2. 2009. évi belső ellenőrzési munkaterv
 3. Melisek István telek visszavételi ügye
 4. Ipari parki terület versenytárgyalási felhívása
 5. AVE Tatabánya Zrt. kérése
 6. Önkormányzati közművagyonról döntés
 7. Igazgatási szünet elrendelése
 8. Telekhatár módosítás
 9. Támogatási kérelem
 10. Öreg temető kerítés felújítása
 11. Személyi ügy (zárt ülés)

 


 

 

2008. október 13. /rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Bajót-Nyergesújfalu közötti kerékpárút közbeszerzési eljárás döntéshozás

 


 

 

2008. szeptember 25.
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Tájékoztató az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért és a Mécses Segítőház működéséről
 2. Tájékoztató a Remény Klub tevékenységéről
 3. Rendelet a közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról
 4. Tájékoztató a város aktuális nagyprojektjeiről
 5. Tájékoztató városi térfigyelő rendszer és sebességmérő rendszer kialakításának feltételeiről
 6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
7. Egyebek
 1. Rendelet a „távhő” rendelet módosításáról (törvényességi észrevétel)
 2. DISTHERM Kft. díjemelés vizsgálatával kapcsolatos szakértői anyag értékelése
 3. Kun Béla tér 4. számú társasház kérése
 4. Lakáscsere kérelem
 5. Holcim megállapodás felülvizsgálata
 6. Támogatási kérelmek
 7. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverési felhívása
 8. Jókai utcai villamoshálózat ügye
 9. Nyergesújfalui Mentőállomás gázkazán cseréjével kapcsolatos költségvállalás
 10. 167/2008. (VIII.28) számú önkormányzati határozat módosítása
 11. Jókai utcai villamoshálózat ügye
 12. Informatikai stratégia
 13. Nyergesújfalu 10-es út melletti partfalvédelemhez saját forrás biztosítása
 14. Állampolgári fellebbezés (zárt ülés)

 


2008. szeptember 04. /rendkívüli - együttes/

 

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. A Kernstok Károly Általános Iskola működését érintő átszervezés, Társulási megállapodás módosítása

 


 

 

2008. szeptember 04. /rendkívüli/
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Nyergesújfalu Tó utcai, Zelk Z. utcai és Esze T. utcai út járdaparkoló építésével összefüggő finanszírozás hiányzó fedezet biztosítása
 2. Pályázati részvétel a „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton
 3. Látogatás a Forest-Papír Üzemeiben

 


2008. augusztus 28.

 

 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
 2. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi  ülés óta eltelt időszak eseményeiről
4. Egyebek
 1. Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kérelme
 2. Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához
 3. ÁROP-1.A.2 pályázat közbeszerzési eljárás döntéshozás
 4. Alapító okiratok módosítása
 5. Intézményvezetői pályázatok elbírálása
 6. Forest-Papír Kft. kérelme
 7. Támogatási kérelmek
 8. Védőnői pályázatok elbírálása (zárt ülés)

 


2008. július 28.

 

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. A 018/2 hrsz-ú terület vásárlása

 


2008. július 24.

 

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. KEM Szabolcsi Bence Zeneiskola támogatása és átvétele
 2. A 23/2005. (II.22.) számú önkormányzati határozat kiegészítése
 3. A 32/2008. (II.14.) számú önkormányzati határozat kiegészítése
 4. Támogatási kérelmek
 5. Pályázati önrész biztosítása
 6. Schrenk Istvánné védőnő munkaügye
 7. Forest-Papír Kft. területvásárlása
 8. Öreg temető kerítés felújításához többletforrás biztosítása

 


2008. június 26.

 

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
 2. Munkaterv módosítás
 3. Javaslat a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervére
 4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
5. Egyebek
 1. Rendelettervezet a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásáról
 2. Rendelettervezet a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendelet módosításáról
 3. Törvényességi észrevétel: a „gyermekvédelmi” rendelet módosításáról
 4. Igazgatási szünet elrendelése
 5. Alapító okiratok módosítása
 6. Támogatási kérelem
 7. Forest-Papír Kft. terület értékesítésével kapcsolatos megállapodás
 8. Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút közbeszerzési ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
 9. Vadkörtefa utcai 2258/1 és 2259/1 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése
 10. Melisek István kérelme
 11. Kitüntetési javaslatok (zárt ülés)

2008. május 29.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Az intézményfenntartó társulásban működtetett iskola és óvoda intézményvezetőinek beszámolója a tan-, illetve nevelési év tapasztalatairól
 2. Beszámoló a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
 3. Tájékoztató a Mentőállomás működésének tapasztalatairól
 4. Polgári védelmi irodavezető beszámolója tevékenységéről
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Nyergesújfalu Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalása
 2. "Vagyonrendelet” módosítása
 3. Nyergesújfalu Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. mérlege
 4. Rákóczi utca garanciális javításának költsége
 5. Jókai utca közbeszerzési eljárás döntéshozatala
 6. A Kernstok villa felújításával kapcsolatos pályázat
 7. Magyar Katolikus Egyházközség kérelme
 8. Szalézi - Irinyi támogatási kérelme
 9. Kiváló diák kitüntetés adományozása (zárt ülés)

2008. május 06. /rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Városi közétkeztetési közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozás
 2. Bóbita Óvoda felújítása – CÉDE pályázat
 3. Felszabadulás téri útfelújítás – TEUT pályázat
 4. Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth Lajos utcai épületének felújítása – CÉDE pályázat

2008. április 24.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
 2. Beszámoló a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
 3. Beszámoló a belső ellenőr által 2007. évben végzett vizsgálatokról
 4. Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi lakásgazdálkodásáról
 5. Javaslat a civil szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálására
 6. Javaslat „Nyergesújfalu Ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
 7. Tájékoztatató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
8. Egyebek
 1. Rendelettervezet az avar és kerti hulladék égetésére, a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 7/1997. (I.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
 2. Rendelettervezet Nyergesújfalu város helyi építészeti örökségének védelméről
 3. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 4. Nyergesújfalu, Felszabadulás tér – Kölcsey utca közötti csapadékvíz elvezetés felújítása és járda építése
 5. Május 1. téri panellakások energia megtakarításához tanulmányterv készítése
 6. Fischer-Bau Kft. telekcserével kapcsolatos kérelme
 7. Új temető harangláb javítási munkái
 8. Személyi ügy (zárt ülés)

2008. március 27.

 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelet-tervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról
 2. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Rendszer
 3. A nevelési-oktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben indítható csoportok számának meghatározása
 4. Rendelettervezet
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2007. (XII.10.) számú, és
- a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 21/2003. (VI.30.) számú rendeletek módosításáról, valamint
- a szociális ellátásokról szóló 19/2004. (X.29.) számú rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Javaslat a Városháza őrzésére
 2. Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút építéséhez szükséges saját rész biztosítása
 3. 10-es számú főút és az 1125-ös bajóti úti csomópont átépítésének pályázata
 4. Jókai utca felújításával kapcsolatos 146/2007. (VI.28.) számú önkormányzati határozat módosítása
 5. Üres álláshelyek megszüntetése az általános iskolában
 6. Iskolai körzethatárok megváltoztatása
 7. Pályázati önrész biztosítása a könyvtári állománygyarapító pályázathoz
 8. Párkányi csata emlékműve felállításának támogatása
 9. Óvodai és iskolai beíratás
 10. Pályázati önrész biztosítása a közoktatási intézményekben

2008. február 28.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Rendelet az önkormányzati pénzügyi támogatások szabályozására
 2. Helyi rendeletek deregulációja
 3. Beszámoló Nyergesújfalu Város közbiztonsági helyzetéről
 4. Pályázati kiírás a 2008. évre civil szervezetek támogatására
 5. Beszámoló a város környezetvédelmi helyzetéről
 6. Óvodák nyári zárva tartása
 7. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 8. Nyergesújfalu Város Szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
10. Egyebek
 1. Rendelettervezet a normatív alapon adható támogatásokról
 2. Rendelettervezet a „szociális rendelet” módosításáról
 3. Életút Egyesület földvásárlási kérelme
 4. A Sz.Ö.Sz. Alapítvány kérelme
 5. A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatási kérelme
 6. Az Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítvány telephely használatát biztosító ingyenes használati megállapodás kötése
 7. Kistérségi közoktatási intézkedési terv megtárgyalása
 8. A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi célok meghatározása
 9. Csatlakozás az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (EGTC-hez)

2008. február 14.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 1. Együttműködési megállapodás
 2. Holcim együttműködési megállapodás
 3. HÉSZ Ipari Park előtejesztés
 4. HÉSZ Ipari Park előterjesztés - végleges
 5. Jókai Mór utca ajánlattételi felhívás jóváhagyása
 6. Zártkerti ingatlanok fekvésének megváltoztatása
 7. Útmegszüntetés
 8. 2008. évi költségvetés

Testületi ülés 2009 - I. félév

2009. március 28. szombat, 07:53