Háttérkép

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
I. A www.nyergesujfalu.hu honlap látogatására és az üzemeltetőjének, illetve adatfeldolgozójának adatkezelésére vonatkozó tájékoztató
 
Adatkezelő (honlap tulajdonosa, üzemeltetője): Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Adatfeldolgozó/adatkezelést végző szervezet: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal
Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Az adatkezelés általános szabályai:
 
Nyergesújfalu Város Önkormányzata tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap használata során tudomására jutott, illetve tudomására hozott személyes adatokat 2018. május 25. napjától a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szigorúbb előírásainak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A GDPR teljes szövege, magyar nyelven az alábbi linken elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 
Nyergesújfalu Város honlapján bárki szabadon böngészhet, információkat szerezhet anélkül, hogy személyes adatának közlésére kötelezve lenne.
 
Adatkezelés jogalapja (beleegyezésen alapuló személyes adatkezelés): a honlap adatkezelője és szerkesztősége személyes adatot kizárólag határozott, önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján kezelhet, a beleegyezés visszavonásáig, illetve a jogszerű cél megvalósulásáig. Ennek érdekében, a személyes adatok megküldése előtt hozzájárulását kell adni, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és önkéntesen adja meg személyes adatait.
 
Hozzájárulás adatkezeléshez: az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása az adatkezelő általi személyes adatok kezeléséhez történő beleegyezésnek minősül.
 
A személyes adat a GDPR értelmében: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
Az adatkezelés jogszerűsége: Nyergesújfalu Város honlapja kapcsán történő személyes adatok kezelése esetén az adatkezelő felelősséget vállal, hogy az adatok kezelése során kiemelten betartja a jogszerű, tisztességes, és átlátható adatkezelés követelményeit.
 
Adattovábbítás: személyes adatot az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó harmadik személynek kizárólag a célhoz kötött adatkezelés megvalósulása érdekében továbbít.
 
Statisztikai célú adatgyűjtés: A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a honlap adatfeldolgozója a Google Analytics szolgáltatás segítségével végzi. Ebből a mérésből személyes adatok nem nyerhetők.
 
„Sütik”: A honlap felhasználója az oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy a böngészője segítségével a saját eszközén a honlap üzemeltetője információs fájlt, ún. „cookie”-t vagy „süti”-t használ, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával és nyomon követhetővé teszi a böngészését a honlapon, de semmilyen személyes adatot a látogatóról nem tárol. Ezt az információs fájlt a felhasználó a böngészője segítségével bármikor eltávolíthatja.
 
Elvek, kezelt adatok köre: az adatok kezelése során az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó szigorúan érvényesíti a GDPR 5. cikkében meghatározott elveket, folyamatosan ellenőrzi az adatkezelés jogalapjának meglétét, valamint az „adattakarékosság és célhoz kötöttség” elveinek érvényesülése érdekében a kezelt adatok köre – hozzájárulás esetén is – a felhasználó nevére, lakcímére, telefonszámára, valamint e-mail címére terjed ki.

Közös szabályok
 
Jogorvoslatok: Az adatkezelési eljárással kapcsolatos kifogásával az érintett közvetlenül fordulhat az adatfeldolgozóhoz az adatvedelem@nyergesújfalu.hu e-mail címen keresztül.
Emellett panaszával megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk néhány olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás pl. facebook) tartalmaz, amely más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért az adott szerv tartozik felelősséggel!
 
Az adatkezelés határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb addig, amíg a feliratkozó nem kéri adatainak törlését.
 
Az adattárolás módja: elektronikus
 
A jelen tájékoztatóban nem szabályzott kérdésekben a GDPR, Infotv., és a Ptk. szabályai az irányadók.
 
Nyergesújfalu, 2018. május 25.


                            Nyergesújfalu Város Önkormányzata
                            Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

 

Informatikai Biztonsági Szabályzat

 

 ma: 2021. augusztus 03., kedd, Hermina napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Domonkos és Dominika napja lesz.

ugrás a lap tetejére