Háttérkép

Állásajánlat - vagyongazdálkodási ügyintéző

aNyergesújfalui Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal műszaki - vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 20.Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában lévő telkek, ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel az ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírásában, a szerződés tervezetek elkészítése. Közreműködés az önkormányzati vagyon állapotfelmérésével kapcsolatos feladatokban. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő ügyek intézése. Előterjesztések készítése a képviselő-testület, bizottságok hatáskörébe tartozó vagyongazdálkodási ügyekben. Önkormányzati, hivatali, intézményi beruházások, felújítások esetében árajánlatkérések bonyolítása, szerződéstervezetek elkészítése, feladat elvégzésének ellenőrzése, a garanciális kötelezettségek érvényesítése. Önkormányzati beruházások esetén a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel kapcsolatot tart. Beruházásokkal kapcsolatban: önkormányzati beruházások előkészítése, beruházások pénzügyi igényének felmérése, folyamatban lévő beruházások ellenőrzése, műszaki természetű lakossági bejelentések kivizsgálása. Közreműködik a beszerzési és közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítésében és lebonyolításában, beszerzések és közbeszerzések képviselő testület elé terjesztésének összeállításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Műszaki, beruházási, vagyongazdálkodási és egyéb, ezekhez kapcsolódó tevékenységi körök az ellátandó feladatoknál részletezettek szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 27/2003.(X.1) önkormányzati rendelet, a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, és a KÖZTISZTVISELŐI ARANYGYŰRŰ kitüntetés adományozásáról szóló 13/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet, Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:
•         Pontos,precíz munkavégzés,Terhelhetőség,Etikus magatartás,megbízhatóság,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         pályázó részletes szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Attila nyújt, a 0633/514-320/202 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 417/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki - vagyongazdálkodási ügyintéző.
•         Elektronikus úton Dr. Szabó Attila részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Dr. Szabó Attila, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatokról szakmai elbeszélgetést követően Nyergesújfalu Város Jegyzője dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.nyergesujfalu.hu - 2021. január 25.
•         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2021. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 ma: 2021. február 25., csütörtök, Géza napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Edina napja lesz.

ugrás a lap tetejére