Háttérkép
2019-02-10

Közbeszerzési Bizottság ülései 2019.

A Közbeszerzési Bizottság az alábbi időpontokban ülést tart:

Időpont 2019. február 13. /szerda/ 16:00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Meghívó

Jegyzőkönyv

2019-02-10

Kulturális Köznevelési és Sport Bizottság ülései 2018.

A Kulturális Köznevelési és Sport Bizottság az alábbi időpontban ülést tart:

2018. november 26. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. október 18. (csütörtök) 16:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. szeptember 24. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. augusztus 27. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. június 25. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. március 28. (szerda) 16:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. február 19. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. február 12. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv


2018. január 22. (hétfő) 17:00 órakor
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló

Meghívó  jegyzőkönyv2019-01-23

Testületi ülés 2019. - I. félév

2019. Február 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a nyergesújfalui 1015 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a 2536 Nyergesújfalu, Rózsa utca 1. 1/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2019. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a 2019. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 2019. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A név nélküli 087 hrsz-ú ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

11.Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

12.Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

13.Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

14.Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

15.Polgármester 2019. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.Feladatellátási szerződés elfogadása az 1. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17. Fogászati asszisztensi feladatok helyettesítéssel történő ellátása és a fogászati asszisztens pályázat kiírása a 2. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19. Reményi Károly 088/5 hrsz-ú ingatlanát érintő bejelentése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20. Selmeczi-Láris Nikolett közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben takarító munkakörben közalkalmazott kinevezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 14.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2019. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Cafetéria juttatásról szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző
 
5.    Bali Art Kft tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 7.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra címmel kiírt pályázaton való részvételről szóló 2/2019. (I.24.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Január 31.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Distherm Kft. taggyűlési határozatainak előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Air Metric Hungary Zrt. ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (hivatal átszervezése, étkezési díjbeszedési feladat hivatalhoz történő átcsoportosítása)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Rendeletalkotási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Salánkiné Simics Magdolna közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 04/4 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Január 24. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra címmel kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018-10-09

TOP 5.3.1-16-KO1-2017-0004

TOP 5.3.1-16-KO1-2017-0004 Hagyományokra építő közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát

Kedvezményezett neve:     Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Projekt címe:  Hagyományokra építő közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát

Projekt azonosítója: TOP 5.3.1-16-KO1-2017-0004
Kezdőnapja: 2018.09.01.
Fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2022.10.31.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 44.864.973,- Ft
Önerő:    0,- Ft
Támogatás: 44.864.973,- Ft
Projekt összköltsége: 44.864.973,- Ft
Támogatási okirat aláírása: 2018.08.30.

A projekt bemutatása:
Konzorciumi formában Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Bajót Község Önkormányzata, Tát Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 44.864.973 Ft támogatásban részesül. A projekt megvalósítására – melyben Nyergesújfalu Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt - 2018. 09.01-től kerül sor.
Az önkormányzatok közös célként a hagyományőrzést, a hagyományok lakossággal történő megismertetését tűzték ki. Mindezzel új lehetőségek is kínálkoznak: megerősödhet a helyi civilszféra aktivitása, nőhet az együttműködési készség, az egymás iránti felelősségtudat, valamint a helyi humán erőforrásban rejlő lehetőségek is kiaknázásra kerülnek.
A projektben kiemelkedő szerepet töltenek be az aktív korú lakosok; hiszen ez a generáció, amely hidat jelenthet a tanuló korosztály és az idősebbek között. Rendkívül fontos ezen belül is a nők jelenléte is: ők azok, akik a leginkább fogékonyak a tradíciókra, legnyitottabbak a kulturális értékek megismerésére és megismertetésére
A projekt lényegi eleme a lakosság aktív bevonása a közösségfejlesztési folyamatba, így az első 8 hónap a közösen elkészítendő Helyi Cselekvési Terv létrejöttét támogatja, mely az elkövetkezendő 3 év tevékenységét részletezi majd.

A Projekt részletes tartalma

•    Helyi hagyományok feltárása, feldolgozása és megosztása
E tevékenységsorozat képezi a projekt fókuszát, megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítanak a projektgazdák arra, hogy a helyi humán erőforrás segítségét igénybe vegyék, a feltárt hagyományokat népszerűsítsék, továbbvigyék és megosszák a lakosokkal.
•    A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló kampány megvalósítása
A megnövekedett forgalom miatt szükséges közlekedésbiztonsági kiadvány megjelentetése illetve közlekedésbiztonsági akciók szervezése: autómentes nap, Bringázz a munkába akció, kresz oktatás kisgyermekek részére, biciklitúra a biztonság jegyében a szomszéd településekre.
•    Közösségszervező és szakmai vezető munkatárs alkalmazása és képzése
A felhívás elvárásai szerint minden részt vevő településen szükséges egy fő kijelölése, megbízása és továbbképzése, hiszen a megfelelő végzettséggel bíró szakember jelenléte garantálja a projekt koordinálását, valamint hosszú távú fenntarthatóságát.
•    Közösségépítő települési rendezvények megszervezése
Talán az egyik leglényegesebb és leglátványosabb pontja a projektnek. A Tematikus rendezvényhetet követően további 3 db, a település lakosai részére megrendezésre kerülő kulturális-ismeretterjesztő-közösségfejlesztő program megvalósítása válik lehetővé.  
•    Eszközök beszerzése
A közösségépítő programok megvalósulását elősegítendő, a projekt eszközök beszerzésére is lehetőséget ad.
•    Megyei hírportál létrehozása
A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat kifejleszt egy, a települések értékeit bemutató megyei hírportált, amely biztosítja a szakmai tartalmak megjelenítését
•    Belföldi, külföldi tanulmányút
Szakmai együttműködés kialakítása, partnerségi kapcsolat és az egymástól való tanulás lehetőségeinek biztosítása érdekében kerül megvalósításra.
•    Képzések szervezése
Közösségfejlesztésben érintett munkatársak és a lakosok képzése
•    Helytörténeti, közösségi mobilapplikáció létrehozása közösségi média és honlap kiterjesztéssel

 ma: 2019. április 21., vasárnap, Konrád és Zelmira napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

ugrás a lap tetejére