Háttérkép

Tájékoztató - helyi adózás

Helyi adózással kapcsolatos tájékoztató

A helyi adózással kapcsolatos törvénymódosítás eredményeként 2021. január 1-jétől jelentős változások következtek be, melyekről az alábbiakban szeretnénk tisztelt adóalanyainkat tájékoztatni.

Gépjárműadó
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. Azon adózók, akik eddig rendszeres átutalással teljesítették fizetési kötelezettségüket azt az új bankszámlaszám és a címzett fél miatt módosítaniuk kell.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben az adóhatósági feladatokat továbbra is a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal helyi adóhatósága látja el.

Helyi iparűzési adó
Tájékoztatjuk adóalanyainkat, hogy a helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) számú rendelet módosításával 2021. január 1. napjától a helyi iparűzési adó mértéke 1,9 %.

Az adóalanyok a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket 2021. január 1-jétől kizárólag a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik.
Az adó befizetését Nyergesújfalu Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, aki a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerint mikro- kis, és középvállalkozásnak minősül a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, városunkban a helyi adórendelet alapján 0,95 %. A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak (KATA adóalanyok is!) a 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyilatkozatot tesz a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. Az igénybevétel feltételei a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletben találhatóak.

Azon KATA adóalanyt, aki az adott adóévben egy vagy több alkalommal szünetelteti tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (6) bekezdése alapján az adóévet követő év január 15-ig iparűzési adóbevallási kötelezettség terheli. A változás-bejelentés benyújtásával az adófizetési kötelezettség (2x25 000,- forint) nem módosul. A szüneteltetés miatt keletkező adókülönbözet összege csak a következő adóévben benyújtott bevallás feldolgozása után kerül jóváírásra.

Fizetési határidők
A 2021. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
•    I. félév: 2021. március 16.
•    II. félév: 2021. szeptember 15.
Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2021. évi magánszemélyek kommunális adója, építményadó, telekadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül felszámolásra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része.
Adózóink adófolyószámlájuk állásáról és a 2021. évi adófizetési kötelezettségeikről az E-önkormányzati portálon tájékozódhatnak. Magánszemélyek részére - kommunális adó vonatkozásában – a készpénz-átutalási megbízásokat februárban kézbesítjük mind az első, mind pedig a második félévi kötelezettség teljesítéséhez. A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot kell feltűntetni. Telek- illetve építményadó fizetésére kötelezett magánszemélyek befizetéseiket az OTP Bank Nyrt. bármely bankfiókjában történő pénztári befizetéssel, adószámlákra történő átutalással vagy irodánkban kérhető készpénz-átutalási megbízással (csekk) teljesíthetik.
Tájékoztatjuk, hogy az adózást érintő valamennyi változást helyi adóhatóságunknál 15 napon belül be kell jelentenie.
Elérhetőségeink: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 107. iroda
      Tel: 33/514-320/118 v. 152 mellék

Tisztelettel: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal adóhatósága

 ma: 2021. április 14., szerda, Tibor napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

ugrás a lap tetejére