Háttérkép

Köznevelési intézmények városunkban

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK VÁROSUNKBAN

Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető: Magyaráné Kaiser Zsuzsanna

Helyettese: Tóthné Kátai Zsuzsanna

Közzétételi kötelezettség

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 11.
Tel/fax: +36-33/355-850
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.nyergesujfalu.hu/
Fenntartó és működtető:
Nyergesújfalu Város Önkormányzata

A Bóbita Óvoda intézményfenntartó társulás keretében működik, tagóvodája Bajóton található. Négy nyergesi csoportjának egyikében (a 2010/2011-es nevelési évben ez a legkisebbek csoportja) német nemzetiségi nevelés folyik. Jellemző tevékenység a kézművesség. Az óvoda egyik szárnyában működik a bölcsőde, két csoporttal. Az óvoda felvételi, átvételi körzete: Ady E. u., Erkel F. u., Esze T. u., Kossuth Lajos u. Beloiannisz utcától és Felszabadulás tértől az intézmény irányába eső szakasza, Kun B. tér, Május 1 tér, Rózsa F. u., Tó u., Duna u.

Telephelyek:

Benedek Elek Óvoda:

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3.
Tel/Fax.:+36-33/455-206
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web: http://www.nyergesujfalu.hu/

A Benedek Elek Óvoda a „Nevelés játékkal, mesével” program modellóvodája. A művészet nyelvét választva bekapcsolódott az EU Comenius.programjába. A 2010/2011-es nevelési évben négy, életkorilag vegyes csoporttal működik az intézmény. Ellátja a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi sérült) gyermekek nevelését. Az óvoda felvételi, átvételi körzete: Akácfa u., Aradi u., Árpád u., Bartók B. u., Beloiannisz u., Cserfa u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Felszabadulás tér, Frankel u., Honvéd köz, Kernstok K. u., Kossuth L. u. bajóti elágazástól és a Dózsa Gy. utcától az intézmény irányába eső szakasza, Kölcsey F. u., Krisztina tér, Liszt Ferenc, Lőwy Sándor u., Madách I. u. MÁV, Móricz Zs. u., Munkácsy liget, Munkás u., Pusztamarót, Rákóczi F. u., Ságvári E. u., Sallai Imre u., Tölgyfa u., Zalka M. u. , Zöldfa u.

Napsugár Óvoda:

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 57.
Tel/fax:
+36-33/455-482
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.nyergesujfalu.hu/

Az óvoda intézményi székhelye a Duna, a templom és a 10-es főút által határolt területen található. Intézményi székhelyén négy - életkorilag homogén -, míg az eterniti városrészben működő Óvoda utcai telephelyén két vegyes életkorú csoporttal működik. A székhelyen a német nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismertetése folyik.

Eterniti Óvoda:

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Óvoda u. 1.
Tel/fax: +36-33/355-216
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.nyergesujfalu.hu/

Felvételi, átvételi körzetek: Az óvoda székhelye: Kossuth Lajos u. 57. Arany János u., Balassa u., Béke tér, Bercsényi M. u., Csokonai M. u., Damjanich u., Illyés u., Honvéd liget, Jókai Mór u., József Attila u., Kisfaludy u., Kossuth L. u. a bajóti úti elágazásig és a Dózsa Gy. utcáig eső szakasza, Nagy L. u., Paskom u., Petőfi S. u. , Rózsadomb, Sánc u., Szabadság liget, Széchenyi I. u., Szemere B. u., Tompa M. u., Váci Mihály u. , Zelk Z. u., Füst M., Vadkörtefa u., Bottyán J. u., Vörösmarty u. Az óvoda telephelye: Óvoda u. 3. Harmat u., Idom u., Klapka Gy. u., Óvoda u., Pala u., Sátori u., Cső u., Harmat u., Hullám u., Bécsi út, Kertalja u., Vadvirág u.


Kernstok Károly Általános Iskola

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.
Tel/Fax:
+36-33/504-270
Igazgató: Zara Melinda
Fenntartó: KLIK
Működtető: Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Tanügyi ig.h.: Pap Zsolt

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kernstok.hu

Kép: Intézményi székhely („A”-épület) (1-8. évfolyam) Az iskola Nyergesújfalun két épületben működik, jelenleg közel 700 tanulóval. 2006-tól -intézményfenntartó társulás keretében - kiegészült a bajóti tagintézménnyel. 2007-től a felső tagozatos bajóti tanulók Nyergesen tanulnak. A bajóti tagiskolában alsós osztályok vannak, a Felszabadulás téren az 1-8. évfolyam, az eterniti épületben szintén minden évfolyam kapott helyet. 1997-ben korszerű tanuszoda létesült a kossuth Lajos utcai épületben, melyet minden iskolás és nagycsoportos óvodás igénybe vesz. A napközis csoportok az intézményi székhelyen vannak. A tanulókkal való foglakozás 30 tanulócsoportban valósul meg. Kétharmaduk német nemzetiségi nyelvoktató osztályba jár. Jelenleg négy iskolaotthonos osztály és két napközi-otthonos csoport működik az iskolában. I. számú iskolai felvételi, átvételi körzet: Az iskola Felszabadulás tér 1. sz. alatti székhelyének („A”-épület) felvételi, átvételi körzete: Ady Endre u., Akácfa u., Aradi u., Arany János u., Árpád u., Balassa u., Bartók B. u., Beloiannisz u., Bercsényi M. u., Cserfa u., Csokonai M. u., Damjanich u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Duna u., Erkel Ferenc u., Esze Tamás u., Felszabadulás tér, Frankel u., Füst Milán u., Honvéd liget, Honvéd köz, Illyés u., Jókai Mór u., József Attila u., Kernstok K. u., Kossuth L. u., Kölcsey F. u., Kun Béla tér, Lőwy Sándor u., Madách I. u., Május 1 tér, MÁV, Móricz Zs. u., Munkácsy liget, Nagy László u., Paskom u., Petőfi S. u., Rákóczi F. u., Rózsa F. u., Rózsadomb, Sallai Imre u., Sánc u., Szabadság liget, Széchenyi I. u., Szemere B. u., Tó u., Tompa M. u., Tölgyfa u., Váci Mihály u., Zalka M. u., Zelk Z. u., Zöldfa u., Béke tér, Bottyán J. u., Kisfaludy u., Krisztina tér, Liszt Ferenc, Munkás u., Pusztamarót, Ságvári E. u., Vörösmarty u., Bajót község közigazgatási területének kisebb része.

Eternit városrészben működő telephely: (1-8. évfolyam)

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 13.
Tel/Fax: +36-33/455-085
Ig.h.: Elekesné Tóth Izabella
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://www.kernstok.hu

II. számú iskolai felvételi, átvételi körzet: Az iskola Babits M. u. 13. sz. alatti („E”-épület) felvételi, átvételi körzete: Harmat u., Idom u., Óvoda u., Pala u., Sátori u., Cső u., Harmat u., Hullám u., Bécsi út, Sátori u,. Kertalja u., Klapka Gy. u., Vadvirág u., Bajót község közigazgatási területének nagyobb része

Szalézi - Irinyi Középiskola


OM: 200047
Igazgató: Lux Ambrus
Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 63.
Telefon: 33/ 504 210
Fax: 33/ 504 381
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.szalezi-irinyi.hu
GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK:
4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Két idegen nyelv: angol, német. Központi írásbeli  és szóbeli felvételi.
6 évfolyamos gimnáziumi képzés. Két idegen nyelv van: angol és német. A felvétel az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények alapján történik.
8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Két idegen nyelv van: angol és német. A felvétel a3. év végi és a 4. félévi tanulmányi eredmények alapján történik.
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK:
4 évfolyamos képzés. Egy idegen nyelv van: angol. Emelt szintű oktatás informatika tantárgyból.
13-14. évfolyam. Érettségi után 2 év alatt az Informatikai alkalmazásfejlesztő szakmán belül Internetes alkalmazásfejlesztő (OKJ: 544810200105403) szak megszerzése. Nappali tagozat. Idegen nyelv oktatása a 13-14. évfolyamon nincs. Csak megfelelő számú jelentkező esetén indul


  Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola /Közzétételi kötelezettség/

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 65.
Igazgató: Pásztói Tamás
Ig.h.: Solymosi Attila
Tel/Fax: +36-33/455-405, +36-33/356-041
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web:
http://www.szabolcsi.hu
Fenntartó: KLIK
Működtető: Nyergesújfalu Város Önkormányzata

Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Esztergomi Tagintézménye Nyergesújfalui Telephelye

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1.
Tel.: +36-20/555-6178
Tel.: +36-33/456-733
Tagintézményvezető-helyettes: Komeiner Ildikó
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fenntartó: KLIK
Működtető: Nyergesújfalu Város Önkormányzata

 

Ellátási területe: Nyergesújfalu, Bajót, Lábatlan, Süttő Nevelési tanácsadás: Feladata a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, diagnosztizálása, ennek alapján szakvélemény készítése, majd terápiás ellátása. A gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatásának megszervezése a szülők és a pedagógus bevonásával. Az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez - iskolaérettségi vizsgálatok végzése -, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségesség teszi.
Logopédia: a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a beszédhibák, valamint a nyelvi - kommunikációs zavarok javítása, az olvasás-, írás-, számolászavarok megelőzése és gyógyítása. Utazó gyógypedagógusi szolgálat Gyógytestnevelés

 

 

 ma: 2021. szeptember 24., péntek, Gellért és Mercédesz napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

ugrás a lap tetejére