Háttérkép

Katolikus egyház

Nyergesújfalu egyháztörténete

Még Szent István intézkedése volt, hogy minden 10 falu templomot építsen. Azok még fából készültek a falu házaival együtt, de a tatárjárás idején mind elpusztultak.

Antiqa parochia néven említi az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék Nyergesújfalut, amelynek plébánosát Saulusnak nevezték. Ezekben az időkben a templom és plébánia a veszprémi egyházmegyéhez tartozott.

Később Zsigmond király /1388-ban/ koronázási ajándékul az esztergomi érseknek adományozta Újfalut, így egészen a jobbágyfelszabadulásig érseki fennhatóságú volt Nyerges.

1526-ban a törökök elpusztították a környékbeli falvakat, így Újfalut is. A török időkig a Duna jobb partján fekvő plébániák Dorogtól Neszmélyig a veszprémi püspökség budai főesperesi kerületéhez tartoztak. Ez idő alatt a katolikus hitközösségek jóformán lelki vezetők nélkül éltek, egyházi vigasz nélkül haltak el.

1647-ben Lippay György esztergomi érsek összeíratta érseki megyéje plébániáit. Ekkor a székesegyházi főesperességben Szölgyén, Muzsla és Nyergesújfalu plébániákon plébánosok, Kéménd, Kürth, Köbölkút, Karva, Kőhídgyarmat, Libád, Tát, Bajóth, Bajna, Kitsénd, Bart és Kisbér helységben liczecziátusok működtek.

Az 1701 júniusában lefolytatott egyházi vizsgálat szerint: -Nyergesújfalu temploma újraépítetett, külseje még nincs bevakolva . Főoltára Szent Mihály tiszteletére van szentelve. Nincs vagyona. Követelése 20 ft, tartozik 60 forinttal.

A plébánián meglévő Historia Domus szerint 1720-ban, a régi romokon templom épült, Keresztély Ákos hercegprímás költségén. A templom toronnyal volt ellátva 3 haranggal, s körülötte volt a temető.- Szentélye és sekrestyéje boltíves, a hajó mennyezete deszkázott, oltára 3, egyéb felszerelése is jó.-/az 1732-es sanonica visitatio feljegyzéséből/ Anyakönyvet 1730-tól vezetnek a plébánián. 1755-ös feljegyzésekben már a templom új padjairól és 6 változatú új orgonájáról tesznek említést.

1770-ben a tűzvész által leégett templom helyére új, barokk stílusú templomot építettek Huszár Miklós plébános védnökségével. A templom bejárata fölött Mária Terézia címerével ellátott márványtábla található. A felszentelés 1771-ben történt meg. 1779-ben épült fel a templomhoz tartozó új plébánia épülete.

1739-ben a pestis-járvánnyal kapcsolatban emelik a Szent Sebestyén és Szent Rozália kápolnát, amely ma is áll a Régi temetőben. Az 1863-as tűzvész után pedig a Szentháromság-szobrot, amelyet 1998-ban a 10-es út mellől az Új temetőbe helyeztek át. - Műemlék értékű az 1779-ből származó, egyházi tulajdonban levő plébánia épülete is, valamint a sánchegyi kőkereszt és a Szentháromság-kápolna romjai.

Az 1919-ben letelepedett Szalézi Szerzetes Rend, magángimnáziumot létesített, amelyet 1950-ig vezetett, majd 50 évig az államosítás miatt állami kezelésbe került. 2002-ben visszakapta a Rend, és a Szalézi Irinyi Gimnázium nevet viseli.

Az Angol-kisasszonyok 1920-32 között, az Isteni szeretet leányai pedig 1933-50 között működtek a plébánia területén, óvodát és általános iskolát is működtettek. Rendházukat, iskolájukat szintén államosították, amelyet 1992-ben a plébánia vesz vissza az államtól, és Idősek Otthonát működtet benne.

1920 után a templom és a plébánia villanyvilágítást kap. - 1939-ben készül a belső festés, amely Lohr Ferenc festőművész alkotása. Később elkészülnek az új padok, majd 1957-ben a márvány áldoztató rács. 1965-ben külső renoválásra kerül sor. 1970-ben készül el az új liturgikus tér, a II. Vatikáni Zsinat szellemében.

Az 1980-as években a templom tornya újra dőlni kezdett a Duna felé, a templom hajójára. Többszöri statikai mérés és tervezés után végül 1994-ben vasbeton megerősítést kap belülről, alaptól a torony csúcsig. Ekkor kerül elbontásra az orgona, melyet már nem lehetett visszaállítani. (Azóta digitális orgona kíséri a liturgiát.) Ekkor tűnt el a falakról a díszítő festés és a Szent Cecília kép a kórus fölül.

Az 1992-ben visszaigényelt rendházát és iskoláját, közel 10 évi munkával, IDŐSEK OTTHONÁVÁ alakított át a plébánia, és egyházi fenntartásba került. Ma 30 idősnek ad bentlakásos otthont, és még 30 idősnek napközi foglalkozást nyújt. Az Otthonban kialakított kápolna lett a romos Szentháromság kápolna jogutódja.

1997-ben kerül sor a plébánia épület teljes, külső-belső felújítására, majd 1998-ban a templom-torony és homlokzat, 1999-ben a templom tető és a templom teljes külső renoválása készül el. 2000-ben a plébánia udvara kerül átalakításra, a régebben gazdasági udvar jellege, a játszótér és a sportpálya kialakításával közösségi, ifjúsági és hittanos találkozások helyszínévé formálódott. 2003-ban kezdődik a Lohr Ferenc által, 1939-ben készített templombelső festésének restaurálása, melyet Tarr György restaurátor művész 2006 karácsonyára fejezi be.

- Istennek hála a templomért, az egyházközségéért, a papokért és a hívekért egyaránt. -


 ma: 2021. szeptember 23., csütörtök, Tekla és Líviusz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

ugrás a lap tetejére