Háttérkép

Állásajánlat - intézményvezető

aNyergesújfalu Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 3.- 2023. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egy telephellyel működő, német nemzetiségi nevelést is folytató és bölcsődei nevelést ellátó óvoda szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus,
         óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         pedagógus szakvizsga, nyilatkozat megtétele arról, hogy a pályázat elbírálását megelőzően vezetői alkalmassági teszt kitöltését vállalja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         közoktatás-vezetői szakvizsga, vezetői tapasztalat, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség, csecsemőgondozói vagy gondozónői szakképzettség, bölcsődei gyakorlat megléte és annak igazolása, hátrányos helyzetű csoportokban való munkavégzés során szerzett gyakorlat megléte és annak igazolása
         pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinvezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat hiteles igazolása, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól és közügyektől eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az illetékesek megismerhessék
         nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, a pályázó nyilatkozatát aról, hogy kinevezése, megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat hiteles igazolása, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihelik Magdolna nyújt, a 06-33/514-320/301 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4.603-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.
         Személyesen: Dr. Molnár Lívia, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Oktatási és Kulturális Közlöny
         Nyergesújfalu Város Honlapja - 2018. augusztus 31.
         Nyergesújfalu Város Hirdetőtáblája - 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot három példányban (egy eredeti, kettő másolat) kérjük benyújtani. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Szükség esetén lakás biztosítása megoldható.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.

 ma: 2018. november 16., péntek, Ödön napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Hortenzia és Gergő napja lesz.

ugrás a lap tetejére