Háttérkép

Állásajánlat - Fogorvos

aNyergesújfalu Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalu Város Önkormányzata fogorvos munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 146.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi ellátási kötelezettséggel az 1. számú fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatok ellátása. Ellátási területek: Nyergesújfalu, Bajót. Ellátottak száma: 4.606 fő.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Egyetem, fogorvos,
         Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm.rendeletben előírt feltételek megléte. Büntetlen előélet. Cselekvőképesség. A 16/2000.(VI.8.) EüM rendelet 4.sz. mell. I/2. a. pontja alapján előírt bővített fokozatú sugárvédelmi vizsga.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Vállalkozói igazolvány megléte, ha a körzetet vállalkozói formában kívánja ellátni.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata (az eredeti okiratokat a személyes meghallgatás során be kell mutatni), bővített fokozatú sugárvédelmi vizsga bizonyítvány másolata (az eredeti okiratokat a személyes meghallgatás során be kell mutatni), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék,
         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér, nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (közalkalmazottként, vagy vállalkozói formában kívánja-e ellátni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Lívia nyújt, a +36(33)514-320/222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2800/2017. , valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.  
         Személyesen: Dr. Molnár Lívia, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .  
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Nyergesújfalu város Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.nyergesujfalu.hu - 2017. március 17.
         Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. március 17.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat zárt borítékban, kizárólag postai úton nyújtható be, Nyergesújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldéssel (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.). A kinevezés közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Szükség esetén lakás biztosítható.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.

 ma: 2017. április 27., csütörtök, Zita napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Valéria napja lesz.

ugrás a lap tetejére