Testületi ülés 2009 - I. félév

2009. I. félév
 
 
2009. január 29.
 
 
 
Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. A Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületének felújításával, karbantartásával kapcsolatos döntések előkészítése (szóbeli)
 2. Javaslat a 2009. évi rendezvények tervére
 3. Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2009. évi programokra, illetve a programokhoz kapcsolódó támogatási összegekre
 4. „Helytörténeti Olvasókönyv” következő kötetének kiadása
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. 2008. évi mérlegének elfogadása
 2. Rendelettervezet a hulladékkezelési közszolgáltatásról
 3. Rendelettervezet a „gyermekvédelmi” rendelet módosításáról
 4. Vásárolt élelmezéssel kapcsolatos szerződés-módosítás
 5. Rendelettervezet a „távhő” rendelet módosításáról
 6. PRO URBE pénzfelajánlás
 7. Alapítványi támogatás
 8. Fischer-Bau Kft. Munkácsy-ligeti ingatlanokkal kapcsolatos ügye
 9. Partfalvédelmi projekt közbeszerzési ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
 10. Műszaki igazgatási társulás megszüntetése
 11. Pedagógiai Szakszolgálat társulási megállapodás módosítása
 12. Központi háziorvosi ügyeleti ellátásra létrehozott társulási megállapodás megszüntetése
 13. Háziorvosok ügyeleti ellátás alóli felmentése

2009. február 12./rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
2. Egyebek
 1. Rendelettervezet a normatív alapon adható támogatásokról szóló 8/2008. (II.29.)számú rendelet módosításáról

2009. február 26.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
 2. Nyergesújfalu Baráti Köre tájékoztatója tevékenységéről
 3. Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
 4. Óvodák nyári zárva tartása
 5. Közoktatási intézmények módosított nevelési, illetve pedagógiai programjainak jóváhagyása
 6. Munkaterv módosítás
 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
8. Egyebek
 1. Rendelettervezet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
 2. Lohner Gábor ingatlanvásárlási kérelme
 3. A Triopis Kft. kérelme
 4. A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok meghatározása
 5. Önkormányzati dolgozók önkéntes nyugdíjpénztári befizetése
 6. Számvevői jelentés Nyergesújfalu Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről és a jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv
 7. Váci Mihály utcai kisingatlanok értékesítése
 8. Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratának módosítása
 9. Támogatási kérelmek
 10. Személyi ügy (zárt ülés)

2009. március 26.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Tájékoztató a Zoltek Lakossági Ellenőrző Csoport tevékenységéről
 2. A művészeti általános iskola kialakításának, megvalósíthatóságának szakmai és pénzügyi lehetőségei
 3. A nevelési-oktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítható csoportok számának meghatározása
 4. Munkaterv módosítás
 5. Pályázati kiírás a 2009. évre a civil szervezetek támogatására
 6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
7. Egyebek
 1. Dalkia Energia Zrt. díjkompenzációs javaslata
 2. Rendelettervezet a „temetőrendelet” módosításáról
 3. Rendelettervezet Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
 4. Rendelettervezet a 2009. évi költségvetés módosításáról
 5. Rendelettervezet a „szociális rendelet” módosításáról
 6. A 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv jóváhagyása
 7. A 19/2009. (I.29.) számú önkormányzati határozat módosítása
 8. Ingatlan vásárlási kérelem
 9. Triopis Kft. kérelme
 10. Igazgatási szünet elrendelése
 11. Támogatási kérelmek
 12. Közös igazgatású intézmény létrehozása
 13. Óvodai és iskolai beíratás
 14. Közbeszerzési terv jóváhagyása

2009. április 16./rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testülesi ülés jegyzőkönyve
 1. Közös igazgatású intézmény alapító okirata
 2. Bölcsődei közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása
 3. Bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó parkoló építése, használata
 4. Bölcsődei pályázathoz önrész biztosítása
 5. Rendelőintézeti pályázati önrész megerősítése
 6. A 19/2009. (I.29.) számú önkormányzati határozat módosítása
 7. Nyergesújfalu várossá avatásának 20 éves évfordulójára emléktárgyak adományozása
 8. A 66/2009. (III.26.) számú önkormányzati határozat módosítása

2009. április 30.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
 2. Beszámoló a 2007-2010. évekre meghatározott Gazdasági Program félidős végrehajtásáról
 3. Beszámoló a belső ellenőr által 2008. évben végzett vizsgálatokról
 4. Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi lakásgazdálkodásáról
 5. Javaslat „Nyergesújfalu Ifjúságának kiemelkedő neveléséért” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
 6. Javaslat a 2009. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására
 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
8. Egyebek
 1. Rendelettervezet a „távhődíj” rendelet módosításáról
 2. Az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló rendelet módosítása
 3. Támogatási kérelmek
 4. Az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának szervezeti szempontjából történő felülvizsgálata
 5. NLD Tender Kft. földvásárlási kérelme
 6. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
 7. Versenytárgyalási felhívás jóváhagyása
 8. Fischer-Bau Kft.-vel kötött adásvételi szerződés módosítása

2009. május 28.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. A „KIVÁLÓ DIÁK” kitüntetések adományozása (zárt ülés)
 2. Beszámoló a Gyámhivatal, a jegyző gyámügyi és a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
 3. Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól
 4. Tájékoztató a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működéséről
 5. Munkaterv módosítás
 6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
7. Egyebek
 1. Rendelet-tervezet a Szabolcsi Bence Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról
 2. Nyergesújfalui 3811, 3814/2, 3816, 3817 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése
 3. Nyergesújfalui 1015 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
 4. Pal-Kont Kft. kérelme
 5. Alapító okiratok és társulási megállapodás módosítása
 6. Rendelőintézet közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás
 7. Partfal közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás
 8. Bölcsőde közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozás
 9. Ebek mikrochippel való ellátása
 10. Támogatási kérelmek
 11. Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirata módosításának jóváhagyása

2009. június 9./rendkívüli/

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. A TESCO-Global Áruházak Zrt-vel kötendő adásvételi előszerződés jóváhagyása

2009. június 25.

Meghívó megtekintése
Testületi ülés jegyzőkönyve
 
 1. Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról
 2. A Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának beszámolója az intézmény működéséről
 3. Javaslat a Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervére
 4. Rendelettervezet a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről
 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
6. Egyebek
 1. Rendelettervezet a "szociális" rendelet módosításáról
 2. A nyergesújfalui Mentőállomás társasházi alapító okiratának elfogadása
 3. A Szabolcsi Bence Zeneiskola átadás-átvételével kapcsolatos döntés II.
 4. Nyergesújfalu, Rózsa Ferenc utca 10. I/7- szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése
 5. Szelektív hulladékgyűjtés bővítése
 6. A 125/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat módosítása
 7. A 126/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat módosítása
 8. Támogatási kérelmek
 9. A Rendelőintézet műszaki ellenőrzésével kapcsolatos többletforrás biztosítása
 10. Kitüntetési javaslat (zárt ülés)

Testületi ülés 2009 - II. félév

2009. december 08. kedd, 16:03