Háttérkép
2018-10-09

TOP 5.3.1-16-KO1-2017-0004

TOP 5.3.1-16-KO1-2017-0004 Hagyományokra építő közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát

Kedvezményezett neve:     Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Projekt címe:  Hagyományokra építő közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát

Projekt azonosítója: TOP 5.3.1-16-KO1-2017-0004
Kezdőnapja: 2018.09.01.
Fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2022.10.31.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 44.864.973,- Ft
Önerő:    0,- Ft
Támogatás: 44.864.973,- Ft
Projekt összköltsége: 44.864.973,- Ft
Támogatási okirat aláírása: 2018.08.30.

A projekt bemutatása:
Konzorciumi formában Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Bajót Község Önkormányzata, Tát Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 44.864.973 Ft támogatásban részesül. A projekt megvalósítására – melyben Nyergesújfalu Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt - 2018. 09.01-től kerül sor.
Az önkormányzatok közös célként a hagyományőrzést, a hagyományok lakossággal történő megismertetését tűzték ki. Mindezzel új lehetőségek is kínálkoznak: megerősödhet a helyi civilszféra aktivitása, nőhet az együttműködési készség, az egymás iránti felelősségtudat, valamint a helyi humán erőforrásban rejlő lehetőségek is kiaknázásra kerülnek.
A projektben kiemelkedő szerepet töltenek be az aktív korú lakosok; hiszen ez a generáció, amely hidat jelenthet a tanuló korosztály és az idősebbek között. Rendkívül fontos ezen belül is a nők jelenléte is: ők azok, akik a leginkább fogékonyak a tradíciókra, legnyitottabbak a kulturális értékek megismerésére és megismertetésére
A projekt lényegi eleme a lakosság aktív bevonása a közösségfejlesztési folyamatba, így az első 8 hónap a közösen elkészítendő Helyi Cselekvési Terv létrejöttét támogatja, mely az elkövetkezendő 3 év tevékenységét részletezi majd.

A Projekt részletes tartalma

•    Helyi hagyományok feltárása, feldolgozása és megosztása
E tevékenységsorozat képezi a projekt fókuszát, megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítanak a projektgazdák arra, hogy a helyi humán erőforrás segítségét igénybe vegyék, a feltárt hagyományokat népszerűsítsék, továbbvigyék és megosszák a lakosokkal.
•    A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló kampány megvalósítása
A megnövekedett forgalom miatt szükséges közlekedésbiztonsági kiadvány megjelentetése illetve közlekedésbiztonsági akciók szervezése: autómentes nap, Bringázz a munkába akció, kresz oktatás kisgyermekek részére, biciklitúra a biztonság jegyében a szomszéd településekre.
•    Közösségszervező és szakmai vezető munkatárs alkalmazása és képzése
A felhívás elvárásai szerint minden részt vevő településen szükséges egy fő kijelölése, megbízása és továbbképzése, hiszen a megfelelő végzettséggel bíró szakember jelenléte garantálja a projekt koordinálását, valamint hosszú távú fenntarthatóságát.
•    Közösségépítő települési rendezvények megszervezése
Talán az egyik leglényegesebb és leglátványosabb pontja a projektnek. A Tematikus rendezvényhetet követően további 3 db, a település lakosai részére megrendezésre kerülő kulturális-ismeretterjesztő-közösségfejlesztő program megvalósítása válik lehetővé.  
•    Eszközök beszerzése
A közösségépítő programok megvalósulását elősegítendő, a projekt eszközök beszerzésére is lehetőséget ad.
•    Megyei hírportál létrehozása
A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat kifejleszt egy, a települések értékeit bemutató megyei hírportált, amely biztosítja a szakmai tartalmak megjelenítését
•    Belföldi, külföldi tanulmányút
Szakmai együttműködés kialakítása, partnerségi kapcsolat és az egymástól való tanulás lehetőségeinek biztosítása érdekében kerül megvalósításra.
•    Képzések szervezése
Közösségfejlesztésben érintett munkatársak és a lakosok képzése
•    Helytörténeti, közösségi mobilapplikáció létrehozása közösségi média és honlap kiterjesztéssel

2018-10-04

Hirdetmény - bizotnsági jelentés

kozhirZoltek Zrt. a vonatkozó biztonsági jelentés kiegészítésével kapcsolatos lakossági hirdetmények közzététele

Bővebben »

2018-09-10

Tájékoztatók

Tájékoztatások2018-08-02

OGYÉI tájékoztató levele

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet népegészségügyi felmérés -táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálatának indulásáról szóló tájékoztató levél:

a

a

a

2018-07-23

Testületi ülés 2018. - II. félév

2018. December 13.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Tájékoztató a Nyergesújfalu és Térsége 2018. évi turisztikai fejlesztéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Helyettesítési szerződés az I. számú védőnői körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Jókai utca 1015 hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

8.    Az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 27/2003. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

9.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    Döntés a Duna-terasz jellegéről, kialakításának helyszínéről (szóbeli)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Az Ister-Granum EGTC munkaszervezetének tájékoztatója a társulás működéséről, eredményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Polgármesteri Hivatal és Rendelőintézet informatikai hálózatfejlesztésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

14.    ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési tanács működési területének Nyergesújfalu településre történő kiterjesztésnek kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    04/4 és a 04/8 hrsz-ú ingatlanok megvételére vételi ajánlat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Kádár Lászlóné munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    A Toray Industries Hungary Kft-vel kötendő adásvételi szerződés elfogadása a 06/16 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. November 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a helyi adókról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Tájékoztató a Kernstok Károly Általános Iskola működéséről
Előterjesztő: Zara Melinda intézményvezető

3.    Tájékoztató a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat működéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    „Nyergesújfalu Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben vállalkozói formában feladatot ellátó orvosok 2019. évi működési költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I-III. negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Borosházi Zoltán területhasználattal kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A név nélküli 1799/1, 026/1, 023/9 hrsz-ú, 05/2 hrsz-ú, valamint a 116 hrsz-ú ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Polgármesteri Hivatal és Rendelőintézet informatikai hálózatfejlesztésére pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lakossági panaszok kezelésének eljárásrendjéről, a 2018. első félévében beérkezett és az apparátusi értekezleteken felmerült ügyek állásáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.    Tájékoztató a birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek eljárásrendjéről, és a beérkezett ügyek statisztikája, eredményessége
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

17.    Kosztka Gáborné megbízása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Helyettesítési szerződés a II. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Nyergesújfalu Város településrendezési eszközök módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Tájékoztató az alpolgármester tevékenységéről
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

22.    A Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. November 19.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    „Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár komplett felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása és hulladékszállítási szerződés megkötése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Az önkormányzat és intézményei jutalomkeretének meghatározása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Abronits Tamás alpolgármester

5.    Alpolgármester jutalmazása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A 06/16 hrsz-ú ingatlanból újabb tulajdonrészek vásárlása III. (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


Közmeghallgatás

2018. november 5-én (hétfő) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájába (Eternit)
(2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13.),

Meghívó Jegyzőkönyv

2018. november 6-án (kedd) 17.00 óra
a Kernstok Károly Általános Iskolába
(2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. A)

Meghívó Jegyzőkönyv


2018. Október 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Rendelet-tervezet az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés a Május 1. tér 10. 7/32 önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A víziközmű hálózattal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Beszámoló a Napsugár Óvoda 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018/2019-es nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018/2019-es nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018/2019-es nevelési munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A Völgyválasz önkormányzati rendezvény tapasztalatai
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Vaszary Kolos Kórház eszközbeszerzésének támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Ifjúság és Sport Közhasznú Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének 2018. I. félévi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Eternit Óvoda felújításának, átépítésének műszaki ellenőri feladataira pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Nyergesújfalu 985 hrsz-ú ingatlant érintően a településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelem (ismételt tárgyalás)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    ASP szakrendszerekbe adatok migrálására pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

14.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    A 06/16 hrsz-ú ingatlanból tulajdonrészek vásárlása II. (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Október 8. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A 06/16 hrsz-ú ingatlanból tulajdonrészek vásárlása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Szeptember 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

4.    Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet és a Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

5.    Distherm Kft. taggyűlési határozatának előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A viziközmű hálózattal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat fogorvosi feladatellátáshoz biztosított lakásbérleti szerződések megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a 2018. évben beadott pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Étkezőhely kialakítása az Eterniti általános iskolások számára az ún lőtéri épületben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Eternit Óvoda felújításának, átépítésének műszaki ellenőri feladataira pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nyergesújfalu 985 hrsz-ú ingatlant érintően a településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Pótelőirányzat biztosítása testvérvárosi programokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Pótelőirányzat biztosítása városi rendezvények finanszírozására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Túlóra és helyettesítési díj pótelőirányzat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben a 2. számú fogászati körzetben fogorvosi álláshely biztosítása, álláshely betöltése és a helyettesítési szerződés megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Szeptember 13. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A nyergesújfalui, 04/13, 04/14, 04/17, 04/19, 05/1, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15 hrsz-ú ingatlanok megosztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés a nyergesújfalui, 04/13, 04/14, 04/17, 04/19, 05/1, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási határozatával kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Toray Industries Hungary Kft-vel kötendő adásvételi szerződés elfogadása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Az I. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos előszerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Forrásátcsoportosítás a Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet számítógépes rendszerének üzemeltetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet központi szerverének beszerzésére forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Dorog és Térsége Turizmus Egyesület támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A név nélküli 069 hrsz.-ú, a 3726/3 hrsz.-ú közút, valamint a 3805/3 hrsz.-ú út elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A név nélküli 1446/14, 021/16, 021/27, 019/19, 019/10 és a 019/31 hrsz-ú közterületek elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat Nyergesújfalu közterületén található 2 db hirdetőtábla megvásárlására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályzat kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

13.    Új közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

14.    A jegyzőkönyvező, szavazó és konferencia rendszer beszerzésére további pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 17. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Eternit Óvoda felújításához kapcsolódó konténeróvoda költségei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 15. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Toray Industries Hungary Kft-vel kötött adásvételi előszerződés módosítása
(zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 6. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Kernstok Károly utca ivóvízvezeték felújítás pótmunkái
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    „Eternit Óvoda felújítása, építés” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Eternit Óvoda felújításához kapcsolódó konténeróvoda költségei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Forrásátcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalba beszerzendő fénymásológépek és nyomtatók bérlésére
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    Helyettesítési szerződés módosítása a II-es számú fogorvosi körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Heklerné Jóna Júlia közalkalmazotti jogviszonyának határozatlan időtartamúra történő módosítása iránti kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Július 23. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Fedezet biztosítás a Babits Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukciójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

 ma: 2018. december 15., szombat, Valér napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Etelka és Aletta napja lesz.

ugrás a lap tetejére