Háttérkép
2020-08-03

Testületi ülés 2020. - II. félév

2020. október 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 8/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.   Átfogó értékelés Nyergesújfalu város 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a Szent Mihály Idősgondozási Központ 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi tevékenységéről, valamint a 2020/2021-es nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde aktualizált pedagógiai programjának tudomásul vétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2019. évi tevékenységéről, valamint a 2020/2021-es nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló a Napsugár Óvoda 2019. évi tevékenységéről, valamint a 2020/2021-es nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Döntés a Prenker-Ker Kft. 019/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelméről Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    A Kölyök Kft. rendelkezésre állási díj bevezetése iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének 2020. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nyergesújfalu Városi Sportegyesület (teke szakosztály) támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Nyergesújfalu 439/37 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszcentrum hasznosítására pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Horváth István nyergesújfalui 3407 hrsz-ú ingatlana eladására érkezett ajánlata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Balázs Ferenc és Papp Jánosné támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal épületébe tolóajtó cseréjére és beszerzésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző
 
18.    Játszóterek kialakítására többlet pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Karácsonyi diszkivilágítás bérlésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Nyergesújfalu, 3726/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi rendezése a Nyergesújfalu 1655 hrsz-ú ingatlant érintően
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Nyergesújfalu 030/1, 026/2 és a 3373 hrsz-ú ingatlanok közterületi név elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. október 8. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.   Nyergesújfalu 439/37 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszcentrum jogi helyzetének rendezése (sportsátor megvásárlása, Piszkenet Kft bérleti szerződés megszüntetése iránti szándéknyilatkozatának megtárgyalása, az Előnyitt Sportegyesület teniszcentrum használatára irányuló megkeresése)
     Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. szeptember 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Léthé Kft. tájékoztatója a temetők üzemeltetéséről
Előterjesztő: Lakházi Zsolt Léthé Kft. vezetője

2.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Rendelet-tervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Pótelőirányzat biztosítása a parkfenntartási feladatokhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    „Tó utca felújítása I. ütem” tárgyban közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a 112/2020. (IX.8.) Ny.Kt. határozat (Nyergesújfalu, Vadkörtefa, Szőlő és Levendula utcákban található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére pályázat kiírásáról) módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Javaslat a Nyergesújfalu, 3462 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11. Javaslat a Nyergesújfalu, 3726/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12. Gyógyszertár épülete mögött parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer átépítése munkáira az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás átcsoportosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13. Nyergesújfalu 320/3 és a 320/5 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása (SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft ismételt kérelme)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. szeptember 17. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A víziközmű hálózattal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Eternit iskolához tartozó étkező épületének teljes körű felújítása megvalósítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Közlekedés-biztonsági fejlesztések megvalósítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás átcsoportosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút támfalsérülés helyreállítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás átcsoportosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. szeptember 8.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

4.    Nyergesújfalu, Vadkörtefa, Szőlő és Levendula utcákban található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Rekreációs célú földterületek bérbeadására kiírt pályázat lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a Nyergesújfalu, Rózsa utca 10. 1/8. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a nyergesújfalui 019/33, 019/34, 019/35 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 248/2019. (XI.26.) Ny.Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a Nyergesújfalu, 3462 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    A Szent Mihály Idősgondozási Központ és a Magyar Vöröskereszt KEM Szervezete, Nyergesújfalui Szervezete karitatív tevékenységének támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   A Nyergesújfalu Szent Mihály Plébánia Szent Mihály Idősgondozási Központtal kötött szociális alapszolgáltatások ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Holler Zoltánné munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. augusztus 25. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu 439/37 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használata (Piszkenet Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetése és az Előnyitt Sportegyesülettel bérleti szerződés megkötése)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Distherm Kft. taggyűlési határozatának előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Előnyitt Sportegyesület székhely használat iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. július 28. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde kérelme az óvodapedagógusi státusz módosítása pedagógiai asszisztensi státuszra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Nyergesújfalui Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a Nyergesújfalu 439/36 hrsz-ú közterületet érintő területrész-vásárlási kérelemről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Döntés a nyergesújfalui 4460 hrsz-ú ingatlanrész elővásárlási jogról való nyilatkozat kiadásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 1655 hrsz-ú ingatlanra érkezett eladási ajánlatról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat rekreációs célú földhasználatra történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Vaszary Kolos Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


10.    A „Vadkörtefa lakóterület út és közműépítési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    „Tó utca felújítása I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    TOP-1.4.1-15-K01-2016-00024 pályázat zárásához önerő nyilatkozat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A nyergesújfalui 955 és 959 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Ady Endre utcai járda és a Padányi tér csapadékvízelvezetés helyreállítására I. ütem megvalósítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft kérelme a Nyergesújfalu 320/3 és a 320/5 hrsz-ú ingatlanok használatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Bajót Község Önkormányzat támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A név nélküli 1571 hrsz.-ú ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Javaslat „A Köz Szolgálatáért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 


2020-07-29

KEHOP-1.2.1-18-2018-00045

A projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyergesújfalu és Lábatlan térségében
A kedvezményezett neve: Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Konzorciumi tagok: Lábatlan Város Önkormányzata, KEM Fejlesztéséért Alapítvány)
A szerződött támogatás összege: 19 984 950 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A két település közös klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása (intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;  tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;  gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása;  a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása;  ;  szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása;  térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára; marketing és kommunikációs tevékenység (ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése); nyilvánossági feladatok és projektmenedzsment tevékenység ellátása. A projekt eredményeképpen elkészül a két település közös klímastratégiája, ami összhangban lesz a megyei klímastratégia mellett az országos és uniós klímavédelmi célkitűzésekkel is. A stratégiai dokumentum elkészítése és a 2021-2027-es uniós ciklus klímavédelmi forrásszerzésének megalapozása mellett kiemelt cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével és helyi hatásaival kapcsolatos információk átadása. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el.                       Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során.
A projekt célcsoportjai:
-    intézményi munkavállalók, pedagógusok
-    a város felnőtt lakossága
-    helyi kkv-k, civil szerveztetek döntéshozói, munkavállalói
-    általános iskolák tanulói, a tanulók családtagjai
-    óvodások, az óvodások családtagjai

•    a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.
•    projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00045

2019-07-25

Iskolai étkezés

vNyergesújfalu Város Önkormányzata 2019. szeptember 1-étől a gyermek étkeztetési térítési díj nyilvántartására új, nyilvántartó programot (QB-Értékesítés) vezet be

Bővebben »

2020-01-22

Testületi ülés 2020. - I. félév

2020. június 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Tájékoztató az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Beszámoló Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda és a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda intézményvezetőinek ismételt vezetői megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodák 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a helyi adóhatóság 2019. évben végzett tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat behajthatatlan követelések nyilvántartásból történő kivezetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az önkormányzat 2019. évi lakásgazdálkodásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat köznevelési intézmények vonatkozásában a vagyonkezelői jogok ingatlan-nyilvántartásban történő rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Rendelettervezet a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

13.    Rendelettervezet a Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

14.    Döntés a Nyergesújfalu 0206, 0208, 0225 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételével kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Gazdasági Program elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.   Polgármester költségtérítés megállapításáról szóló 204/2019. (X.24.) Ny.Kt. határozata módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

18.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. II. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet takarítói álláshelyére helyettes közalkalmazott kinevezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

22.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

23.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. június 23. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    „Bottyán utca útfelújítás és vízvezetékcsere kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Az óvodák nyári zárva tartásáról szóló 7/2020. (I.28.) Ny.Kt. határozata módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének határozatai:

Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 1/2020. (III.18.) számú határozata:   1_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 2/2020. (III.18.) számú határozata:   2_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 3/2020. (III.18.) számú határozata:   3_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 4/2020. (III.18.) számú határozata:   4_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 5/2020. (III.18.) számú határozata:   5_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 6/2020. (III.18.) számú határozata:   6_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 7/2020. (III.18.) számú határozata:   7_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 8/2020. (III.24.) számú határozata:   8_2020_III_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 9/2020. (III.18.) számú határozata:   9_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 10/2020. (III.18.) számú határozata:  10_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 11/2020. (III.18.) számú határozata:  11_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 12/2020. (III.18.) számú határozata:  12_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 13/2020. (III.18.) számú határozata:  13_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 14/2020. (III.18.) számú határozata:  14_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 15/2020. (III.18.) számú határozata:  15_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 16/2020. (III.18.) számú határozata:  16_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 17/2020. (III.18.) számú határozata:  17_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 18/2020. (III.18.) számú határozata:  18_2020_III_18
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 19/2020. (III.31.) számú határozata:  19_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 20/2020. (III.31.) számú határozata:  20_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 21/2020. (III.31.) számú határozata:  21_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 22/2020. (III.31.) számú határozata:  22_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 23/2020. (III.31.) számú határozata:  23_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 24/2020. (III.31.) számú határozata:  24_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 25/2020. (III.31.) számú határozata:  25_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 26/2020. (III.31.) számú határozata:  26_2020_III_31
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 27/2020. (IV. 9.) számú határozata:  27_2020_IV_9
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 28/2020. (IV. 16.) számú határozata:  28_2020_IV_16
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 29/2020. (IV. 16.) számú határozata:  29_2020_IV_16
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 30/2020. (IV. 24.) számú határozata:  30_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 31/2020. (IV. 24.) számú határozata:  31_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 32/2020. (IV. 24.) számú határozata:  32_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 33/2020. (IV. 24.) számú határozata:  33_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 34/2020. (IV. 24.) számú határozata:  34_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 35/2020. (IV. 24.) számú határozata:  35_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 36/2020. (IV. 24.) számú határozata:  36_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 37/2020. (IV. 24.) számú határozata:  37_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 38/2020. (IV. 24.) számú határozata:  38_2020_IV_24
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 39/2020. (IV. 28.) számú határozata:  39_2020_IV_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 40/2020. (V. 11.) számú határozata:  40_2020_V_11
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 41/2020. (V. 12.) számú határozata:  41_2020_V_12
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 42/2020. (V. 25.) számú határozata:  42_2020_V_25
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 43/2020. (V. 26.) számú határozata:  43_2020_V_26
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 44/2020. (V. 26.) számú határozata:  44_2020_V_26
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 45/2020. (V. 28.) számú határozata:  45_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 46/2020. (V. 28.) számú határozata:  46_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 47/2020. (V. 28.) számú határozata:  47_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 48/2020. (V. 28.) számú határozata:  48_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 49/2020. (V. 28.) számú határozata:  49_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 50/2020. (V. 28.) számú határozata:  50_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 51/2020. (V. 28.) számú határozata:  51_2020_V_28
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 52/2020. (VI. 4.) számú határozata:   52_2020_VI_4
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 53/2020. (VI. 4.) számú határozata:   53_2020_VI_4
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 54/2020. (VI. 9.) számú határozata:   54_2020_VI_9
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 55/2020. (VI. 12.) számú határozata:  55_2020_VI_12
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 56/2020. (VI. 12.) számú határozata:  56_2020_VI_12
Nyergesújfalu Város Önkormányzat polgármesterének 57/2020. (VI. 17.) számú határozata:  57_2020_VI_17

2020. március 12. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. február 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására (Kölyök Kft ismételt kérelmének megvitatása)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2020. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2020. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde kis (Nyuszi) csoport maximális csoportlétszámának húsz százalékkal történő átlépésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

8.    Beszámoló a Kulturális Köznevelési és Sport Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Dániel elnök

9.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Bodnár Mihály Ervin elnök

10.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Khéner Gyula elnök

11.    Többletkapacitás befogadás kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Belépés a Németvölgyi Pince és Bor Barátok Egyesületébe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nyergesújfalu 320/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében kisajátítási eljárás indítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Árvízvédelmi beruházás megvalósítása érdekében a Nyergesújfalu 04/4 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adása és a Nyergesújfalu 03/8, 02/2 és a 04/29 hrsz-ú ingatlanok belterületbe sorolása  
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.    Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

17.    Helyettesítési szerződés a II. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Polgármester 2020. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. február 13.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2020. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    „Ipari park C jelű bekötőút és csomópont építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Dr Tábori Lajos Rendelőintézet helyiség bérleti díj mértékének megállapítása
 Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. január 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Döntés az ipari parki telkek értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Belépés a Szénásvölgyi Pincegazdák Egyesületébe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Rendeletalkotási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

8.    „Energetikai korszerűsítés Nyergesújfalun” című projekttel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Subi Transz Kft. (019/25 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu, Kossuth utcai északi oldali járda Tó utca és Béke tér közötti szakasz felújítása kapcsán felmerült pótmunka igény megvizsgálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019-07-16

Testületi ülés 2019. - II. félév

2019. december 17.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Rendelettervezet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 27/2003. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Nyergesújfalu Város 2019-2024 közötti időszak Gazdasági Programjának megvitatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde aktualizált szakmai programjának, házirendjének, felvételi szabályzatának, szervezeti és működési szabályzatának tudomásulvétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde létszám bővítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A 2020. évi „Völgyválasz” önkormányzati rendezvény fellépőinek szervezéséhez fedezet biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    „Ipari park C jelű bekötőút és csomópont építése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

12.    Nyergesújfalu 1569/18/A hrsz alatt lévő ingatlan (Kuckó épület) tulajdonjogának megszerzésére szerződés kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Az „Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár komplett felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 04/4 és a 04/8 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére hozott határozatok felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Zoltek Zrt. kis és középfeszültségű kábelhálózat kitérítéséhez tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    SUBI Transz Kft. (019/25 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a 955 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan művelési ágának megváltoztatására és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. november 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A helyi környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozására szóló 6/1997. (I.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

4.    A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 9/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

6.    A köztemetők üzemeltetésére kegyeleti közszolgálati szerződés kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Toray Industries Hungary Kft által a 04/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló akkumulátor elválasztó film gyártóüzem megépítéséhez kapcsolódóan telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok 2020. évi működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Javaslat a név nélküli 061/1 és a 3448 hrsz-ú közutak elnevezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a 127/2019. (VI.5.) Ny.Kt. határozat, valamint a 147/2019. (VI.27.) Ny.Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A Bóbita Óvoda és Bölcsőde eterniti tagóvoda eszközbeszerzéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Az Eternit városrészben található azbesztszennyezés részleges tényfeltárásának elkészítéséhez fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.   A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet jutalomkeretének meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    ÉDV Zrt. és Distherm Kft. taggyűlésébe, Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába és a Gerecse-Pilis Vízi-társulat Közgyűlésébe tagi képviselők megválasztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


Közmeghallgatás

2019. november 11-én (hétfő) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájába (Eternit)
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Meghívó Jegyzőkönyv

2019. november 12-én (kedd) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskolába
(2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. A)

Meghívó Jegyzőkönyv


2019. november 5.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság tagjainak megválasztása, nem önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztensi státusz kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló a Napsugár Óvoda 2018. évi tevékenységéről, valamint a 2019/2020-as nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: polgármester

8.    Javaslat a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda nagy (Nyuszi) csoport maximális csoportlétszámának húsz százalékkal történő átlépésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az Eternit konténer-óvoda bérletével kapcsolatos szerződés-hosszabbítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.  Intézményi ételhulladék elszállítási kötelezettséggel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet és Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Forró-Lénárt Enikő védőnő közalkalmazotti kinevezése a II. számú védőnői körzetbe
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dr. Végh Róbert fogorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. I. félévi működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    UNIKER Kereskedelmi Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    PRENKER-KER Kft. (019/14, 019/15 hrsz.) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Javaslat a 019/19 hrsz-ú kivett iparterület művelési ágú ingatlan művelési ágának megváltoztatására és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. november 4. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság tagjainak megválasztása, nem önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. október 24.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati választások lebonyolításáról és az eredményéről
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

2.    Helyi önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

3.    Polgármester eskütétele
Előadó: Janositz Ernőné Helyi Választási Bizottság elnöke

4.    Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos,
vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A szavazatszámláló bizottság létrehozása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

8.    Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Egyebek

12.A 088/5 hrsz.-ú ingatlanból 1896 m2-es területrész eladására érkezett ajánlat megvitatása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. október 7. Renkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Szavazatszámláló Bizottságokba a kieső tagok, póttagok helyére új tagok illetve póttagok választása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. szeptember 26.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-IV. havi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Rendelet-tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló az elmúlt öt év munkájáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a 2019. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Dr. Trexler Ilona szakorvos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Pótelőirányzat biztosítása a parkfenntartási feladatokhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Településfejlesztési Koncepció (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Dr Tábori Lajos rendelőintézet túlfeszültség védelmének javítására és szerver helyiségének klimatizálására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4. Önkormányzati lakások felújítására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5. Javaslat a 0111/37 hrsz.-ú mezőgazdasági földterület haszonbérbe adására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6. Utak, járdák felújítására érkezett egyedi kérelmek teljesítésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7. Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közhasznú Közalapítvány tulajdonában lévő játszótéri eszközök használatára megállapodás kötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8. A Nyergesújfalu 320/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat tétele
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Dr. Arató József Géza szakorvossal kötött közreműködői szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Kosztka Gáborné megbízási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Holler Zoltánné megbízási szerződése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Dúsné Molnár Csilla felmentéséhez pénzügyi forrás biztosítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat a „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. augusztus 26. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző


2019. július 30. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az eterniti óvodaépület vagyonvédelmi rendszeréhez fedezet biztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Pótelőirányzat közalkalmazott továbbtanulásához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Sándorné Kis Gabriella megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Salánkiné Simics Magdolna munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. július 15. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) és a Településszerkezeti Terve módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2020. november 27., péntek, Virgil napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Stefánia napja lesz.

ugrás a lap tetejére